Livsmedel och gröna näringar

www.vgregion.se/programlivsmedel

Programmet för livsmedel och gröna näringar 2017-2020 ska bidra i samarbetet för att få en mer långsiktigt hållbar livsmedelsförsörjning.

Programmet beskriver den långsiktiga inriktningen för Västra Götalandsregionen inom livsmedel och gröna näringar och bygger på uppdraget att främja regional utveckling och invånarnas hälsa.

Programmet är ett av Västra Götalandsregionens verktyg för att uppfylla målen i Vision Västra Götaland - Det goda livet samt målen inom strategin för tillväxt och utveckling i Västra Götaland, VG2020.

Programmet omfattar utvecklingsinsatser som bygger på samverkan för att lösa aktuella samhällsutmaningar och som på så sätt skapar möjlighet för hållbar regional utveckling.

Mål för programmet

Västra Götalandsregionens program för livsmedel och gröna näringar 2017-2020 ska bidra till: 

  • stärkt innovationskraft i Västra Götaland genom samverkan mellan näringsliv, forskning och offentlig sektor
  • mer hållbar livsmedelsproduktion för att möta utmaningar inom klimat- och miljöområdet och för att möta ökande kundkrav
  • ökad sysselsättning med fokus på kompetensförsörjning, branschens attraktivitet och utveckling av små och medelstora företag
  • mer hållbar konsumtion av livsmedel för att främja folkhälsa och minska miljöpåverkan

Målgrupper

Målgruppen för programmet är akademi, institut, företag, offentliga parter och andra organisationer som samverkar och bidrar till att nå ett eller flera av ovanstående mål.

Kontakt

Berit Mattsson
Miljöstrateg, Koncernstab Regional Utveckling
 
010-441 40 22 eller 0703-86 43 00

Bidrag till miljöprojektBidrag och ansökan för projekt inom regionutveckling

Söka finansiering

Genom programmen finns en budget som delas ut till projekt och initativ som leder till att uppfylla målen i VG2020. Har du en projektidé eller liknande, är du välkommen att skicka in en ansökan. Ta gärna kontakt med en handläggare (se kontaktpersoner ovan) för att diskutera din idé innan du skriver och skickar in en ansökan.

uiqt|wBjmzq|5u5ui||{{wvH%vozmoqwv5{mjmzq|5u5ui||{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m