Regionkalender

Kalendern nedan visar händelser för de kommande två veckorna.

Fler händelser i datumordning.

Regionkalender
Starttid Slutdatum Rubrik/länk Plats Avsändare Typ
2015-03-03
Starttid Slutdatum Rubrik/länk Plats Avsändare Typ
08:30 2015-03-03 Rehabkoordinatorer Scandic Crown Primärvården Utbildning
08:30 2015-03-03 Temadagar MER EKO Uddetorpskolan Miljösekretariatet Konferens
09:00 2015-03-03 Utbildning för Norra hälso- och sjukvårdsnämnden Bohusgården Hälso och sjukvårdsnämndernas kansli Utbildning
09:00 2015-03-03 Dialogmöte Regionservice Jupiter Regionservice Möte
09:00 2015-03-03 Klarspråk i minnesanteckningar och protokoll - skriv för att bli förstådd - Konferens- och utbildningscentrum Gullbergsvass Konferens Regionservice Utbildning
09:00 2015-03-03 Presidiemöte för Södra hälso- och sjukvårdsnämnden Avsikten Hälso och sjukvårdsnämndernas kansli Möte
13:00 2015-03-03 Dialogmöte Regionservice Regionens Hus Lokal: Regionsalen Regionservice Möte
13:00 2015-03-03 Preanalys utbildning - Alla Rätt på Provet! Flygeln, Utvecklingscentrum, NÄL NU-sjukvården Utbildning
2015-03-04
Starttid Slutdatum Rubrik/länk Plats Avsändare Typ
2015-03-06 Introduktionskurs för nyanställda psykologer inom habilitering Oterdahlska huset Sahlgrenska Universitetssjukhuset Utbildning
08:30 2015-03-04 Försäkringsmedicinskt forum HSN 1, 2 och 3 Bohusgården Primärvården Utbildning
08:30 2015-03-04 Forskningsmåndag, på en onsdag, i NordOst Hälsoteket i Angered Primärvården Temadagar
09:00 2015-03-04 Utvecklingsdag för chefer m.fl. inom H&H - Kallelse erfordras för anmälan! Gothia Science Park Habilitering & Hälsa Möte
09:00 2015-03-04 Utbildning för Östra hälso- och sjukvårdsnämnden Scandic Hotell Billingen Hälso och sjukvårdsnämndernas kansli Utbildning
09:00 2015-03-04 QPR ProcessDesigner uppföljningsdag Nordån, Bergfotsgatan Regionservice Utbildning
09:00 2015-03-04 Flyktingskap, exil och trauma - Konferens- och utbildningscentrum Kungshöjds Konferens Regionservice Utbildning
09:00 2015-03-04 Grundutbildning i hälso- och arbetsmiljöarbete - Psykosocial arbetsmiljö, dag 2 av 3 - Konferens- och utbildningscentrum Gullbergsvass Konferens Regionservice Utbildning
09:15 2015-03-04 Photoshop elements grundkurs, version 11.0 - Konferens och utbildningscentrum Folkuniversitetet Regionservice Utbildning
09:30 2015-03-04 INSPIRATIONSDAG: Folkhälsa - processtöd för implementering (Göteborg) Radisson Blu Hotel Folkhälsokommitténs sekretariat Utbildning
10:00 2015-03-04 Dövteamets babyträffar i Vänersborg Dövteamet, Hörselverksamheten, Vänerparken plan 4 Habilitering & Hälsa Möte
13:00 2015-03-04 Presidiemöte för Västra hälso- och sjukvårdsnämnden Regionens Hus Hälso och sjukvårdsnämndernas kansli Möte
13:30 2015-03-04 Dialogmöte Regionservice Södra Porten Lokal: Vinga Regionservice Möte
13:30 2015-03-04 FaR som behandling - grundkurs Närhälsan konferens Kungshöjd, Havet Primärvården Utbildning
2015-03-05
Starttid Slutdatum Rubrik/länk Plats Avsändare Typ
08:30 2015-03-05 Ordförandekonferens för de medicinska sektorsråden Ullevi Restaurang och Konferens Regionkansliet Konferens
09:00 2015-03-05 Dialogmöte Regionservice Regionens Hus Solhem Lokal: Syster Tora Regionservice Möte
09:00 2015-03-05 Servicenämnden Rälsen, Gullbergsvass Konferens Politiska nämnder Möte
09:00 2015-03-05 Nordisk workshop om räkfiske och förvaltning Hörsalen, SP Food and Bioscience (fd SIK) Miljösekretariatet Konferens
