Regionkalender

Kalendern nedan visar händelser för de kommande två veckorna.

Fler händelser i datumordning.

Regionkalender
Starttid Slutdatum Rubrik/länk Plats Avsändare Typ
2016-09-26
Starttid Slutdatum Rubrik/länk Plats Avsändare Typ
09:00 Naturbrukstyrelse Klassrummen på Axevalla Politiska nämnder Möte
09:00 Nämndsammanträde Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Lokal meddelas senare Politiska nämnder Möte
09:00 Raindance fakturaportal (FM) - Konferens- och utbildningscentrum Bergfotsgatan 2 A Regionservice Utbildning
09:00 Ledare men inte chef, i offentlig sektor - Konferens- och utbildningscentrum VGR Campus Nya Varvet Regionservice Utbildning
13:00 Raindance fakturaportal (EM) - Konferens- och utbildningscentrum Bergfotsgatan 2 A Regionservice Utbildning
13:00 1177 Vårdguidens e-tjänster - administratörsutbildning Datasal Delete, SÄS Västra Götalandsregionen Utbildning
14:00 Föreläsning i palliativ vård - lansering av webbutbildning Ägget, NÄL NU-sjukvården Möte
15:00 Professionellt bemötande för måltidspersonal kiosk och restaurang - Konferens och utbildningcentrum Skaraborgs sjukhus Skövde, Restaurang Gastronomen Regionservice Utbildning
2016-09-27
Starttid Slutdatum Rubrik/länk Plats Avsändare Typ
08:00 Utbildning för utbildare: SAMSA Södra Älvsborg Erik Bartholdson A-sal, SÄS Västra Götalandsregionen Utbildning
08:30 Kompetensutveckling för handledare Lilla Bommens konferenscenter Folktandvården Utbildning
08:30 Utbildning i händelseanalys. Dag 2 av 2 V-huset Mölndals sjukhus Sahlgrenska Universitetssjukhuset Utbildning
09:00 Arbeta i projekt - Konferens- och utbildningscentrum Folkuniversitetet Regionservice Utbildning
09:00 Excel grundkurs, 2 dagar - Konferens- och utbildningscentrum Folkuniversitetet, Art college, Första Långgatan 16 B Regionservice Utbildning
09:30 Regionstyrelsen Havsörnen, Nya Varvet Politiska nämnder Möte
10:00 Styrelsemöte Folkhögskolorna Fristads folkhögskola Politiska nämnder Möte
13:00 SeminariumHugin i Vårdval Rehab Gullbergsvass konferens, lokal Rälsen Primärvården Utbildning
13:00 Omställning för en tillgänglig, trygg och kvalitetssäkrad hälso- och sjukvård även i framtiden. ( Anmälan endast för inbjudna/ kallade) Campus Nya Varvet, lokal Havsörnen Koncernkontoret Konferens
13:00 Stramas och vårdhygiens utbildning för sjuksköterskor i primärvård Föreläsningssalen Hjärtat, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Koncernkontoret Utbildning
13:00 Utbildning för utbildare: SAMSA Södra Älvsborg Erik Bartholdson, SÄS Västra Götalandsregionen Utbildning
13:00 Bli effektiv med Outlook 1/2 dag (Endast personal Koncernavd data och analys). Gullbergsvass konferens, Godset Regionservice Utbildning
13:30 AT-undervisning Södra Älvsborg Alingsås Meddelas inom kort Primärvården Utbildning
2016-09-28
Starttid Slutdatum Rubrik/länk Plats Avsändare Typ
08:30 VKV:s Bas- och metodutbildning BHV Elite Park Avenue Hotel Primärvården Utbildning
08:30 VKV:s Basutbildning om våld i nära relationer och Regionala Medicinska Riktlinjer Elite Park Avenue Hotel Primärvården Utbildning
08:30 Försäkringsmedicinsk utbildning för ST-läkare och specialistläkare Hotell Riverton Primärvården Utbildning
09:00 I offentlighetens tjänst Eken, Regionens hus Koncernkontoret Utbildning
