Årshjul ekonomi

Januari 2016 

Februari 2016

Tjänstemännens budgetunderlag 2017-2019 presenteras

Årsredovisning 2015 för verksamheterna

Controllerbesök

Mars 2016

Årsredovisning 2015 för koncernen (regionstyrelsen)

Controllerbesök

April 2016

Delårsrapport mars 2016 för verksamheterna

Årsredovisning 2015 för koncernen (regionfullmäktige)

Controllerbesök

Maj 2016

Delårsrapport mars 2016 för koncernen (regionstyrelsen)

Controllerbesök

Juni 2016

Delårsrapport mars 2016 för koncernen (regionfullmäktige)

Budget 2017 beslutas och plan 2018-2019 fastställs

Controllerbesök

Juli 2016

-

Augusti 2016

Koncerndelårsrapport maj 2016 (regionstyrelsen)

September 2016

Överenskommelser beställare/utförare klara

Koncerndelårsrapport maj 2016 (regionfullmäktige)

Delårsrapport augusti 2016 för verksamheterna

Controllerbesök

Oktober 2016

Delårsrapport augusti 2016 för koncernen (regionstyrelsen)

Detaljbudget 2017 för verksamheterna

Controllerbesök

November 2016 

Delårsrapport augusti 2016 för koncernen (regionfullmäktige)

Controllerbesök

Eventuellt regionfullmäktiges kompletteringsbudget

Detaljbudget 2017 för koncernen (regionstyrelsen och regionfullmäktige)

December 2016

Controllerbesök 

uiqt|wB&iovm|i5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{miovm|i5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m