Regionförsök kan bli permanent

2010-03-19

Regeringen har i dag beslutat att överlämna propositionen Regionalt utvecklingsansvar i vissa län till riksdagen. I propositionen föreslås att det regionala utvecklingsansvar som Västra Götalandsregionen och Region Skåne nu haft i tio år på försök blir permanent från och med den 1 januari 2011.

De viktigaste inslagen i det regionala utvecklingsuppdraget är att utarbeta och fastställa strategin för länets utveckling och samordna insatser för genomförandet av strategin, besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete och besluta om plan för investeringar i regional transportinfrastruktur i länet. Västra Götalandsregionen ska också följa upp resultaten av utvecklingsarbetet och redovisa till regeringen.
– Det är utmärkt att regeringen nu lagt fram propositionen om permanentningen, säger regionstyrelsens ordförande Roland Andersson (S). Vi har länge utgått från att det ska bli så här, inte minst efter de ingående utvärderingar av vårt arbete som gjordes av ansvarskommittén och det känns bra att vi nu snart är framme vid ett riksdagsbeslut. 
– Det är naturligt att det är invånarnas valda företrädare som lägger fast visioner och mål för utvecklingen i Västra Götaland, och fattar de viktiga prioriteringsbesluten, och en permanentning säkerställer detta, säger Kent Johansson (C), ordförande i regionutvecklingsnämnden.

uiqt|wB&jm||qvi5i%xmt{{wvH%vozmoqwv5{mjm||qvi5i%xmt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m