Tryckeritjänster

Regiontryckeriet förmedlar alla tryckeritjänster

Har du behov av att trycka något ska du alltid, oavsett produkt, vända dig till Regiontryckeriet .som avgör om de ska trycka själva eller om det är lämpligare att använda något av Västra Götalandsregionens (VGR) upphandlade tryckerier. I det sistnämnda fallet gör Regiontryckeriet en konkurrensutsättning.

Broschyrer och periodiska trycksaker
Dessa rutiner gäller alltså även när du ska trycka broschyrer eller periodiskt återkommande trycksaker, som exempelvis flera nummer av en tidning eller ett nyhetsbrev. För periodiska tryck begär Regiontryckeriet in offert för samtliga nummer. 
VGR har upphandlat tre tryckerier för broschyrer och periodiska tryck:
- Cela Grafiska AB
- Edita Brobergs AB
- Bording Halmstad AB
Som beställare har du inte direktkontakt med tryckerierna under konkurrensutsättningen men när den är gjord förmedlar Regiontryckeriet kontaktuppgifter till det utvalda tryckeriet.

För mer information kontakta kundservice på telefon 020-375 000

Ny upphandling pågår, beräknas vara klar våren 2017.

Kontaktuppgifter
Regiontryckeriet NÄL Lärketorpsvägen 461 85 Trollhättan 
Tel: 010-441 09 70
Fax: 010-435 73 01
 
Klas Johansson 
Tel: 010-441 09 70     
Mob: 0709-26 55 95 
 

Regionservice Område Inköp
Emelie Hennström
Tel: 010 - 441 00 00 (enhetens telefonnummer)
Mobil: 0700 - 82 39 38
 

zmoqwv|z%yksmzqm|5|pvH%vozmoqwv5{msti{5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{mmumtqm5pmvv{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wB&o}vvmt5otivvm{|zivlH%vozmoqwv5{mo}vvmt5otivvm{|zivlH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m