Regionkalender

Kalendern nedan visar händelser för de kommande två veckorna.

Fler händelser i datumordning.

Regionkalender
Starttid Slutdatum Rubrik/länk Plats Avsändare Typ
2014-09-30
Starttid Slutdatum Rubrik/länk Plats Avsändare Typ
08:30 2014-09-30 Försäkringsmedicinsk utbildning AT-läkare Spishörnan, SÄS Regionkansliet Utbildning
08:30 2014-09-30 Försäkringsmedicinsk utbildning AT-läkare Vallmon, Skaraborgs sjukhus Regionservice Utbildning
09:00 2014-09-30 Kommunala akutläkemedelsförråd och läkemedel till äldre Bohusläns museum Primärvården Utbildning
09:00 2014-09-30 Läkemedelsutbildning för sjuksköterskor med förskrivningsrätt Regionens Hus, Visionen Primärvården Utbildning
09:30 2014-09-30 Regionstyrelsen Sessionssalen, Residenset Politiska nämnder Möte
10:00 2014-09-30 Dövteamets Babyträffar Hörselverksamheten, Vänerparken, plan 4 Habilitering & Hälsa Möte
12:00 2014-09-30 SÄS Internt - Dialogmöte AT-läkare Erik Bartholdsonsalen B SÄS Möte
13:00 2014-09-30 Influensavaccination - NÄL Ägget, NÄL Regionkansliet Utbildning
13:00 2014-09-30 Användarutbildning av MR X (manuell defibrillator). HLR-studion Skaraborgs Sjukhus Utbildning
13:00 2014-09-30 Influensavaccination - Alingsås Mjörn, Alingsås lasarett Regionkansliet Utbildning
13:00 2014-09-30 Läkemedelsgenomgångar - på praktiken i praktiken Bohusläns museum Primärvården Utbildning
13:30 2014-09-30 Läkemedelsutbildning för sjuksköterskor med förskrivningsrätt Regionens Hus, Hertig Johans gata 6 Primärvården Utbildning
13:30 2014-09-30 Läkemedelsutbildning för sjuksköterskor med förskrivningsrätt Regionens Hus, Visionen Primärvården Utbildning
2014-10-01
Starttid Slutdatum Rubrik/länk Plats Avsändare Typ
08:30 2014-10-01 Seminariedag AT Primärvård Närhälsan Krokslätt Vårdcentral Sahlgrenska Universitetssjukhuset Utbildning
08:30 2014-10-01 Uppföljningsmöte Christinaprojektet Radisson Blu Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59 Primärvården Möte
09:00 2014-10-01 FoU-seminarium Jubileumsaulan, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska Sahlgrenska Universitetssjukhuset Temadagar
09:00 2014-10-01 Presidiemöte hälso- och sjukvårdsnämnd 1 norra Bohuslän Tärnan Politiska nämnder Möte
09:00 2014-10-01 Samverkansdag för sexuell hälsa och rättigheter. Tema: Pedagogiska verktyg Utvecklingsenheten för barns hälsa och rättigheter Primärvården Utbildning
09:00 2014-10-01 Nya EU-program för Västra Götaland Riverside hotel Västra Götalandsregionen Konferens
09:15 2014-10-01 Ägarutskottet Sessionssalen, Residenset Politiska nämnder Möte
13:00 2014-10-01 HSNK Kommunikationsteam lync Hälso och sjukvårdsnämndernas kansli Möte
13:00 2014-10-01 Influensavaccination - Uddevalla sjukhus KC Aulan, Uddevalla sjukhus Regionkansliet Utbildning
13:00 2014-10-01 Influensavaccination - Göteborg Wallenstamsalen, Göteborgs Stadsmusem Regionkansliet Utbildning
13:00 2014-10-01 Utbildnings- och informationsmöte om Vårdhygien för chefer inom VG Primärvård i Göteborg och södra Bohuslän Förmaket, Sahlgrenska sjukhuset Sahlgrenska Universitetssjukhuset Utbildning
13:30 2014-10-01 Pensionärsråd hälso- och sjukvårdsnämnd 1 norra Bohuslän Tärnan Politiska nämnder Möte
17:00 2014-10-01 Prata om kvalitet i tandvården Scandic Billingen Folktandvården Mässa
2014-10-02
Starttid Slutdatum Rubrik/länk Plats Avsändare Typ
