Regionkalender

Kalendern nedan visar händelser för de kommande två veckorna.

Fler händelser i datumordning.

Regionkalender
Starttid Slutdatum Rubrik/länk Plats Avsändare Typ
2014-04-22
Starttid Slutdatum Rubrik/länk Plats Avsändare Typ
09:00 2014-04-22 Grundläggande brandskyddsutbildning Gullvivan SÄS Utbildning
09:00 2014-04-22 Mina vårdkontakter - Avancerad Krokån, Bergfotsgatan Mölndal Västra Götalandsregionen Utbildning
09:00 2014-04-22 Presidiemöte HSN 6 och HSN 8 Avsikten, HSNK Politiska nämnder Möte
09:00 2014-04-23 Nämndsammanträde hälso- och sjukvårdsnämnd 1 norra Bohuslän Meddelas Politiska nämnder Möte
09:30 2014-04-22 Dialogmöte om strategiska samarbetsfrågor Ullevi Lounge Regionkansliet Konferens
13:00 2014-04-22 Försäkringsmedicinsk utbildning för icke sjukskrivande personal Rälsen, Gullbergsvass Konferens Primärvården Utbildning
13:00 2014-04-22 Grundläggande brandskyddsutbildning Gullvivan SÄS Utbildning
13:00 2014-04-22 Mina vårdkontakter - administratörsutbildning Krokån, Bergfotsgatan Mölndal Västra Götalandsregionen Utbildning
2014-04-23
Starttid Slutdatum Rubrik/länk Plats Avsändare Typ
08:30 2014-04-23 Försäkringsmedicinskt forum HSN 1, 2 och 3 Bohusgården Primärvården Utbildning
08:30 2014-04-23 SÄS Styrelsemöte Bertil Söderlingsalen SÄS Möte
09:15 2014-04-23 Ägarutskottet Sessionssalen, Residenset Politiska nämnder Möte
10:00 2014-04-23 Dövteamets Babyträffar i Göteborg Dövteamet, Habilitering & Hälsa, Ekelundsgatan 8 Habilitering & Hälsa Möte
13:00 2014-04-23 Grundutbildning våld i nära relationer Folkets Hus, Olof Palmes plats 3 Primärvården Utbildning
13:00 2014-04-23 Dövteamets gemenskapsträff i Vänersborg Hörselverksamheten, Vänerparken plan 4 Habilitering & Hälsa Möte
13:00 2014-04-23 FoU-seminarium - Tema sömn Humlen, intill matsalen, Östra sjukhuset Sahlgrenska Universitetssjukhuset Utbildning
13:30 2014-04-23 Styrelsemöte för Göteborgs botaniska trädgård Biblioteket, Göteborgs botaniska trädgård Politiska nämnder Möte
14:00 2014-04-23 Lansering av Barn som Anhöriga Mjörn Alingsås Lasarett Utbildning
2014-04-24
Starttid Slutdatum Rubrik/länk Plats Avsändare Typ
2014-04-24 Folkhälsokommittén Meddelas via kallelsen Folkhälsokommitténs sekretariat Möte
2014-04-25 Planeringsdagar Hälso- och sjukvårdsnämnd 9 och 10 västra och östra Skaraborg Ej fastställt Politiska nämnder Temadagar
2014-04-25 Miljösamordnarträff Grand Hotel Miljösekretariatet Konferens
08:30 2014-04-24 Försäkringsmedicinsk utbildning AT-läkare Trumpeten, Utvecklingscentrum, NÄL Regionkansliet Utbildning
09:00 2014-04-24 Grundläggande brandskyddsutbildning Gullvivan SÄS Utbildning
09:00 2014-04-25 Nämndsammanträde hälso- och sjukvårdsnämnd 2 Dalsland Meddelas Politiska nämnder Möte
09:00 2014-04-24 Styrelsesammanträde Sahlgrenska Universitetssjukhuset Röda rummet, Bruna stråket 21, Sahlgrenska sjukhuset Politiska nämnder Möte
09:00 2014-04-24 Kommittén för rättighetsfrågors sammanträde Meddelas senare Politiska nämnder Möte
09:30 2014-04-24 Kollektivtrafiknämnden Scandic Crown hotell, Polhemsplatsen Politiska nämnder Möte
10:00 2014-04-24 Nämndsammanträde Hälsan och Stressmedicin Skaraborgs sjukhus skövde, konfrum Vallmon, Röda gatan, plan 3 Hälsan och Stressmedicin Möte
12:00 2014-04-25 Nämndsammanträde Hälso- och sjukvårdsnämnd 10 östra Skaraborg Lundsbrunns kurort, konferens & hotell Politiska nämnder Möte
13:00 2014-04-24 Sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus Konferensrum Solrosen, SkaS Skövde Skaraborgs Sjukhus Möte
13:00 2014-04-24 Grundläggande brandskyddsutbildning Gullvivan SÄS Utbildning
2014-04-25
Starttid Slutdatum Rubrik/länk Plats Avsändare Typ
2014-04-25 Kulturnämndens sammanträde Estrad, Alingsås Politiska nämnder Möte
08:30 2014-04-25 Gemensam presidieöverläggning GPÖ HSN4, 5, 7, 11 och 12 Aschebergska Eken Hälso och sjukvårdsnämndernas kansli Möte
09:00 2014-04-25 Primärvårdsstyrelsen Kungshöjds konferens Politiska nämnder Möte
09:00 2014-04-25 Servicenämnden Visionen, RH Vänersborg Politiska nämnder Möte
09:00 2014-04-25 Bredbandsutveckling är samhällsutveckling – 2014 års edition Göteborg Regionutvecklingssekretariatet Konferens
09:30 2014-04-25 Styrelsen för Habilitering o Hälsa Hörselverksamheten, Trädgårdsgatan 15 D Politiska nämnder Möte
09:30 2014-04-25 Fastighetsnämnden Lövet, Sahlgrenska sjukhuset Politiska nämnder Möte
10:00 2014-04-25 Styrelsen för beställd primärvård Kungshöjds konferens Politiska nämnder Möte
12:00 2014-04-25 Lansering av Barn som anhöriga Mjörn Alingsås Lasarett Utbildning
13:00 2014-04-25 Seminarium två om utvecklingen av sjukhusvården i Göteborgsområdet Eksalen, Aschebergska Eken Hälso och sjukvårdsnämndernas kansli Temadagar
13:30 2014-04-25 FoU-seminarium tandvård FoU-centrum Skaraborg Folktandvården Utbildning
uiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m