Dokument och handlingar

Här har vi samlat Västra Götalandsregions handlingar och dokument. Här finns också trycksaker och annat informationsmaterial.

Offentlighetsprincipen ger dig rätt att läsa alla dokument som skrivs inom eller kommer in till Västra Götalandsregionen. (Undantag är sekretessbelagda handlinger, till exempel patientjournaler, och rent arbetsmaterial.)

I diariet söker du efter brev, ansökningshandlingar, offerter, med mera, som skickats till Västra Götalandsregionen. Man kan också söka bland dokument och handlingar som verksamheterna själva skapat till exempel brevsvar, offertsvar, platsannonser, rapporter, protokoll mm.

Under rubriken Protokoll och handlingar hittar du nämndernas och styrelsernas protokoll och handlingar.

 

uiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m