09:00 2015-03-05 Utbildning för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Hotell Elite Park Avenue Hälso och sjukvårdsnämndernas kansli Utbildning
09:00 2015-03-05 Användning av det kommunala ”vetot” inom vindkraft Ekocentrum, Aschebergsgatan 44 Miljösekretariatet Konferens
09:15 2015-03-05 Regionalt riskhanteringsråd Gullbergsvass konferens: Centralen Regionkansliet Möte
12:30 2015-03-05 Närhälsans FiA-utbildning Narkotiska läkemedel Karstorps konferenscenter Primärvården Utbildning
13:00 2015-03-05 Stramas och vårdhygiens utbildning för sjuksköterskor i primärvård Jättesalen Regionkansliet Utbildning
13:30 2015-03-05 FoU-seminarium: Blir jag sjuk av jobbet? FoU-centrum Skaraborg Primärvård och tandvård Temadagar
13:30 2015-03-05 Dialogmöte Regionservice Södra Porten Lokal: Vinga Regionservice Möte
2015-03-06
Starttid Slutdatum Rubrik/länk Plats Avsändare Typ
09:00 2015-03-06 Primärvårdsstyrelsen - Presidiet Kungshöjds konferens Politiska nämnder Möte
09:00 2015-03-06 Utbildning för Västra hälso- och sjukvårdsnämnden Hotell Scandic Crown Hälso och sjukvårdsnämndernas kansli Utbildning
09:00 2015-03-06 Teckenspråkskurs- anhöriggrupp Hörselverksamheten Vänerparken, plan 4 Habilitering & Hälsa Utbildning
09:30 2015-03-06 Offentlighet och sekretess - Konferens och utbildningscentrum Gullbergsvass Konferens Regionservice Utbildning
12:00 2015-03-06 Styrelsen för beställd primärvård - presidiet Mötesplats Kungshöjd Politiska nämnder Möte
2015-03-09
Starttid Slutdatum Rubrik/länk Plats Avsändare Typ
16:00 2015-03-09 Nämndsammanträde för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Scandic Crown Hotell Hälso och sjukvårdsnämndernas kansli Möte
2015-03-10
Starttid Slutdatum Rubrik/länk Plats Avsändare Typ
08:30 2015-03-10 Utbildning Antidecubitusmadrasser halvdag Hjälpmedelscentralen Mölndal, Stora Åby plan 3 Regionservice Utbildning
08:30 2015-03-10 Grundläggande förskrivarutbildning Närhälsans Kansli Skövde, lokal Ålleberg Västra Götalandsregionen Utbildning
09:00 2015-03-10 Diabetesutbildning för Primärvården i Västra Götaland Stenhammarsalen, Konserthuset, Göteborg Regionkansliet Utbildning
09:00 2015-03-10 Smittspårarutbildning - grundkurs, Skövde Kyrkans hus, Martarummet Regionkansliet Utbildning
09:00 2015-03-10 Teckenspråkskurs- fortsättningsgrupp 3 Hörselverksamheten Vänerparken, plan 4 Habilitering & Hälsa Utbildning
09:30 2015-03-10 Ägarutskottet Lilla Bommen, Etagen Politiska nämnder Möte
13:00 2015-03-10 Utbildning Antidecubitusmadrasser halvdag Hjälpmedelscentralen Stora Åby plan 3 Regionservice Utbildning
13:00 2015-03-10 S Brandskyddsutbildning SkaS Skövde 2015-03-10, 13-16 Insikten 2, Paviljongen plan 1 Skaraborgs Sjukhus Utbildning
13:00 2015-03-10 Investeringar inom Västra Götalandsregionen Läppstiftet konferens ( konferenslokalen heter Götheborg salen) Regionkansliet Konferens
13:30 2015-03-10 Semiarium - Forskning om mindfulness FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän, konferensrum 1 Primärvården Temadagar
13:30 2015-03-10 Hygienombudsträff SÄS 15-03-10 Erik Bartholdsson A + B SÄS Utbildning
14:00 2015-03-10 AT-undervisning Södra Älvsborg Alingsås Mjörn Lasarettet Primärvården Utbildning
15:15 2015-03-10 Teckenspråkskurs- fortsättningsgrupp 2 Hörselverksamheten Vänerparken, plan 4 Habilitering & Hälsa Utbildning
uiqt|wB&vqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{mvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m