Årshjul ekonomi

Januari 2017 

Februari 2017

Tjänstemännens budgetunderlag 2018-2020 presenteras

Årsredovisning 2016 för verksamheterna

Controllerbesök

Mars 2017

Årsredovisning 2016 för koncernen (regionstyrelsen)

Controllerbesök

April 2017

Delårsrapport mars 2017 för verksamheterna

Årsredovisning 2016 för koncernen (regionfullmäktige)

Controllerbesök

Maj 2017

Delårsrapport mars 2017 för koncernen (regionstyrelsen)

Controllerbesök

Juni 2017

Delårsrapport mars 2017 för koncernen (regionfullmäktige)

Budget 2018 beslutas och plan 2019-2020 fastställs

Controllerbesök

Juli 2017

-

Augusti 2017

Koncerndelårsrapport maj 2017 (regionstyrelsen)

September 2017

Överenskommelser beställare/utförare klara

Koncerndelårsrapport maj 2017 (regionfullmäktige)

Delårsrapport augusti 2017 för verksamheterna

Controllerbesök

Oktober 2017

Delårsrapport augusti 2017 för koncernen (regionstyrelsen)

Detaljbudget 2018 för verksamheterna

Controllerbesök

November 2017 

Delårsrapport augusti 2017 för koncernen (regionfullmäktige)

Controllerbesök

Eventuellt regionfullmäktiges kompletteringsbudget

Detaljbudget 2018 för koncernen (regionstyrelsen och regionfullmäktige)

December 2017

Controllerbesök 

uiqt|wB&iovm|i5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{miovm|i5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m