Regionfullmäktige får ny ordförande

Den styrande majoriteten i Västra Götalandsregionen GrönBlå Samverkan föreslår att Magnus Berntsson (KD) går in som ordförande i regionfullmäktige. Beslutet fattas slutligt i samband med att fullmäktige sammanträder 4 april.

Magnus Berntsson kommer att efterträda nuvarande ordföranden Joakim Larsson (MP) som nyligen blivit utsedd till att arbeta för Statsrådsberedningen på Regeringskansliet.

Magnus Berntsson är 43 år gammal, bor i Göteborg och har hittills under nuvarande mandatperiod bland annat innehaft posten som andre vice ordförande i regionfullmäktige. Han har ingått i fullmäktige sedan Västra Götalandsregionen bildades 1998.

uiqt|wB&rwzomv5i5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{mrwzomv5i5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m