Regionkalender

Kalendern nedan visar händelser för de kommande två veckorna.

Fler händelser i datumordning.

Regionkalender
Starttid Slutdatum Rubrik/länk Plats Avsändare Typ
2015-01-29
Starttid Slutdatum Rubrik/länk Plats Avsändare Typ
2015-01-30 Livskraftigt fiske i Vänern även i framtiden! Röda Kvarn, Torggatan 8 Miljösekretariatet Konferens
08:30 2015-01-29 Föreläsningsdag om palliativ vård och vad det gör med oss som personal att möta svårt sjuka patienter Sahlgrens aula, Sahlgrenska Sahlgrenska Universitetssjukhuset Utbildning
09:00 2015-01-29 2 X textil hållbarhet Market Place Borås Arena Miljösekretariatet Konferens
09:00 2015-01-29 Kulturnämndens sammanträde Scandic Crown Kultursekretariatet Möte
09:15 2015-01-29 Hjälpmedelsforum Läppstiftet konferens, Gotheborg salen Regionservice Möte
09:15 2015-01-29 Agenda 2015 Lundqvist & Lindqvist Klara Strand, Klarabergsviadukten 90. Miljösekretariatet Konferens
09:30 2015-01-29 Styrelsen för NU-sjukvården Hotell Hehrne NU-sjukvården Möte
09:30 2015-01-29 Mina vårdkontakter - administratörsutbildning Kråkån Västra Götalandsregionen Utbildning
09:30 2015-01-29 Miljönämnd Scandic Crown Politiska nämnder Möte
09:30 2015-01-29 Information om BHV för nya chefer Gullbergsvass konferens Primärvården Möte
10:00 2015-01-29 Regionutvecklingsnämnden Elite Park Avenue Hotel Politiska nämnder Möte
11:15 2015-01-29 Dövteamets Gemenskapsträff Borås Hörselverksamheten, Södra Älvsborgs Sjukhus Habilitering & Hälsa Möte
2015-01-30
Starttid Slutdatum Rubrik/länk Plats Avsändare Typ
09:30 2015-01-30 Kollektivtrafiknämknden SCandic Crown hotel, Odinsplatsen Politiska nämnder Möte
09:30 2015-01-30 Regionalt säkerhetsråd Gullbergsvass konferens, Perrongen Regionkansliet Möte
10:00 2015-01-30 Styrelsen för beställd primärvård Mötesplats Kungshöjd Politiska nämnder Möte
10:00 2015-01-30 Primärvårdsstyrelsen Kungshöjds konferens Politiska nämnder Möte
2015-02-02
Starttid Slutdatum Rubrik/länk Plats Avsändare Typ
08:30 2015-02-02 Gundläggande förskrivarutbildning Kungshöjd konferens Västra Götalandsregionen Utbildning
09:00 2015-02-02 Naturbruksstyrelse Naturbruksgymnasiet Sötåsen Politiska nämnder Möte
09:00 2015-02-02 FoU-stafetten, kurs Forskningsmetodik i primärvård FoUU-centrum Fyrbodal Primärvården Utbildning
09:15 2015-02-03 Excel grundkurs, 2 dagar (version 2013) - Konferens- och utbildningscentrum Folkuniversitetet Regionservice Utbildning
09:30 2015-02-02 Kompetensbaserad rekrytering - Steg 1 - Konferens- och utbildningscentrum Gullbergsvass konferens Regionservice Utbildning
2015-02-03
Starttid Slutdatum Rubrik/länk Plats Avsändare Typ
09:00 2015-02-03 Litteratursökning Biomedicinska bibloteket Primärvården Temadagar
09:00 2015-02-03 Systemadministratörsutbildning Melior Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Wallinsgatan, Snabel B Västra Götalandsregionen Utbildning
13:00 2015-02-03 Nätverksträff Medicinsk Etik Ullevi konferens Regionkansliet Konferens
2015-02-04
Starttid Slutdatum Rubrik/länk Plats Avsändare Typ
09:00 2015-02-05 Styrelsen för Habilitering & Hälsa Karstorp hotell och konferens Politiska nämnder Möte
09:00 2015-02-04 Regional utbildningsdag om Trycksårsprevention Radisson Blu Scandinavia Västra Götalandsregionen Utbildning
09:15 2015-02-04 Power Point grund (version 2013 av office) - Konferens- och utbildningscentrum Folkuniversitetet Regionservice Utbildning
09:15 2015-02-04 REKdag Elite Park Avenue Hotel Regionkansliet Konferens
09:30 2015-02-04 Kompetensbaserad rekrytering - Steg 2 - Konferens- och utbildningscentrum Gullbergsvass konferens Regionservice Utbildning
10:00 2015-02-04 Dövteamets babyträffar i Vänersborg Dövteamet, Hörselverksamheten, Vänerparken plan 4 Habilitering & Hälsa Möte
11:30 2015-02-04 Träff för Västra Götalandsbänken Nubiska rummet, plan 9, Östra Riksdagshuset Regionutvecklingssekretariatet Möte
2015-02-05
Starttid Slutdatum Rubrik/länk Plats Avsändare Typ
2015-02-05 Folkhälsokommittén Meddelas via kallelsen Politiska nämnder Möte
08:30 2015-02-05 Fastighetsnämnden Hotell Radisson Blue Västfastigheter Möte
09:00 2015-02-05 Information budgetunderlag 2016-2018 Läppstiftet Konferens Regionkansliet Konferens
09:00 2015-02-05 AB Allmänna bestämmelser/lagar kopplat till lön - Konferens- och utbildningscentrum Gullbergsvass Konferens Regionservice Utbildning
09:15 2015-02-05 Gemensamma presidieöverläggningar GPÖ Residenset Hälso och sjukvårdsnämndernas kansli Möte
uiqt|wB&vqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{mvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m