Ekonomi

Arbetet med budget och flerårsplaner, uppföljningsrapporter, bokslut och årsredovisning är en process som löper över hela året. I juni beslutar regionfullmäktige om Västra Götalandsregionens budget för nästkommande år. Budget finns i tre olika former; budgetunderlag, politisk budget och detaljbudget.

Under verksamhetsåret lämnar nämnder / styrelser / förvaltningar in uppföljningsrapporter till regionstyrelse / regionfullmäktige. Koncernkontoret sammanställer rapporteringen från verksamheterna och prognostiserar helårsresultatet på koncernnivå.

Kontakt

Patientfakturor

Kontaktuppgifter och information om patientfakturering vid Regionservice

Koncernkontoret, koncernstab Verksamhetsuppföljning, Ekonomi & Inköp

Ekonomidirektör Joakim Björck

Regionens Hus, 405 44 Göteborg 
Tel: 010-441 00 00 (vx)
 

uiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5mswvwuqH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5mswvwuqH%vozmoqwv5{muiqt|wBiovm|i5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{miovm|i5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m