Regionkalender

Kalendern nedan visar händelser för de kommande två veckorna.

Fler händelser i datumordning.

Regionkalender
Starttid Slutdatum Rubrik/länk Plats Avsändare Typ
2015-11-27
Starttid Slutdatum Rubrik/länk Plats Avsändare Typ
09:00 Styrelsesammanträde Sahlgrenska Universitetssjukhuset Sahlgrenska sjukhuset, Bruna stråket 21, Röda rummet Politiska nämnder Möte
09:00 SÄS Styrelsemöte Bertil Söderling SÄS Möte
09:00 Teckenspråksutbildning- anhöriggrupp Hörselverksamheten, plan 4 Habilitering & Hälsa Utbildning
09:30 Styrelsen för NU-sjukvården Flygeln NU-sjukvården Möte
10:30 Naturbruksstyrelse Naturbruksgymnasiet Svenljunga Politiska nämnder Möte
12:00 SÄS internt - Dialogmöte alla SÄS-anställda Elin Odencrants SÄS Möte
13:00 Kemikalieombudsträff Datastudio 4 Skaraborgs Sjukhus Utbildning
2015-11-30
Starttid Slutdatum Rubrik/länk Plats Avsändare Typ
08:30 AT i primärvården: Introduktionsvecka för AT Alingsås och Borås Hålls på olika platser på SÄS och FoU -Borås Primärvården Utbildning
09:00 Canea projektverktyg - Konferens- och utbildningscentrum Rälsen, Gullbergsvass konferens i Vita Huset Regionservice Utbildning
09:30 Visning av upphandlat sortiment HMC Borås Regionservice Utbildning
11:30 MedTech West lunch seminar with Simon Skau the use and application areas of fNIRS will be presented, as well as ongoing and planned studies Kammaren Sahlgrenska Universitetssjukhuset Konferens
13:00 Kemikalieombudsträff Datastudio Skaraborgs Sjukhus Utbildning
13:00 Seminarium - Lärdomar från SBAR-verktygets införande - en förbättring av samverkande sjukvård? Lokal Älvsborg , FoUU-centrum Fyrbodal Primärvården Temadagar
2015-12-01
Starttid Slutdatum Rubrik/länk Plats Avsändare Typ
08:30 Utbildning stomi för vård- och omsorgspersonal Sahlgrenska sjukhuset, Kammaren Regionservice Utbildning
09:00 Projektledning, uppföljning (steg 3) - Konferens- och utbildningscentrum Folkuniversitetet Regionservice Utbildning
09:00 Metodstödsträff nr 3 Göteborg- Vårdsamordnare psykisk ohälsa inom primärvården Radisson BLU Scandinavia Hotell Koncernkontoret Utbildning
09:00 Teckenspråksutbildning- fortsättningsgrupp 3 Hörselverksamheten, plan 4 Habilitering & Hälsa Utbildning
09:00 Forskning och verksamhet för bättre strokevård Birgit Thilander, Academicum Kommun och sjukvård samverkan i Göteborgsområdet Konferens
09:00 Arbetsmiljö - modulutbildning, Rehabilitering - Alkohol och droger Konferens- och utbildningscentrum Regionens Hus Regionservice Utbildning
09:30 Utbildning i Raindanceportalen Vänern Regionservice Utbildning
09:30 Visning av upphandlat sortiment HMC Skövde Regionservice Utbildning
10:00 Temadag om hållbar energi i Skandinavien Månefisken Regionutvecklingssekretariatet Temadagar
12:00 Biomarkörer, cirkulerande tumörceller och fritt DNA i serum för terapi- och behandlingsutvärdering Videokonferensrum i VGR, se under rubrik Information Västra Götalandsregionen Utbildning
13:00 Utbildning i Raindanceportalen Vänern Regionservice Utbildning
13:00 Smittskydd vid substansbruk, Borås INSTÄLLD Elin Odenkrans, Södra Älvsborgs sjukhus Koncernkontoret Utbildning
13:00 20:e Nätverksträffen medicinsk etik Hotel Radisson Blu, Södra Hamngatan 59 Koncernkontoret Konferens
13:30 AT-undervisning Södra Älvsborg Alingsås Närhälsan Lerums vårdcentral Primärvården Utbildning
14:00 Tomtens forskningshjälp Kungsgatan 12 Primärvården Möte
15:15 Teckenspråksutbildning- fortsättningsgrupp 2 Hörselverksamheten, plan 4 Habilitering & Hälsa Utbildning
2015-12-02
Starttid Slutdatum Rubrik/länk Plats Avsändare Typ
07:30 Har Sverige rätt klimat för hållbart byggande?? Partimatsalen, riksdagen Miljösekretariatet Konferens
08:30 Försäkringsmedicinsk utbildning för ST-läkare och specialister i allmänmedicin Hotell Riverton Regionkansliet Utbildning
