Program för life science

www.vgregion.se/programlifescience

Programmet för life science 2017-2020 ska bidra till en attraktiv och internationellt konkurrenskraftig region inom life science med hög sysselsättning, stark forskning och en innovativ hälso- och sjukvårdsorganisation till nytta för patienter och invånare.

Programmet är ett av Västra Götalandsregionens verktyg för att uppfylla målen i Vision Västra Götaland - Det goda livet samt målen inom strategin för tillväxt och utveckling i Västra Götaland, VG2020.

Programmet omfattar utvecklingsinsatser som bygger på samverkan för att lösa aktuella samhällsutmaningar och som på så sätt skapar möjlighet för hållbar regional utveckling.

Mål för programmet

Västra Götalandsregionens program för life science 2017-2020 ska bidra till:

  • ökad sysselsättning i branschen med fokus på tillväxt och innovation i små och medelstora företag
  • ökad innovationskraft i hälso- och sjukvården i Västra Götaland som möjliggör samverkan med forskare och företag och bidrar till att nya lösningar kan implementeras i vården till nytta för patienter och medborgare
  • att Västra Götaland stärker sin position som attraktiv region med starka forsknings- och innovationsmiljöer som lockar kompetens och kapital

Målgrupper

Målgrupper för programmet är akademi, institut, företag, offentliga parter och andra organisationer som samverkar och bidrar till att nå ett eller flera av ovanstående mål.

 

Kontakt

Hanna Blomdahl
Koncernstab Regional Utveckling
 
Mobil: 0760-51 75 42

Bidrag och ansökan för projekt inom regionutveckling

Läs mer

Söka finansiering

Genom programmen finns en budget som delas ut till projekt och initativ som leder till att uppfylla målen i VG 2020. Har du en projektidé eller liknande, är du välkommen att skicka in en ansökan. Ta gärna kontakt med en handläggare (se kontaktpersoner ovan) för att diskutera din idé innan du skriver och skickar in en ansökan.

uiqt|wBpivvi5jtwuliptH%vozmoqwv5{mpivvi5jtwuliptH%vozmoqwv5{muiqt|wB&smvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{msmvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m