09:00 Arbetsmiljö - modulutbildning, Rehabilitering - Alkohol och kort om andra droger Konferens- och utbildningscentrum Gullbergsvass konferens Regionservice Utbildning
09:00 ST-kurs i Palliativ medicin Föreläsningssal Kammaren, Sahlgrenska Sahlgrenska Universitetssjukhuset Utbildning
09:00 Leda och utveckla team - Konferens- och utbildningscentrum Gullbergsvass konferens Regionservice Utbildning
09:00 Information/utbildning i Pascal relaterat till Dostjänsten Lokal Tallen, barnkliniken, Östra Sjukhuset Primärvården Utbildning
09:00 Styling och matfotografi Vara Konserthus Miljösekretariatet Utbildning
09:00 Tandvårdsstyrelsen Kattegatt Folktandvården Möte
09:00 Excel Power Pivot - Konferens- och utbildningscentrum Nya Varvet Regionservice Utbildning
09:15 OneNote, FM - Konferens- och utbildningscentrum Art College Folkuniversitetet Regionservice Utbildning
09:30 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Sessionssalen, Residenset Politiska nämnder Möte
13:00 Dövteamets teckencafé samling i väntrummet Ekelundsgatan Habilitering & Hälsa Möte
13:00 lnformationsträff för anställda i Västra Götalandsregionen (VGR) som är blivande pensionärer Magnolian, Kungälvs Sjukhus Regionservice Utbildning
13:00 Strokeutbildning upplägg 1: Strokesjukdomen, dess konsekvenser och rehabilitering Jubileumsaulan, Gula stråket 2 B, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Kommun och sjukvård samverkan i Göteborgsområdet Utbildning
13:00 Presentationsteknik med Powerpoint (workshop) - Konferens och utbildningscentrum Gullbergsvass Konferens Regionservice Utbildning
13:00 INSTÄLLD pga inga anmälda.Visning av Hjälpmedelscentralen Konferensrummet Wäfveriet, Hjälpmedelscentralen Regionservice Utbildning
13:15 OneDrive EM - Konferens- och utbildningscentrum Gullbergsvass konferens, Göteborg Regionservice Utbildning
13:30 FaR som behandling - grundkurs Närhälsan konferens Kungshöjd, Havet Primärvården Utbildning
13:30 Information/utbildning i Pascal relaterat till Dostjänsten Lokalen Lagerbladet, Sahlgrenska universitetssjukhus Primärvården Utbildning
14:00 Utbildning VEC / VÖL tema verksamhetsutveckling Birgitta Nordahl SÄS Utbildning
14:00 Multiresistenta bakterier och andra smittor. Hur skyddar jag patienten? Hur skyddar jag mig själv som vårdpersonal? NÄL, Tuppen Sahlgrenska Universitetssjukhuset Utbildning
15:00 lnformationsträff för anställda i Västra Götalandsregionen (VGR) som är blivande pensionärer Magnolian, Kungälvs sjuhus Regionservice Utbildning
2016-09-29
Starttid Slutdatum Rubrik/länk Plats Avsändare Typ
Kulturnämnden sammanträder Sessionsalen Politiska nämnder Möte
08:00 EpiServer CMS FM - Konferens- och utbildningscentrum Datasal Delete, Södra Älvsborgs Sjukhus Regionservice Utbildning
08:00 Utbildning för utbildare: SAMSA Fyrbodal Högskolan Väst, sal D128 Västra Götalandsregionen Utbildning
08:00 Utbildning för utbildare: SAMSA Skaraborg Trumpeten NÄL Västra Götalandsregionen Utbildning
08:30 Försäkringsmedicinsk utbildning för icke sjukskrivande personal FoU-enheten i Södra Älvsborg Primärvården Utbildning
09:00 Grundläggande brandskyddsutbildning Erik Bartholdsson A-salen SÄS Utbildning
09:00 Nämndmöte Hälsan och Stressmedicin Insikten 1, Skaraborgs Sjukhus Politiska nämnder Möte
09:00 Nämndsammanträde västra hälso- och sjukvårdsnämnden VGR Campus Nya Varvet Politiska nämnder Möte
