Västra Götalandsregionen vill satsa på ökat resande med tåg

Resandet med tåg i Västra Götaland ökar. Bara i år har resandet med regiontågen ökat drygt 13 procent och med pendeltågen 25 procent. I och med att resandet ökar växer också efterfrågan på fler tåg. Västtrafiks styrelse har därför begärt att få köpa in 17 nya tåg till kollektivtrafiken i Västra Götaland för cirka 1,2 miljarder kronor.

 

Att öka resandet med kollektivtrafik är en viktig del för att motverka klimatförändringar och behovet av fler tåg i regionen är stort. I december 2012 kommer en helt ny pendeltågslinje mellan Älvängen och Göteborg att starta. Dessutom behöver det kraftigt ökade resandet på Kungsbacka- och Alingsåspendeln mötas upp med fler tåg. Trafiken kommer under de kommande åren även att utökas på sträckan Göteborg-Trollhättan-Vänersborg.

Den normala livslängden för tåg är ca 30 år och från 2015 och framåt kommer även en del av dagens tåg att behöva bytas ut. Västtrafiks styrelse vill därför att Västra Götalandsregionen beslutar att lägga en option på ytterligare 22 tåg.

Regionstyrelsen föreslog under tisdagens möte att regionfullmäktige beslutar om inköp av fler tåg enligt Västtrafiks förslag.

 

Regionstyrelsens beslut i korthet (med reservationer och länkar)

Regionstyrelsens handlingar 

uiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m