Positivt resultat för VGR år 2016

Västra Götalandsregionen befinner sig i ett gynnsamt ekonomiskt läge jämfört med många andra regioner och landsting. Resultatet för 2016 uppgick till 1 684 miljoner kronor vilket är 923 miljoner kronor högre än föregående år. Det goda resultatet förklaras främst av att intäkterna blivit högre än planerat samtidigt som kostnadsutvecklingen blivit något lägre än planerat. Överskottet kommer att bland annat att användas för att möta de utmaningar som hälso- och sjukvården nu står inför.

 

Överskottet går till framtidens vårdinformation

Överskottet från 2016 kommer att användas för att möta delar av de framtida ekonomiska utmaningar som skapandet av framtidens vårdinformationsmiljö innebär och därmed begränsas den ekonomiska belastningen på sjukvårdens nuvarande uppdrag.

Det är viktigt att Västra Götalandsregionen är i ekonomisk balans och kan skapa mesta möjliga värde av organisationens tillgängliga resurser. För att kunna genomföra de förändringar som krävs behövs resurser och investeringar. 

Kontakt

Annika Andersson

0705 - 23 26 03

uiqt|wB&|pwui{5{kp}t%zH%vozmoqwv5{m|pwui{5{kp}t%zH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m