Vattnet i Lilla Edet går fortfarande inte dricka

Vattnet i Lilla Edet är fortfarande inte är drickbart. Det visar samtliga dricksvattenprover som togs onsdagen den 17 september.

 

Proverna visar fynd av kolifager, ett tecken på att vattnet är förorenat. En ny provtagning av dricksvattnet görs i denna vecka, och resultatet väntas under torsdagen. Då tar man också ställning till vilka åtgärder som är nödvändiga innan rekommendationen om att koka vattnet kan hävas.  

Utredningsgruppen som arbetar med att klargöra vad som orsakade utbrottet med magsjuka bedömer att det mesta talar för att källan till utbrottet var dricksvattnet. Utredningsgruppen leds av smittskyddsläkaren och i gruppen ingår representanter från bland annat Smittskyddsinstitutet, Livsmedelsverket, Lilla Edets Kommun samt VAKA, en nationell vattenkatastrofgrupp. 

- Erfarenheter från tidigare utbrott visar att alla inte blir sjuka trots att de har druckit av det förorenade vattnet, förklarar biträdande smittskyddsläkare Charlotte Larsson.

I veckan kommer ett antal slumpmässigt utvalda hushåll i Lilla Edet att få ett frågeformulär. 
- Med hjälp av frågeformuläret får vi mycket viktig information från invånarna i Lilla Edet, säger Charlotte Larsson som vädjar om att alla som får frågeformuläret fyller i och skickar tillbaka det så fort som möjligt. Hjälpsamheten från enskilda personer var stor i förra veckan då önskemålet om att få fler prover från sjuka var aktuellt.


Uppmaningen att koka dricksvattnet kvarstår tills vidare

  • Det betyder att allt vatten som skall användas som dricksvatten, för tandborstning, sköljning av grönsaker, med mera, bör kokas innan användning. Vattnet kan dock fritt användas för att duscha, tvätta händerna, med mera.
  • Den som drabbas av magsjuka rekommenderas att försöka få i sig tillräckligt med vätska, och om detta inte går, eller om man fortsätter att vara sjuk, rekommenderas att man söker sjukvård.
  • Det är också viktigt att man är noggrann med handhygien, stannar hemma om man har symtom och inte lagar mat eller hanterar oförpackade livsmedel.
  • Virus kan utsöndras upp till 48 timmar efter man tillfrisknat och för att förhindra att smittan förs vidare bör man stanna hemma under denna tid.

 

För den senaste informationen om magsjukan i Lilla Edet, se Smittskyddsenhetens webbplats.

För ytterligare hygienråd följ länken:
http://www.slf.se/templates/AssociationPage.aspx?id=21483

För ytterligare information om calicivirus följ länken:
http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/calicivirus-noro-och-sapovirus/

uiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m