Regionkalender

Kalendern nedan visar händelser för de kommande två veckorna.

Fler händelser i datumordning.

Regionkalender
Starttid Slutdatum Rubrik/länk Plats Avsändare Typ
2014-04-24
Starttid Slutdatum Rubrik/länk Plats Avsändare Typ
2014-04-25 Miljösamordnarträff Grand Hotel Miljösekretariatet Konferens
2014-04-25 Planeringsdagar Hälso- och sjukvårdsnämnd 9 och 10 västra och östra Skaraborg Ej fastställt Politiska nämnder Temadagar
2014-04-24 Folkhälsokommittén Meddelas via kallelsen Folkhälsokommitténs sekretariat Möte
08:30 2014-04-24 Försäkringsmedicinsk utbildning AT-läkare Trumpeten, Utvecklingscentrum, NÄL Regionkansliet Utbildning
09:00 2014-04-24 Grundläggande brandskyddsutbildning Gullvivan SÄS Utbildning
09:00 2014-04-24 Styrelsesammanträde Sahlgrenska Universitetssjukhuset Röda rummet, Bruna stråket 21, Sahlgrenska sjukhuset Politiska nämnder Möte
09:00 2014-04-25 Nämndsammanträde hälso- och sjukvårdsnämnd 2 Dalsland Meddelas Politiska nämnder Möte
09:00 2014-04-24 Kommittén för rättighetsfrågors sammanträde Meddelas senare Politiska nämnder Möte
09:30 2014-04-24 Kollektivtrafiknämnden Scandic Crown hotell, Polhemsplatsen Politiska nämnder Möte
10:00 2014-04-24 Nämndsammanträde Hälsan och Stressmedicin Skaraborgs sjukhus skövde, konfrum Vallmon, Röda gatan, plan 3 Hälsan och Stressmedicin Möte
12:00 2014-04-25 Nämndsammanträde Hälso- och sjukvårdsnämnd 10 östra Skaraborg Lundsbrunns kurort, konferens & hotell Politiska nämnder Möte
13:00 2014-04-24 Grundläggande brandskyddsutbildning Gullvivan SÄS Utbildning
13:00 2014-04-24 Sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus Konferensrum Solrosen, SkaS Skövde Skaraborgs Sjukhus Möte
2014-04-25
Starttid Slutdatum Rubrik/länk Plats Avsändare Typ
2014-04-25 Kulturnämndens sammanträde Estrad, Alingsås Politiska nämnder Möte
08:30 2014-04-25 Gemensam presidieöverläggning GPÖ HSN4, 5, 7, 11 och 12 Aschebergska Eken Hälso och sjukvårdsnämndernas kansli Möte
09:00 2014-04-25 Servicenämnden Visionen, RH Vänersborg Politiska nämnder Möte
09:00 2014-04-25 Primärvårdsstyrelsen Kungshöjds konferens Politiska nämnder Möte
09:00 2014-04-25 Bredbandsutveckling är samhällsutveckling – 2014 års edition Göteborg Regionutvecklingssekretariatet Konferens
09:30 2014-04-25 Styrelsen för Habilitering o Hälsa Hörselverksamheten, Trädgårdsgatan 15 D Politiska nämnder Möte
09:30 2014-04-25 Fastighetsnämnden Lövet, Sahlgrenska sjukhuset Politiska nämnder Möte
11:00 2014-04-25 Styrelsen för beställd primärvård Kungshöjds konferens Politiska nämnder Möte
12:00 2014-04-25 Lansering av Barn som anhöriga Mjörn Alingsås Lasarett Utbildning
13:00 2014-04-25 Seminarium två om utvecklingen av sjukhusvården i Göteborgsområdet Eksalen, Aschebergska Eken Hälso och sjukvårdsnämndernas kansli Temadagar
13:30 2014-04-25 FoU-seminarium tandvård FoU-centrum Skaraborg Folktandvården Utbildning
2014-04-28
Starttid Slutdatum Rubrik/länk Plats Avsändare Typ
08:00 2014-04-28 Vårdhygien, fördjupningskurs Föreläsningssalen plan 3, Guldhedsgatan 10 A (Mikrobiologen), Göteborg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Utbildning
09:00 2014-04-29 Nämndsammanträde hälso- och sjukvårdsnämnd 3 Trestad Meddelas Politiska nämnder Möte
12:15 2014-04-28 Naturbruksstyrelsen Naturbruksgymnasiet Svenljunga Politiska nämnder Möte
2014-04-29
Starttid Slutdatum Rubrik/länk Plats Avsändare Typ
2014-04-29 Konferens: Fullföljda studier Högskolan, sal D105 Folkhälsokommitténs sekretariat Konferens
09:00 2014-04-29 Utbildning Ombud för barnets rättigheter Utvecklingsenheten för barns hälsa och rättigheter Primärvården Utbildning
09:30 2014-04-29 Styrelsen för NU-sjukvården Kräftan NU-sjukvården Möte
09:30 2014-04-29 Regionstyrelsen Sessionssalen, Residenset Politiska nämnder Möte
10:00 2014-04-29 Dövteamets Babyträffar i Vänersborg Dövteamet, Hörselverksamheten, Vänerparken plan 4 Habilitering & Hälsa Möte
12:00 2014-04-29 AT-rådslunch AT-rummet på respektive sjukhus (Sahlgrenska, Östra eller Mölndal). Sahlgrenska Universitetssjukhuset Möte
13:00 2014-04-29 Dövblindteamets Träffpunkter 2014 Konferenslokalen 308, entréplan Habilitering & Hälsa Möte
13:00 2014-04-29 Smittskydds och Vårdhygiens utbildningseftermiddag Elin Odencrants, Södra Älvsborgs Sjukhus Västra Götalandsregionen Utbildning
13:30 2014-04-29 Utbildning i KIV för katalogadministratörer Förmaket, Vita stråket 12, 1 trappa upp, Sahlgrenska sjukhuset Sahlgrenska Universitetssjukhuset Utbildning
uiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m