Flykting i Västra Götaland

På den här sidan hittar du information om hur flyktingsituationen är just nu, vad vi gör på kort och lång sikt samt vad övriga samhället gör.

De verksamheter som har varit och fortfarande är mest påverkade är primärvården, akutsjukvården, barnhälsovården, tandvården, mödravården och psykiatrin.

Migrationsverkets prognoser för migrationen 2016 är mycket osäkra. Faktorer som påverkar är:

  • Hur många och hur snabbt asylsökande och nyanlända kommer till Sverige
  • Fördelningen asylsökande över landet
  • Förändringar av asyllagstiftningen

Asylsökande erbjuds kostnadsfri hälsoundersökning

Alla asylsökande vuxna och barn ska erbjudas en kostnadsfri hälsoundersökning så snart som möjligt. Om man söker asyl i Sverige har man rätt till akut sjukvård och tandvård, och vård som inte kan vänta. Barn under 18 år har rätt till vård på samma villkor som folkbokförda barn. Man har också rätt till språktolk när man besöker vården.

Att komma ny till Sverige, information på 1177 Vårdguidens webbplats

1177 Vårdguiden på olika språk

Det här gör vi för flyktingar

Många av våra verksamheter jobbar med att ta emot personer som kommer till Sverige på ett så bra sätt som möjligt. Arbetet ska genomsyras av vår vision det goda livet.

Det här gör vi för flyktingar

VGR:s vision det goda livet

uiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m