09:00 2014-10-02 S Brandskyddsutbildning SkaS Skövde 2014-10-02, 9-12 Vallmon, röda plan 3 Skaraborgs Sjukhus Utbildning
09:00 2014-10-02 Grundutbildning 2 oktober för sjuksköterskor med särskilt hygienansvar inom kommunal vård S Älvsborg Erik Bartholdsson B-salen, matsalen SÄS Borås SÄS Utbildning
09:00 2014-10-02 Presidiemöte hälso- och sjukvårdsnämnd 2 Dalsland Tärnan Politiska nämnder Möte
10:00 2014-10-02 Föreläsning med Arvid Carlsson och Elisabeth Nordquist Brant Ekelundsgatan 8, rum 307 Habilitering & Hälsa Utbildning
13:00 2014-10-02 Hygienombudsutbildning, träff 1 Framtiden, Regionens Hus Primärvården Utbildning
13:00 2014-10-02 Influensavaccination - Göteborg Wallenstamsalen, Göteborgs Stadsmusem Regionkansliet Utbildning
14:00 2014-10-02 AT-föreläsare opererande specialiteter Enen, Barnkliniken SU/Östra Sahlgrenska Universitetssjukhuset Utbildning
16:00 2014-10-02 AT-föreläsning opererande specialiteter Enen, Barnsjukhuset SU/Östra Sahlgrenska Universitetssjukhuset Utbildning
2014-10-03
Starttid Slutdatum Rubrik/länk Plats Avsändare Typ
09:00 2014-10-03 Presidiemöte hälso- och sjukvårdsnämnd 3 Trestad Tärnan Politiska nämnder Möte
09:00 2014-10-03 Styrelsen för beställd primärvård - Presidiet Kungshöjds konferens Politiska nämnder Möte
09:00 2014-10-03 Ledningskanslidagen Folkets hus, Järntorget Regionkansliet Möte
12:00 2014-10-03 Primärvårdsstyrelsen - Presidiet Kungshöjds konferens Politiska nämnder Möte
13:00 2014-10-03 Dialogmöte Hälso- och sjukvårdsnämnd 5 Göteborg, Centrum-Väster Dalheimers hus Politiska nämnder Möte
13:30 2014-10-03 Pensionärsråd hälso- och sjukvårdsnämnd 3 Trestad Tärnan Politiska nämnder Möte
2014-10-06
Starttid Slutdatum Rubrik/länk Plats Avsändare Typ
2014-10-06 Patientnämnden Mariestad Regionens hus, Mariestad Politiska nämnder Möte
08:30 2014-10-06 Presidiemöte Hälso- och sjukvårdsnämnd 11 Göteborg, Hisingen Regionens Hus, Lillhagsparken 5 Politiska nämnder Möte
09:00 2014-10-07 INSTÄLLD! Grundutbildning i personlyftar, byglar och lyftselar i sortiment, 2 dagar Hjälpmedelscentralen Uddevalla Regionservice Utbildning
13:00 2014-10-06 Försäkringsmedicinsk utbildning för icke sjukskrivande personal Rälsen, Gullbergsvass Konferens Primärvården Utbildning
19:00 2014-10-06 LGBT for an inclusive Europe - put health equity on the agenda. A networking cocktail on the 6th of October Rainbow House, Brussels Folkhälsokommitténs sekretariat Konferens
2014-10-07
Starttid Slutdatum Rubrik/länk Plats Avsändare Typ
2014-10-07 Regionfullmäktige Sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29 Politiska nämnder Möte
08:30 2014-10-07 Försäkringsmedicinsk utbildning för ST-läkare och specialister i allmänmedicin Gullbergsvass Konferens Regionkansliet Utbildning
08:30 2014-10-07 Vadå funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning?! Karstorps Konferens Primärvården Temadagar
10:00 2014-10-07 LGBT for an inclusive Europe - put health equity on the agenda. Two seminars on the 7th of October Region Västra Götaland, Brussels Folkhälsokommitténs sekretariat Konferens
13:00 2014-10-07 Dialogmöte Hälso- och sjukvårdsnämnd 12 Göteborg, Nord-Östra Meddelas Politiska nämnder Möte
17:00 2014-10-07 Prata om kvalitet i tandvården Grand hotel Folktandvården Mässa
uiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m