Regionkalender

Kalendern nedan visar händelser för de kommande två veckorna.

Fler händelser i datumordning.

Regionkalender
Starttid Slutdatum Rubrik/länk Plats Avsändare Typ
2015-06-01
Starttid Slutdatum Rubrik/länk Plats Avsändare Typ
09:15 2015-06-02 Excel grundkurs, 2 dagar (version 2013) - Konferens- och utbildningscentrum Folkuniversitetet Regionservice Utbildning
09:30 2015-06-01 Så funkar sex Scandic Opalen Folkhälsokommitténs sekretariat Konferens
13:00 2015-06-01 Grundläggande förskrivarutbildning Vårdval Rehab Skärgårdsgatan 4 (Majorna), entréplan Västra Götalandsregionen Utbildning
2015-06-02
Starttid Slutdatum Rubrik/länk Plats Avsändare Typ
09:00 2015-06-02 Utbildning för Norra hälso- och sjukvårdsnämnden Bohusgården Hälso och sjukvårdsnämndernas kansli Utbildning
09:00 2015-06-02 Teckenspråkskurs- fortsättningsgrupp 3 Hörselverksamheten Vänerparken, plan 4 Habilitering & Hälsa Utbildning
09:15 2015-06-02 HR-forum Svenska Mässan, F-hallen, ingång via hotellentrén Regionkansliet Konferens
09:30 2015-06-02 Regionstyrelsen Sessionssalen, Residenset Politiska nämnder Möte
10:00 2015-06-02 Områdesträff för BHV-personal område Norra Hisingen Närhälsan Backa Primärvården Möte
13:30 2015-06-02 Områdesträff för BHV-personal område Östra Göteborg Närhälsan Gamlestadstorget BVC, Varpen Primärvården Möte
13:30 2015-06-02 AT-undervisning Södra Älvsborg Alingsås Lerum Bumle Primärvården Utbildning
15:15 2015-06-02 Teckenspråkskurs- fortsättningsgrupp 2 Hörselverksamheten Vänerparken, plan 4 Habilitering & Hälsa Utbildning
2015-06-03
Starttid Slutdatum Rubrik/länk Plats Avsändare Typ
08:30 2015-06-03 Presidiemöte för västra hälso- och sjukvårdsnämnden Regionens Hus Politiska nämnder Möte
08:30 2015-06-03 Presidiemöte för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Regionens Hus Politiska nämnder Möte
09:00 2015-06-03 Uppföljningsdag MI - Konferens- och utbildningscentrum Rälsen, Vita Huset Regionservice Utbildning
09:00 2015-06-03 SÄS internt - utbildning MedControl för chefer Delete SÄS Utbildning
09:00 2015-06-03 Psykosocial arbetsmiljö - Konferens- och utbildningscentrum Regionens Hus Regionservice Utbildning
09:15 2015-06-03 Excel grundkurs, 1 dag (version 2013 av office) - Konferens- och utbildningscentrum Folkuniversitetet Regionservice Utbildning
10:00 2015-06-03 Dövteamets babyträffar i Göteborg Dövteamet, Habilitering & Hälsa Habilitering & Hälsa Möte
11:30 2015-06-03 Urban Lunch-time: Social hållbarhet vid renovering Göteborgs Stadsmuseum, Norra Hamngatan 12 Miljösekretariatet Konferens
12:00 2015-06-03 SÄS Internt - Dialogmöte ST-läkare Spishörnan SÄS Möte
13:00 2015-06-03 Närhälsan - Läkemedelsutbildning för sjuksköterskor med förskrivningsrätt Mötesplats Kungshöjd, lokal Havet Primärvården Utbildning
2015-06-04
Starttid Slutdatum Rubrik/länk Plats Avsändare Typ
08:30 2015-06-04 Presidiemöte för västra hälso- och sjukvårdsnämnden Regionens Hus Politiska nämnder Möte
08:30 2015-06-04 Ordförandekonferens för de medicinska sektorsråden Ullevi Restaurang och Konferens Regionkansliet Konferens
09:00 2015-06-04 Styrelsen för Habilitering & Hälsa Hörselverksamheten, Sjukhuset Politiska nämnder Möte
09:00 2015-06-04 Presidiemöte för norra hälso- och sjukvårdsnämnden Regionens Hus Politiska nämnder Möte
09:15 2015-06-04 Word forts, 1 dag (version 2013) av office) - Konferens- och utbildningscentrum Folkuniversitetet Regionservice Utbildning
09:30 2015-06-04 Kollektivtrafiknämnden Scandic Crown hotel, Odinsplatsen Politiska nämnder Möte
10:00 2015-06-04 Fastighetsnämnden meddelas senare Västfastigheter Möte
10:00 2015-06-04 TSS-Café: För dig som deltar i TSS-undervisning på Hörselverksamheten Princess konditori Habilitering & Hälsa Möte
12:30 2015-06-04 Seminarium: Halitosis (dålig andedräkt) - hur uppstår det och vad kan vi göra åt det? FoUU-centrum Fyrbodal Primärvården Temadagar
2015-06-05
Starttid Slutdatum Rubrik/länk Plats Avsändare Typ
09:00 2015-06-05 Primärvårdsstyrelsen - Presidiet Kungshöjds konferens Politiska nämnder Möte
09:00 2015-06-05 Mina vårdkontakter - administratörsutbildning Kråkån Västra Götalandsregionen Utbildning
11:00 2015-06-05 Livsmedelsdialog Västra Götaland Vara konserthus Miljösekretariatet Konferens
12:00 2015-06-05 Styrelsen för beställd primärvård - presidiet Mötesplats Kungshöjd Politiska nämnder Möte
uiqt|wB&vqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{mvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m