Mat i fokus under Nobelveckan

Skolmatsakademien jobbar för bättre mat i skolorna

Foto: Johan Wingborg/ skolmatsakademin

Våra matvanor påverkar miljön. Därför är det viktigt både för beslutsfattare och oss andra att ta ansvar och göra mer aktiva val – inte bara för miljöns skull utan också för att maten har så stor betydelse för hälsan. Det var kärnan i temat, Your Plate. Our Planet, på en konferens som hölls i Stockholm under Nobelveckan. Västra Götalandsregionen var medarrangör för konferensen Nobel Week DIalogue.

Framtiden kräver nya lösningar för livsmedelsförsörjningen. Det gäller såväl den mat vi äter hemma som den vi äter på restaurang och i matsalen på jobbet, inom vården och inte minst i skolan.
Hur du äter är inte bara viktigt för din hälsa, du har även möjlighet att påverka miljön genom dina matval. Temat för Nobelveckan handlade om mat och matens påverkan på klimat och samhälle. Exempelvis lyftes rågor om fattigdom och orättvisa. Hur kan man ta fram och producera mat på ett mer hållbart sätt? Hur kan vi säkerhetsställa bra matval - för alla? Detta var några av de frågor som lyftes när Nobel Week Dialogue arrangeras för femte gången den 9 december. Huvudpunkten var en diskussion som hölls av Nobelpristagaren Steven Chu och som handlade om framtidens mat samt var den ska komma ifrån.

Viktiga satsningar på den offentliga måltiden

Kunskapsnätverket Skolmatsakademin startade 2006 och firar tioårsjubileum i år. Akademin kommer att finnas på plats under Nobelveckan då elever, kockar och förskolelärare tillsammans kommer utföra olika matexperiment. Det är viktigt att utveckla lukt och smak för att öka kunskapen och förståelsen för livsmedel.
För att stärka den offentliga måltidens position har ytterligare initiativ tagits genom att etablera Måltid Sverige - en nationell arena och en gemensam röst för matens och måltidens betydelsefulla funktion inom vård, skola och omsorg.

– Den offentliga måltiden är en viktig vägvisare för hållbara måltider och därför är det mycket intressant för Måltid Sverige att vara med på Nobel Week Dialogue, säger Maria Helmersson som är projektledare för Måltid Sverige.
Måltid Sverige bygger på ett partnerskap av regioner och nyligen bildades en ägargrupp av Västra Götalandsregionen, Region Halland och Landstinget Sörmland som är de regioner som gått samman först. Värdorganisation är SP Food & Bioscience som finns i Göteborg och är del av Sveriges största forskningsinstitut RISE.

Mat en friskfaktor

Genom partnerskapet fångas många behov upp. Det handlar om att förbättra strukturer för utbildningsinsatser, lärande och att få erfarenhetsbyte. Det är också viktigt att sprida projektresultat och goda exempel för att utveckla den offentliga maten.
– Måltid Sverige bygger på samverkan och samarbete och vi välkomnar fler regioner/län att komma med som partners, berättar Maria.
Satsningarna på Skolmatsakademin och Måltid Sverige ingår i Västra Götalandsregionens program för livsmedel och gröna näringar. Programmet innehåller åtgärder för att stödja miljö- och näringslivsutveckling men också insatser för att stärka offentliga måltider och främja goda matvanor. Offentliga måltider spelar en avgörande roll under faser i livet då vi behöver det som bäst; genom skolmat, mat till äldre och mat på sjukhus. Bra mat är en viktig friskfaktor för oss alla - och förstås en del av vår vision om det goda livet - medan dåliga matvanor leder till ohälsa och sjukdomar som diabetes, hjärtkärlsjukdomar och cancer.

Här kan du se konferensen

 

Öppna video/direktsändning i nytt fönster

Kontakt

Berit Mattsson, miljöstrateg livsmedel
 
Telefon: +46 (0)10-441 40 22, mobil: +46 (0)703-86 43 00

Mer om livsmedel

Maria Helmersson, Måltid Sverige
 
Telefon: +46 (0)10-516 6719

Måltid Sverige

Ulrika Brunn, verksamhetsledare Skolmatsakademin
 
Telefon +46 (0)10 516 66 13, mobil: +46 (0)70 420 56 13

Skolmatsakademin

uiqt|wBjmzq|5u5ui||{{wvH%vozmoqwv5{mjmzq|5u5ui||{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqi5pmtumz{{wvH{x5{muizqi5pmtumz{{wvH{x5{muiqt|wB}tzqsi5jz}vvH{x5{m}tzqsi5jz}vvH{x5{muiqt|wB&jm||qvi5i%xmt{{wvH%vozmoqwv5{mjm||qvi5i%xmt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m