Information för våra samarbetspartners

Riktlinjer och stöd för kommunikationsarbetet i Västra Götalandsregionen

Den visuella profilen

beskriver bland annat hur Västra Götalandsregionens grafiska profil ska hanteras. Det finns också färgskalor för de olika färgerna och ett stort antal mallar för nedladdning.

Att hantera bilder

Genom medvetna val av bilder förstärker vi vårt budskap.
Det är också viktigt att bilder hanteras rätt med hänsyn till upphovsrätt och personuppgiftslag.
Om bildhantering och bildriktlinjer

Språk, skrivhandledning, ordlistor

Här finns råd och riktlinjer om språkbruket i våra produktioner.

Andra språk och översättningar

Vad vi behöver tänka på när vi ska nå personer med andra modersmål än svenska eller gör översättningar till andra språk.

Kartor

i olika format över Västra Götaland och över olika verksamheter inom Västra Götalandsregionen. Fria att använda för information inom och om Västra Götalandsregionen.


uiqt|wBo}vvmt5otivvm{|zivlH%vozmoqwv5{mo}vvmt5otivvm{|zivlH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m