09:00 Grundutbildning i hälso- och arbetsmiljöarbete - Fysisk arbetsmiljö, dag 1 av 3 - Konferens- och utbildningscentrum Södra Älvsborgs Sjukhus Regionservice Utbildning
09:00 Nämndsammanträde östra hälso- och sjukvårdsnämnden Vänern Politiska nämnder Möte
09:00 Nämndsammanträde norra hälso- och sjukvårdsnämnden Lokal meddelas senare Politiska nämnder Möte
09:15 Effektiv Outlook, FM - Konferens- och utbildningscentrum Art College, Folkuniversitetet Regionservice Utbildning
10:00 Regionutvecklingsnämnd Elite Park Avenue i Göteborg Politiska nämnder Möte
13:00 EpiServer CMS EM - Konferens- och utbildningscentrum Datasal Delete, Södra Älvsborgs Sjukhus Regionservice Utbildning
13:00 AT-undervisning Södra Älvsborg Borås Södra Älvsborgs Sjukhus SÄS, Lokal: Spishörnan Primärvården Utbildning
13:00 Utbildning för utbildare: SAMSA Fyrbodal Högskolan Väst, sal D128 Västra Götalandsregionen Utbildning
13:00 Bli en antibiotikasmart doktor! Gullbergsvass Konferens Koncernkontoret Utbildning
13:00 1177 Vårdguidens e-tjänster – införande basutbud Krokån Västra Götalandsregionen Utbildning
13:15 Effektiv Outlook, EM - Konferens- och utbildningscentrum Art College, Folkuniversitetet Regionservice Utbildning
13:30 INSTÄLLT Hjärtsviktsutbildning Östra sjukhuset, Aulan Kommun och sjukvård samverkan i Göteborgsområdet Utbildning
14:00 Utbildning VEC / VÖL tema patientsäkerhet Svante Blomstrand SÄS Utbildning
2016-09-30
Starttid Slutdatum Rubrik/länk Plats Avsändare Typ
09:00 Nämndsammanträde södra hälso- och sjukvårdsnämnden Pulsen, lokal Jupiter Politiska nämnder Möte
09:00 Workshop En förälder blir till Scandic Crown, Polhemsplatsen 3 Koncernkontoret Möte
09:15 Servicenämnden Fröet, SU/Sahlgrenska Politiska nämnder Möte
09:30 Närhälsans ST-introduktion Chalmerska Huset Primärvården Temadagar
13:00 Utbildning VEC / VÖL tema verksamhetsutveckling Birgitta Nordahl SÄS Utbildning
2016-10-01
Starttid Slutdatum Rubrik/länk Plats Avsändare Typ
Test Test Test Mässa
2016-10-03
Starttid Slutdatum Rubrik/länk Plats Avsändare Typ
09:00 Handläggarutbildning Public 360 - fokus tjänsteutlåtande Gullbergsvass konferens Regionservice Utbildning
09:00 Organisatorisk och social arbetsmiljö - ny AFS Godset, Gullbergsvass konferens Västfastigheter Utbildning
09:00 Excel för ekonomer, 1 dag - Konferens- och utbildningscentrum Art college, Folkuniversitetet, Första Långgatan 16 B, Göteborg Regionservice Utbildning
09:00 Access fortsättning, 1 dag - Konferens- och utbildningscentrum Gullbergsvass konferens, sal Signalen Regionservice Utbildning
09:00 Brandskyddsutbildning FM Konferens- och utbildningscentrum Regionens Hus, lokal Visionen Regionservice Utbildning
13:00 Brandskyddsutbildning EM Konferens- och utbildningscentrum Regionens Hus, lokal Visionen Regionservice Utbildning
13:00 Grundläggande förskrivarutbildning för arbetsterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster och logopeder inom VårdvalRehab Demokratin, Regionens Hus Västra Götalandsregionen Utbildning
13:30 Utbildning i IT-tjänsten SAMSA - utbildare Gullbergsvass konferenscenter Koncernkontoret Utbildning
17:00 Sex och samlevnad för kvinnor över 60 - Sex och lust Mötesplats kungshöjd, havet Primärvården Utbildning
uiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m