Ekonomi

Arbetet med budget och flerårsplaner, uppföljningsrapporter, bokslut och årsredovisning är en process som löper över hela året. I juni beslutar regionfullmäktige om Västra Götalandsregionens budget för nästkommande år. Budget finns i tre olika former; budgetunderlag, politisk budget och detaljbudget.

Under verksamhetsåret lämnar nämnder / styrelser / förvaltningar in uppföljningsrapporter till regionstyrelse / regionfullmäktige. Regionkansliets ekonomiavdelning sammanställer rapporteringen från verksamheterna och prognostiserar helårsresultatet på koncernnivå.

Kontakt

Patientfakturor

Kontaktuppgifter och information om patientfakturering vid regionservice

Regionkansliets ekonomiavdelning

Medarbetarna vid regionkansliets ekonomiavdelning finns vid Regionens Hus i Göteborg och Vänersborg:

Regionens Hus, 462 80 Vänersborg
Regionens Hus, 405 44 Göteborg 
Tel: 010-441 00 00 (vx)

uiqt|wBiovm|i5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{miovm|i5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m