Program för hållbar energi och bioinnovationer

www.vgregion.se/programenergi

Programmet för hållbar energi och bioinnovationer ska bidra till en hållbar utveckling av energisystem. Programmet vänder sig också till de aktörer som bidrar till en ökad användning av träråvara i byggbranschen.

Programmet omfattar utvecklingsinsatser som bygger på samverkan för att lösa aktuella samhällsutmaningar och som på så sätt skapar möjlighet för hållbar regional utveckling.

Programmet är ett av Västra Götalandsregionens verktyg för att uppfylla målen i Vision Västra Götaland - Det goda livet samt målen inom strategin för tillväxt och utveckling i Västra Götaland, VG2020.

Mål

Västra Götalandsregionens program för hållbar energi och bioinnovation 2017-2020 ska bidra till att:

  • utveckla Västra Götalands energisystem för ökad produktion från förnybara källor och effektivare energianvändning.
  • stärka innovationskraften genom att stimulera samverkan mellan näringsliv, forskning och offentlig sektor.
  • underlätta teknik och tjänsteutveckling som bidrar till minskad användning av fossil energi globalt.

Målgrupper

Målgruppen för programmet är akademi, institut, företag, offentliga parter och andra organisationer som samverkar och bidrar till ett eller flera av ovanstående mål.

 

Kontakt

Gustaf Zettergren,
Miljöstrateg, Koncernstab regional utveckling,   eller mobil 0700-82 41 58

Bidrag till miljöprojekt


Anders Carlberg
Chef avdelninge FoUU, Koncernstab regional utveckling,
  
Telefon: 010-441 16 43
Mobil: 070-882 15 41

Bidrag och ansökan för projekt inom regionutveckling

 

Söka finansiering

Genom programmen finns en budget som delas ut till projekt och initativ som leder till att uppfylla målen i VG2020.  Har du en projektidé eller liknande, är du välkommen att skicka in en ansökan. Ta gärna kontakt med en handläggare (se kontaktpersoner ovan) för att diskutera din idé innan du skriver och skickar in en ansökan.

uiqt|wBo}{|in5%zm||mzozmvH%vozmoqwv5{mo}{|in5%zm||mzozmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivlmz{5kiztjmzoH%vozmoqwv5{mivlmz{5kiztjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m