Regionkalender

Kalendern nedan visar händelser för de kommande två veckorna.

Fler händelser i datumordning.

Regionkalender
Starttid Slutdatum Rubrik/länk Plats Avsändare Typ
2014-09-18
Starttid Slutdatum Rubrik/länk Plats Avsändare Typ
08:30 2014-09-18 Hjälpmedelsforum Burgårdens konferens, Boheme Regionservice Möte
08:30 2014-09-18 Försäkringsmedicinsk utbildning AT-läkare Mölndals sjukhus Regionservice Utbildning
08:30 2014-09-18 Försäkringsmedicinsk utbildning AT-läkare Flygeln, Utvecklingscentrum, NÄL Regionkansliet Utbildning
09:00 2014-09-18 INSTÄLLD! Grundkurs i Kommunikationshjälpmedel Hjälpmedelscentralen Regionservice Utbildning
09:00 2014-09-18 INSTÄLLD! Sittanpassning i rullstol Stora Åby plan 3, Hjälpmedelscentralen Regionservice Utbildning
09:00 2014-09-18 Workshop giftfri förskola Hotell Eggers Folkhälsokommitténs sekretariat Möte
09:00 2014-09-19 Kommittén för rättighetsfrågors sammanträde Meddelas senare Politiska nämnder Möte
09:05 2014-09-18 MAKT OCH DEWMOKRATI - i ett samhällsbygge där eleven och skolan står i centrum Folkets Hus Hammarkullen Kultursekretariatet Konferens
10:00 2014-09-19 Kollektivtrafiknämnden 2-dagars Ej beslutat Politiska nämnder Möte
13:30 2014-09-18 FoU-seminarium: Skattningsskalor och intervjuer vid depression - hjälp eller stjälp? FoU-centrum Skaraborg Primärvården Temadagar
14:00 2014-09-18 AT-föreläsning opererande specialiteter Enen, Barnsjukhuset SU/Östra Sahlgrenska Universitetssjukhuset Utbildning
2014-09-19
Starttid Slutdatum Rubrik/länk Plats Avsändare Typ
08:30 2014-09-19 Gemensam presidieöverläggning GPÖ HSN4, 5, 7, 11 och 12 Aschebergska Eken Hälso och sjukvårdsnämndernas kansli Möte
09:00 2014-09-19 GCP del 1 - Grundkurs Sahlgrenska/SU, Förmaket, Vita stråket 12, vån 1, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Utbildning
09:00 2014-09-19 Primärvårdsstyrelsen Kungshöjds konferens Politiska nämnder Möte
09:00 2014-09-19 Kommunala akutläkemedelsförråd och läkemedel till äldre Radisson Blu Scandinavia Hotell, Primärvården Utbildning
10:00 2014-09-19 Styrelsen för beställd primärvård Kungshöjds konferens Politiska nämnder Möte
10:00 2014-09-19 Nämndsammanträde Hälsan och Stressmedicin Hälsan & Arbetslivet Hälsan och Stressmedicin Möte
13:00 2014-09-19 Läkemedelsgenomgångar - på praktiken i praktiken Radisson Blu Scandinavia Hotell, Primärvården Utbildning
13:00 2014-09-19 INSTÄLLD! Grundkurs i Kommunikationshjälpmedel Hjälpmedelscentralen Mölndal, Stora Åby Regionservice Utbildning
2014-09-22
Starttid Slutdatum Rubrik/länk Plats Avsändare Typ
09:00 2014-09-22 Nämndsammanträde hälso- och sjukvårdsnämnd 1 norra Bohuslän Tärnan Politiska nämnder Möte
09:00 2014-09-22 Nämndsammanträde Hälso- och sjukvårdsnämnd 9 västra Skaraborg Rum 369, Regionens Hus Politiska nämnder Möte
09:30 2014-09-22 Styrelsen för Habilitering o Hälsa Regionens hus Politiska nämnder Möte
13:00 2014-09-22 Användarutbildning av MR X (manuell defibrillator). Konferensrummet på med.tekn.avd. Skaraborgs Sjukhus Utbildning
2014-09-23
Starttid Slutdatum Rubrik/länk Plats Avsändare Typ
08:30 2014-09-23 SÄS Styrelsemöte Bertil Söderlingsalen SÄS Möte
09:00 2014-09-23 Nämndsammanträde HSN 6 Mittenälvsborg Missionskyrkan Politiska nämnder Möte
09:00 2014-09-23 Samverkansdag för barnets rättihgeter. Tema: Praktiska verktyg Utvecklingsenheten för barns hälsa och rättigheter Primärvården Utbildning
09:00 2014-09-23 INSTÄLLD! Sittanpassning i rullstol Hjälpmedelscentralen Regionservice Utbildning
09:30 2014-09-23 Fastighetsnämnden Bohusgården Politiska nämnder Möte
09:30 2014-09-23 Naturbruksstyrelsen ---- Politiska nämnder Möte
09:30 2014-09-23 Regionstyrelsen Sessionssalen, Residenset Politiska nämnder Möte
09:30 2014-09-23 Kan ökad hälsa bidra till entreprenörskap och jobb? Lilla Bommens Konferenscenter, lokal Evita Folkhälsokommitténs sekretariat Konferens
