Ojämlik vård

Hälso- och sjukvården gör ibland omotiverade skillnader mellan kvinnor och män – eller bortser från skillnader som är medicinskt relevanta. Resultatet blir felaktiga diagnoser och behandlingar. Det framgår av rapporten (O)jämställdhet i hälsa och vård som SKL presenterar.

Alla människor har rätt att få en god vård, oavsett kön. Det innebär att diagnoser och behandlingar ska utgå från patientens faktiska behov, utan att snedvridas av föreställningar om kvinnor och män. Det innebär också att vården måste ta hänsyn till skillnader och könsspecifika behov som faktiskt finns och som bör beaktas. Men så ser det inte alltid ut idag. Några exempel: Kvinnor har längre väntetid än män till operation av grå starr, får mindre hemtjänst än män vid Alzheimers sjukdom, har mer ont innan de blir opererade för smärta i ländryggen och får äldre och billigare mediciner än män. Män får å andra sidan mer sällan höftprotes vid vissa höftfrakturer och färre män än kvinnor får patientutbildning vid bipolär sjukdom.

Jämställdhet en fråga om kvalitet

– God vård är en rättighet för både kvinnor och män. Just därför är jämställdhet också en fråga om kvalitet i vården. Vi kan inte tala om hög kvalitet om det finns stora könsskillnader i behandlingsresultat eller i hur kvinnor och män upplever vården, säger Anders Knape, SKL:s ordförande. Också kvinnors och mäns hälsotillstånd skiljer sig åt, skillnader som delvis kan förklaras med olika livsvillkor och normer för kvinnor och män.
Rapporten beskriver också våld ur ett hälsoperspektiv. Nästan allt våld utövas av män och ett stopp för mäns våld mot kvinnor är ett viktigt jämställdhetspolitiskt mål. Men mäns våld drabbar också män. Det är t.ex. tre gånger fler män än kvinnor som vårdas på sjukhus för övergrepp, den diagnoskod där misshandel ingår (vilket delvis kan förklaras med att många kvinnor som utsätts för våld i nära relationer undviker att söka vård).

uiqt|wB&}tzqsi5rq{tivlH%vozmoqwv5{m}tzqsi5rq{tivlH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m