Bamse hjälper till med barnens hälsa

 

Budskapen i Bamsetidningen ska vara hälsofrämjande och fria från pekpinnar och bygger på budskap som tagits fram i tidigare arbeten kring hälsofrämjande insatser mot livsstilsrelaterad ohälsa bland barn i IDEFICS-studien och Hälsoraketen. De handlar om rörelse och lek, frukt och grönt, dryck/vatten, sömn/vila och tid tillsammans för god hälsa.

Som ett hjälpmedel och ett stöd i ett samtal om hälsa med barn och vårdnadshavare tar folkhälsokommittén Västra Götalandsregionen, tillsammans med kommunerna i Västra Götaland, fram en specialutgåva av tidningen Bamse.

Idén att använda tidningen Bamse som ett hjälpmedel i samtal om barnets hälsa kommer från Dals-Ed och folkhälsoplanerare Linda Andersson och enhetschef förskolan Neima Melin som arbetat i projektet "Den sunda tråden", som beviljats medel från hälso- och sjukvårdsnämnden Dalsland i syfte att  främja hälsa bland barn i Dals-Ed, Bengtsfors, Åmål, Mellerud och Färgelanda. Egmont som ger ut Bamsetidningen har tidigare tagit fram specialutgåvor t ex på tema hjälmanvändande, tandvård och brandskydd.

Hälsofrämjande budskap från forskningsstudie

En arbetsgrupp med representanter från kommunerna (folkhälsoplanerare/pedagog), barnhälsovården, tandvården och folkhälsokommitténs sekretariat har, tillsammans med Egmont, tagit fram innehållet i tidningen. De har också förankrat och planerat distribution i centrala barnhälsovården och tandvården.

Specialutgåvans innehåll bygger på "Hälsoraketen - metodhandbok för hälsofrämjande och förbyggande insatser mot livstilsrelaterad ohälsa hos barn", som Västra Götalandsregionen tagit fram tillsammans med Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Partille kommun och Göteborgs universitet (för mer info se högerspalten).

Hälsoraketen bygger i sin tur på den europeiska forskningsstudien IDEFICS (Identification and prevention of Dietary and lifestyle induced health EFfects In Children and infantS) som genomfördes av Sahlgrenska Akademin där folkhälsokommittén var medfinansiär och Partille kommun deltog. Syftet var att få till stånd varaktiga förändringar i beteende som gynnar hälsan. Budskap om rörelse och lek, frukt och grönt, dryck/vatten, sömn/vila och tid tillsammans för god hälsa användes konsekvent i aktiviteterna i studien (se bilderna ovan).

Specialutgåvan kommer att bestå av två serier och ett mittenuppslag i form av ett pussel. Budskapen är desamma som i IDEFICS-studien och Hälsoraketen. De ska vara hälsofrämjande och fria från pekpinnar.

Målgrupper

Målgruppen är vårdnadshavare för och barn i åldrarna 4-6 år i Västra Götaland.

Från och med slutet av september 2014 och ett år framåt får alla vårdnadshavare och barn vid 4-årskontrollen ett exemplar av Bamsetidningen i samband med det ordinarie hälsosamtalet. Denna upplaga finansieras av Västra Götalandsregionens folkhälsokommitté. Tandvården (offentlig och privat) får tidningen som referensexemplar att lägga i väntrummen.

Kommunerna i Västra Götaland har också fått möjlighet att beställa och finansiera egna upplagor för att använda i öppna förskolan, på familjecentraler, i tandvården och i barnhälsovården i det hälsofrämjande arbetet.

Specialutgåvan och det sätt den ska användas ligger i linje med "Samling för social hållbarhet - åtgärder för jämlik hälsa i Västra Götaland", som innehåller åtgärder för en aktiv fritid och för goda levnadsvanor från tidig ålder och under hela uppväxten.

 

uiqt|wB&}tzqsi5rq{tivlH%vozmoqwv5{m}tzqsi5rq{tivlH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m