08:30 Nätverk nr 4 tandläkare i utvecklingsprogrammet ATD. Odinsgatan 10 Folktandvården Utbildning
09:00 Närhälsan - 'Vårdråd i samklang' Fortbildningsdag för Närhälsans barnmorskor i telefonrådgivning Läppstiftet Konferens Primärvården Utbildning
09:00 I offentlighetens tjänst Viktor rydbergssalen, Göteborgs konserthus Koncernkontoret Utbildning
09:00 Personalutskottet Sessionssalen, residenset Politiska nämnder Möte
09:30 Teckenspråksutbildning för dig med annat modersmål än svenska Hörselverksamheten, plan 2 Habilitering & Hälsa Utbildning
09:30 Visning av upphandlat sortiment HMC Mölndal Regionservice Utbildning
11:30 A MedTech West lunch seminar: Imaging tau pathology in the living aging brain using positron emission tomography Kammaren, Vita stråket 12, Sahlgrenska University Hospital Sahlgrenska Universitetssjukhuset Utbildning
12:00 SÄS internt - Dialogmöte alla SÄS-anställda Elin Odencrants SÄS Möte
13:00 Centrum Läkemedelsnära Produkter handboksutbildning Regionens Hus, Syster Tora Regionservice Utbildning
13:00 Mina vårdkontakter - administratörsutbildning Krokån Västra Götalandsregionen Utbildning
13:00 Smittskydd vid substansbruk, Falköping INSTÄLLD Jättesalen, Skaraborgs sjukhus Koncernkontoret Utbildning
2015-12-03
Starttid Slutdatum Rubrik/länk Plats Avsändare Typ
08:00 Professionellt bemötande samt Klagomålshantering Lokal Marstrand, Flöjelbergsgatan 1c Regionservice Utbildning
08:15 Miljömålsdagen Folkets hus Miljösekretariatet Konferens
08:30 Grundläggande förskrivarutbildning för Arbetsterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster och logopeder inom Vårdval Rehab Regionens hus, Demokratin Västra Götalandsregionen Utbildning
09:00 Fördjupningsutbildning: FN:s konvention om barnets rättigheter – från teori till praktik Utvecklingsenheten för barns hälsa och rättigheter Västra Götalandsregionen Utbildning
09:00 Sjukresa - en del av vården (FM) - Konferens- och utbildningscentrum Uddevalla Sjukhus, lokal Professorn Regionservice Utbildning
09:00 Leda och utveckla team för Habilitering & Hälsa - Dag 1 Habilitering & Hälsa, Ekelundsgatan 8 Habilitering & Hälsa Utbildning
09:30 Visning av upphandlat sortiment HMC Uddevalla Regionservice Utbildning
09:30 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Sessionssalen, Residenset Politiska nämnder Möte
09:30 Utbildning i Raindanceportalen Biosalongen, Residenset Regionservice Utbildning
10:00 Fastighetsnämnden meddelas senare Västfastigheter Möte
11:15 Dövteamets gemenskapsträffar på Södra Älvsborgs sjukhus, Borås Hörselverksamheten, Södra Älvsborgs sjukhus, Borås Habilitering & Hälsa Möte
13:00 Preanalysskola Lejongapet Kungälvs sjukhus Utbildning
13:00 Kemikalieombudsträff Datastudio Skaraborgs Sjukhus Utbildning
13:00 Utbildning i Raindanceportalen Biosalongen, Residenset Regionservice Utbildning
13:00 Sjukresa - en del av vården (EM) - Konferens- och utbildningscentrum Uddevalla Sjukhus, lokal Professorn Regionservice Utbildning
2015-12-04
Starttid Slutdatum Rubrik/länk Plats Avsändare Typ
08:30 Nätverk nr 4 tandläkare i utvecklingsprogrammet ATD. Odinsgatan 10 Folktandvården Utbildning
08:30 Bidrar vården till sjukdom och sjukare patienter? Bohusläns museum Primärvården Utbildning
08:30 Primärvårdsstyrelsen - Presidiet Närhälsan Kansli, Lillhagsparken 6 Politiska nämnder Möte
09:00 Leda och utveckla team för Habilitering & Hälsa - Dag 1 Habilitering & Hälsa, Ekelundsgatan 8 Habilitering & Hälsa Utbildning
09:15 Smittspårarutbildning Repetition av grundkursen Smittskyddet, Kaserntorget 11 B, lokal Utsikten Regionkansliet Utbildning
10:00 Folkhälsokommitté Meddelas via kallelsen Folkhälsokommitténs sekretariat Möte
13:00 AsynjaVisph Schema O Scandic Europa Primärvården Utbildning
uiqt|wB&vqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{mvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m