Upphandlade annonseringstjänster

Det är viktigt att annonser från Västra Götalandsregionen (VGR) följer den grafiska profilen, har rätt logotyper och hamnar i rätt media. Det är också viktigt att vi får rätt pris. När vi behöver annonsera ska vi därför alltid använda upphandlad leverantör. Det gäller alla typer av annonser i alla typer av media, med ett undantag: Profilannonser. Leverantörerna garanterar att annonserna utformas på rätt sätt, har i uppdrag att förhandla priser och kan också ge råd om lämpliga medier för annonsering.

VGR har tecknat avtal med nya leverantörer av tjänster inom annonsförmedling. Avtalen börjar gälla den 1 juli. 

Ramavtalets omfattning

Avtalet omfattar förmedling av annonser, det vi brukar kalla taktiska tjänster, och strategisk medierådgivning.

Förmedling av annonser

Leverantören erbjuder förmedling av annonser i alla typer av media för till exempel rekrytering, samhällsinformation och kampanjer.

Strategisk medierådgivning

Strategisk medierådgivning handlar exempelvis om kanalval, medieanalyser och prognoser.

Leverantörer

VGR har tecknat ramavtal med tre leverantörer. Dessa har rangordnats. I första hand gör man avrop från den leverantör som är rangordnad som nummer ett. Skulle inte leverantören ha möjlighet att genomföra uppdraget ska förfrågan istället gå till nästa leverantör i turordningen. Om inte heller denna kan ta sig an uppdraget går frågan till den tredjerankade leverantören. 

Leverantörernas rangordning

  1. TROSS Sverige AB
  2. Nowa Kommunikation AB
  3. Vizeum Sverige AB

Kontaktuppgifter Tross Sverige AB

Växel: 036 - 17 29 60

Emil Trägårdh
Partner Manager / Avtalsansvarig
E-post:  
Mobil: 073 422 72 36
Direkt: 036 - 17 29 61

Malin MånsbergStrateg
Projektledare (tar emot avrop i första hand)
E-post:  
Direkt: 036 - 17 29 62

Emma Svensson (från 1/7)
Marknadskoordinator / Projektledare (tar emot avrop i andra hand - sker per automatik vid frånvaro)
E-post:  
Direkt: 036 - 17 29 63

Malin Lundberg
Senior Executive
E-post:  
Mobil: 070 605 87 08
Direkt: 036 - 17 29 64

Undantag och speciella regler

- Platsannonser: Alla köp av platsannonser ska ske i samarbete med personalfunktionen. All extern platsannonsering ska ske i så kallade samlingsannonser.

- Vad gäller VGR:s hel- och delägda bolag och stiftelser, så är det bara verksamheter med organisationsnummer 23 21 00-0131, Göteborgs Symfoniker AB och Västtrafik AB som kan använda ramavtalet. Ska bolag och stiftelser vara med i en regionövergripande upphandling måste de ta ställning till detta innan upphandlingen påbörjas. Väljer de att vara med måste de använda avtalet, avböjer de får de inte göra det. De tillfrågas inför alla regionövergripande upphandlingar.

Tänk på

- Visst ska vi synas, men det är viktigt att vi gör det i rätt forum. De kanaler vi väljer ska ge valuta för pengarna och nå målgruppen på ett effektivt sätt. De ska också vara förenliga med bilden av oss som en professionell och förtroendeingivande organisation.
- Ingen annan än vi själva bestämmer när och var vi ska annonsera. Ofta ger den dyra annonsen inte större effekt än de gratiskanaler vi förfogar över, exempelvis vår webbsida.
- Det finns en checklista som kan vara till hjälp om du blir kontaktad av annonssäljare. Den hjälper dig avgöra om det är värt att köpa annonsplatsen. Kontakta också gärna en kommunikatör för att diskutera innan du fattar beslut. 

Behöver du råd om hur vi ska presentera VGR så finns det anvisningar och tips i den grafiska manualen.

Lagen om offentlig upphandling (LOU)

Skärpta regler ska sätta stopp för otillåtna direktupphandlingar. Från den 15 juli, 2010, finns det nya regler i upphandlingslagstiftningen som ska leda till att fler följer regelverket och att fler upphandlingar konkurrensutsätts.
Upphandlingar som bryter mot reglerna kan leda till att avtal ogiltighetsförklaras och upphandlande myndigheter och enheter kan dömas att betala böter, så kallad upphandlingsskadeavgift.

muqt5|zioizlpH|zw{{5{muitqv5uiv{jmzoH|zw{{5{mmuui5{%vmv{{wvH|zw{{5{muitqv5t}vljmzoH|zw{{5{muiqt|wB&o}vvmt5otivvm{|zivlH%vozmoqwv5{mo}vvmt5otivvm{|zivlH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m