Regionkalender

Kalendern nedan visar händelser för de kommande två veckorna.

Fler händelser i datumordning.

Regionkalender
Starttid Slutdatum Rubrik/länk Plats Avsändare Typ
2014-10-31
Starttid Slutdatum Rubrik/länk Plats Avsändare Typ
08:30 2014-10-31 Gemensam presidieöverläggning GPÖ HSN4, 5, 7, 11 och 12 - INSTÄLLT! Aschebergska Eken Hälso och sjukvårdsnämndernas kansli Möte
08:30 2014-10-31 Fastighetsnämnden Regionens Hus, Visionen Politiska nämnder Möte
10:30 2014-10-31 Styrelsen för beställd primärvård - extra styrelsemöte Kungshöjds konferens Politiska nämnder Konferens
12:00 2014-10-31 Höstlov på Medicinhistoriska museet Medicinhistoriska museet Sahlgrenska Universitetssjukhuset Utställning
2014-11-03
Starttid Slutdatum Rubrik/länk Plats Avsändare Typ
08:00 2014-11-05 Sjukvårdsjuridik för ST- läkare Erik Bartholdsson sal B samt Spis hörnan SÄS Utbildning
09:00 2014-11-03 Fokusträff 3 november, Göteborg Järnvägen, Gullbergsvass konferenscenter Regionkansliet Temadagar
09:00 2014-11-03 HSNK, Göteborg LG Vinga Hälso och sjukvårdsnämndernas kansli Möte
09:30 2014-11-03 Visning av upphandlat sortiment - 2014, vecka 45 Hjälpmedelscentralen, Skövde Regionservice Mässa
16:00 2014-11-03 Seminarium kring arbetsliv & studier för dig med hörselnedsättning Högskolan Väst Habilitering & Hälsa Konferens
17:00 2014-11-03 Prata om kvalitet i tandvården Läppstiftet konferens Folktandvården Mässa
2014-11-04
Starttid Slutdatum Rubrik/länk Plats Avsändare Typ
08:30 2014-11-04 Studiedag i Laboratoriemedicin. SU/Sahlgrenska, Hjärtats aula. Sahlgrenska Universitetssjukhuset Utbildning
09:00 2014-11-04 Fokusträff 4 november, Skövde Skaraborgs sjukhus, lokal Kosmos Regionkansliet Temadagar
09:00 2014-11-04 Grundutbildning: FN:s konvention om barnets rättigheter (heldag) Utvecklingsenheten för barns hälsa och rättigheter Primärvården Utbildning
09:15 2014-11-04 Kontaktläkarträff, Strama Sahlgrens aula, Blå stråket 5, Sahlgrenska sjukhuset Västra Götalandsregionen Utbildning
09:15 2014-11-04 Läkemedelskommitténs regionala läkemedelsdag Radisson Blu Scandinavia Hotel Regionkansliet Temadagar
09:30 2014-11-04 Visning av upphandlat sortiment - 2014, vecka 45 Hjälpmedelscentralen Mölndal Regionservice Mässa
09:30 2014-11-04 Regional kunskaps- och erfarenhetsutbytesdag patiensäkerhetskultur Elite Park Avenue Hotel, Göteborg Västra Götalandsregionen Utbildning
11:30 2014-11-04 FoU i Göteborg fyller fem år! FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän Primärvården Temadagar
13:00 2014-11-04 Det är vanligt att äldre har bakterier i urinen. Hur är det i sår? Sahlgrens aula, Blå stråket 5, Sahlgrenska sjukhuset Sahlgrenska Universitetssjukhuset Utbildning
13:15 2014-11-04 INSTÄLLD! Grundkurs i kognitionshjälpmedel Hjälpmedelscentralen Skövde Regionservice Utbildning
14:00 2014-11-04 IHR - International Health Regulations Burgårdens konferens Primärvården Utbildning
2014-11-05
Starttid Slutdatum Rubrik/länk Plats Avsändare Typ
2014-11-05 Studiebesök klimatsmart spannmålstorkning Olika lantbruksföretag Miljösekretariatet Temadagar
08:30 2014-11-05 ”Vad kan vi lära av skandalen i Stafford?” Sahlgrenska sjukhuset, Lokal: Lagerbladet Sahlgrenska Universitetssjukhuset Utbildning
08:30 2014-11-05 Försäkringsmedicinsk utbildning för icke sjukskrivande personal FoU-enheten i Södra Älvsborg Primärvården Utbildning
08:30 2014-11-06 Försäkringsmedicinsk utbildning för ST-läkare och specialistläkare Hotell Riverton Primärvården Utbildning
