Världens mest nordiska plats firas

År 2014 har Nordens länder hållit fred med varandra i två hela sekler. Idag inleds ett nordiskt forum i Kungälv - Mötesplats Norden 3-7 juni; ett samarrangemang mellan Kungälvs kommun, Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Kungälv i Bohuslän, som en gång var Norges viktigaste stad, står som värd för Mötesplats Norden. Arrangörerna hoppas att det ska bli en framåtblickande nordisk plattform för utbyte och gränsöverskridande samhällsdiskussioner.

-  Mötesforum Norden är en ny arena dit vi bjuder in aktörer från våra nordiska grannländer för samtal kring gemensamma utvecklingsfrågor som till exempel gränsöverskridande infrastruktur, kulturutbyten, arbetsmarknadsfrågor, turism och miljöutmaningar. Västra Götaland är beroende av goda relationer och samarbeten med vår omvärld för att stärka vår region, säger Gert-Inge Andersson, regionstyrelsens ordförande i Västra Götaland.

Nordiskt försvarssamarbete

Vid sidan av seminarier och föreläsningar, som bland annat riktar sig till nordiska beslutsfattare och sakkunniga, anordnas också kulturevenemang och festligheter som vänder sig till den breda allmänheten. Några punkter ur programmet: försvarsminister Karin Enström talar om "nordiskt samarbete idag och i framtiden" och Nordiska rådets presidium ska diskutera nordiskt förvarssamarbete. Dessutom är ett tema i veckan Nordiska EU-samarbeten- mot målet för EU 2020.

Utomhuskonsert med symfonikerna avslutar

Göteborgs Symfoniker avslutar firandet med en gratis utomhuskonsert på Fästningsholmen i Nordens och fredens tecken tillsammans med 130 körsångare under ledning av dirigent Kent Nagano. Högtidstal hålls av riksdagens talman Per Westerberg. Flaggceremoni och konsert börjar klockan 15.30 och besökare uppmanas komma i god tid för att få plats.

 

 

uiqt|wB&}tzqsi5rq{tivlH%vozmoqwv5{m}tzqsi5rq{tivlH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m