Program för hållbara transporter

www.vgregion.se/programtransporter

Programmet för hållbara transporter avser hela transportområdet och ska bidra till att nå regionala mål om en fossiloberoende region och nationella mål om en fossiloberoende fordonsflotta.

Programmet är ett av Västra Götalandsregionens verktyg för att uppfylla målen i Vision Västra Götaland - Det goda livet samt målen inom strategin för tillväxt och utveckling i Västra Götaland, VG2020

Programmet omfattar utvecklingsinsatser som bygger på samverkan för att lösa aktuella samhällsutmaningar och som på så sätt skapar möjlighet för hållbar regional utveckling.

Mål

Programmet för hållbara transporter 2017-2020 ska bidra till följande mål:

  • Transporter i Västra Götaland sker effektivt och klimatutsläpp från fossilbränsle minskar genom omställning
  • En stärkt innovationskraft i Västra Götaland genom samverkan med näringsliv, forskning och offentlig sektor
  • Teknik och tjänster utvecklas i regionen som sprids/exporteras och bidrar till minskad användning av fossilbränsle globalt
  • Kollektivtrafikens behov av att utveckla, testa och demonstrera lösningar i samverkan med andra parter stöttas.

Målgrupper

Målgruppen för programmet är akademi, institut, företag, offentliga parter och andra organisationer som samverkar och bidrar till att nå ett eller flera av ovanstående mål.

Kontakt

Hans Fogelberg
 
Regionutvecklare, Koncernstab Regional utveckling
0760-50 37 76

Bidrag och ansökan för projekt inom regionutveckling

Tomas Österlund
Miljöstrateg, Koncernstab Regional utveckling
 
010-441 40 29
0702-22 12 19

Bidrag till miljöprojekt

Leif Magnusson
Miljö- och marknadsstrateg
Koncernstab Regional utveckling
 
010-441 20 38

Bidrag till kollektivtrafikprojekt

Söka finansiering

Genom programmen finns en budget som delas ut till projekt och initativ som leder till att uppfylla målen i VG2020.  Har du en projektidé eller liknande, är du välkommen att skicka in en ansökan. Ta gärna kontakt med en handläggare (se kontaktpersoner ovan) för att diskutera din idé innan du skriver och skickar in en ansökan.

 

.

uiqt|wBpiv{5nwomtjmzoH%vozmoqwv5{mpiv{5nwomtjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wB|wui{5w{|mzt}vlH%vozmoqwv5{m|wui{5w{|mzt}vlH%vozmoqwv5{muiqt|wBtmqn5uiov}{{wvH%vozmoqwv5{mtmqn5uiov}{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m