09:00 2014-11-05 Fokusträff 5 november, Vänersborg Residenset, Biosalongen Regionkansliet Temadagar
09:00 2014-11-05 Hälso- och sjukvårdsutskottet Sessionssalen, residenset Politiska nämnder Möte
09:00 2014-11-05 Barn och sömn Göteborgs Stadsmuseum Regionkansliet Utbildning
09:30 2014-11-05 Visning av upphandlat sortiment - 2014, vecka 45 Hjälpmedelscentralen, Uddevalla Regionservice Mässa
11:00 2014-11-05 Dövteamets Gemenskapsträffar i Skövde Konferens 22, Hörselverksamheten, Trädgårdsgatan 15 D Habilitering & Hälsa Möte
11:30 2014-11-05 Vårdsamordnare psykisk ohälsa - interventions vårdcentral FoU centrum Primärvård Regionkansliet Utbildning
12:00 2014-11-05 Vårdsamordnare psykisk ohälsa - kontroll vårdcentraler FoU centrum Primärvård Regionkansliet Utbildning
12:15 2014-11-05 Barn- och ungdomar med psykisk ohälsa- hur kan vi hjälpa nästa generation? OBS Områdeschef Jörgen Thorn kommer 16.00-16:30 Utbildningens hus i Alingsås Primärvården Utbildning
13:00 2014-11-05 A MedTech West seminar: Using FPGA technology and heterogeneous designs to accelerate image analysis and microwave applications MedTech West meeting room, MedTech West House, Röda stråket 10B, Sahlgrenska University Hospital Sahlgrenska Universitetssjukhuset Utbildning
2014-11-06
Starttid Slutdatum Rubrik/länk Plats Avsändare Typ
08:00 2014-11-06 Vårdhygien, grundkurs Föreläsningssalen plan 3, Guldhedsgatan 10 A (Mikrobiologen), Göteborg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Utbildning
08:30 2014-11-06 Studiedag i Laboratoriemedicin. SU/Sahlgrenska, Hjärtats aula. Sahlgrenska Universitetssjukhuset Utbildning
09:00 2014-11-06 Tänk om II Ullevi konferens Kultursekretariatet Konferens
09:00 2014-11-06 Fokusträff 6 november, Göteborg Lilla Bommen konferens, lokal Viking Regionkansliet Temadagar
09:00 2014-11-07 AT-konferens Bohusgården Hotell & Konferens Regionservice Konferens
09:00 2014-11-06 Samverkansdag för barnets rättihgeter. Tema: Barnet i centrum Utvecklingsenheten för barns hälsa och rättigheter Primärvården Utbildning
09:30 2014-11-06 Kollektivtrafiknämnden Scandic Crown hotell, Polhemsplatsen Politiska nämnder Möte
09:30 2014-11-06 Visning av upphandlat sortiment - 2014, vecka 45 Hjälpmedelscentralen Borås Regionservice Mässa
10:00 2014-11-06 Seminarium om Munin Pulsen Konferens AB Regionkansliet Möte
10:00 2014-11-07 TOM Barn- och ungdomshabiliteringen Uppsala , Kungsgärdet. Habilitering & Hälsa Utbildning
11:30 2014-11-06 Vårdsamordnare psykisk ohälsa - interventions vårdcentraler FoU centrum för Primärvård Regionkansliet Utbildning
12:00 2014-11-06 Vårdsamordnare psykisk ohälsa - kontroll vårdcentraler FoU centrum Primärvård Regionkansliet Utbildning
13:00 2014-11-06 Mina vårdkontakter - administratörsutbildning Krokån Västra Götalandsregionen Utbildning
13:30 2014-11-06 Hygienombudsträff Elin Odenkrants SÄS Utbildning
14:00 2014-11-06 HLR-instruktörsmöte (SkaS-övergripande) Ambulansstationen Skövde Skaraborgs Sjukhus Möte
2014-11-07
Starttid Slutdatum Rubrik/länk Plats Avsändare Typ
09:00 2014-11-07 Primärvårdsstyrelsen - Presidiet Kungshöjds konferens Politiska nämnder Möte
09:30 2014-11-07 Fråga på rutin-projektet uppföljning Regionens Hus, Hertig Johans gata 6, Lokal Björken Primärvården Möte
12:00 2014-11-07 Styrelsen för beställd primärvård - Presidiet Kungshöjds konferens Politiska nämnder Möte
uiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m