13:00 2014-09-23 Personalutskottet Blå salongen, residenset Politiska nämnder Möte
13:00 2014-09-23 Dövblindteamet berättarcafé Dövblindteamet, Ekelundsgatan 8 Habilitering & Hälsa Möte
13:30 2014-09-23 Läkemedelsutbildning för sjuksköterskor med förskrivningsrätt Utbildningens Hus, Sparbankssalen Primärvården Utbildning
2014-09-24
Starttid Slutdatum Rubrik/länk Plats Avsändare Typ
2014-09-24 Kulturnämndens sammanträde Rörstrand, Lidköping Politiska nämnder Möte
08:00 2014-09-24 Nämndsammanträde Hälso- och sjukvårdsnämnd 12 Göteborg, Nord-Östra Aschebergska Eken Politiska nämnder Möte
08:30 2014-09-24 Nämndsammanträde Hälso- och sjukvårdsnämnd 7, Partille, Härryda, Mölndal Aschebergska Eken Politiska nämnder Möte
08:30 2014-09-24 Forskningsmåndag, på en onsdag, i NordOst Hälsoteket i Angered Primärvården Temadagar
09:00 2014-09-24 Hälso- och sjukvårdsutskottet Sessionssalen, residenset Politiska nämnder Möte
09:00 2014-09-24 QPR ProcessDesigner uppföljningsdag Nordån, Bergfotsgatan Regionservice Utbildning
09:00 2014-09-24 INSTÄLLD! Utbildning Ombud för barnets rättigheter Utvecklingsenheten för barns hälsa och rättigheter, Vara Primärvården Utbildning
09:15 2014-09-24 Nämndsammanträde HSN 8 Sjuhärad Syster Tora, Solhem, Regionens Hus Politiska nämnder Möte
13:00 2014-09-24 Influensavaccination - Östra Järneken, Östra sjukhuset Regionkansliet Utbildning
13:00 2014-09-24 KIV-utbildning för katalogadministratörer Kamomillen, K-huset, plan 6, Mölndals sjukhus. Sahlgrenska Universitetssjukhuset Utbildning
2014-09-25
Starttid Slutdatum Rubrik/länk Plats Avsändare Typ
08:30 2014-09-25 Nämndsammanträde Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 Tjörn, Öckerö, Kungälv, Stenungsund, Ale Aschebergska Eken Politiska nämnder Möte
09:00 2014-09-25 Läkemedelsutbildning för sjuksköterskor med förskrivningsrätt Gullbergsvass konferens/Rälsen Primärvården Utbildning
09:00 2014-09-25 Nämndsammanträde Hälso- och sjukvårdsnämnd 5 Göteborg, Centrum-Väster Aschebergska Eken Politiska nämnder Möte
09:00 2014-09-25 INSTÄLLD! Sittanpassning i Rullstol Hjälpmedelscentralen Regionservice Utbildning
09:00 2014-09-25 Nämndsammanträde hälso- och sjukvårdsnämnd 3 Trestad Tärnan Politiska nämnder Möte
09:00 2014-09-25 Läkemedelsutbildning för sjuksköterskor med förskrivningsrätt Uddevalla sjukhus, Krabban Primärvården Utbildning
09:30 2014-09-25 Fråga på rutin-projektet uppföljning Chalmersska huset, Södra Hamngatan 11 Primärvården Möte
09:30 2014-09-25 Styrelsen för NU-sjukvården Kräftan NU-sjukvården Möte
10:00 2014-09-25 Regionutvecklingsnämnden Meddelas senare Politiska nämnder Möte
11:15 2014-09-25 Dövteamets Gemenskapsträffar i Borås Hörselverksamheten, Södra Älvsborg Sjukhus. Ni kommer in genom huvudentrén där står det skyltat till Hörcentralen, när ni kommer in går man till höger, grupprum skyltat i taket. Habilitering & Hälsa Möte
13:00 2014-09-25 Närståendestöd Kammaren, Sahlgrenska sjukhuset Sahlgrenska Universitetssjukhuset Utbildning
13:30 2014-09-25 Läkemedelsutbildning för sjuksköterskor med förskrivningsrätt Gullbergsvass konferens/Rälsen Primärvården Utbildning
13:30 2014-09-25 Läkemedelsutbildning för sjuksköterskor med förskrivningsrätt Kyrkans Hus, Kyrkogatan 5 Primärvården Utbildning
13:30 2014-09-25 Läkemedelsutbildning för sjuksköterskor med förskrivningsrätt Uddevalla sjukhus, Krabban Primärvården Utbildning
14:00 2014-09-25 Nätverksträff ISM - Dialog och Dialogträning från forskning till praktisk tillämpning Hörsalen vid Göteborgs Universitets lokaler, Botaniska Trädgården, Göteborg Hälsan och Stressmedicin Utbildning
14:00 2014-09-25 AT-föreläsning opererande specialiteter Enen, Barnsjukhuset SU/Östra Sahlgrenska Universitetssjukhuset Utbildning
uiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m