Lättläst årsredovisning 2011

Detta är Västra Götalandsregionens årsredovisning
för år 2011.
Här berättar vi vad regionen har gjort
under år 2011
och hur politikerna har använt regionens pengar.
Västra Götalandsregionen arbetar för
att alla som bor i Västra Götaland ska ha ett bra liv.
Vi har ansvar för hälso- och sjukvård
och vi arbetar också med kollektivtrafik,
kultur, forskning och miljö.
Vi vill att alla som bor i regionen
ska kunna ha arbete eller studier
som de enkelt kan resa till med buss eller pendeltåg.
Vi vill att alla som bor i regionen
ska få bra vård så de kan vara så friska som möjligt.

Innehållsförteckning

De som bestämmer i regionen 

Viktiga saker vi arbetade med år 2011

Regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson skriver

Regiondirektören Ann-Sofi Lodin skriver

De flesta som bor i Västra Götaland har ett bra liv

Företag, forskning och kunskap

Infrastruktur och kollektivtrafik

En ledande kulturregion

Vi fortsätter att arbeta med miljön

Fler patienter får vård i rätt tid

Personal och jämställdhet i regionen

Ekonomi

En av landets största organisationer

De som bestämmer i regionen

Regionstyrelse

Regionstyrelsen är de politiker
som väljarna i regionen har röstat på
och som leder arbetet i regionen.

Regionfullmäktige och omvalet år 2011

År 2010 röstade människor i regionen
bland annat på politiker till regionfullmäktige.
Men flera personer överklagade det valet,
bland annat Centerpartiet,
eftersom flera av deras valsedlar försvunnit.

Därför hade Västra Götalandsregionen
ett nytt val till regionfullmäktige
i maj år 2011.
Lite mer än hälften så många personer röstade
som de som hade röstat år 2010.

Fler hade röstat på Sjukvårdspartiet år 2010
än vid omvalet år 2011.
Därför är Sjukvårdspartiet inte med i regionfullmäktige.
Inget parti fick mer än hälften av rösterna.
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet
bestämmer tillsammans i regionfullmäktige.

Innehåll

Viktiga saker vi arbetade med år 2011

Februari

Pengar till att köpa nya tåg

Regionfullmäktige sa ja till
att Västtrafik AB fick pengar till
att köpa 11 pendeltåg
och 6 regiontåg.

Hospice för barn och ungdomar

Hospice är en plats som ger vård
till personer som kommer att dö snart.
Regionfullmäktige sa ja till
att hälso- och sjukvårdsnämnderna och några sjukhus
ska göra bättre vård för barn och unga
som är mycket sjuka och kommer att dö.

April

Regionen tar ansvaret för kollektivtrafiken

Regionfullmäktige sa ja till
att Västra Götalandsregionen har ansvaret
för kollektivtrafiken
från den 1 januari år 2012. 

Juni

Nya politiker i nämnder och styrelser

Efter omvalet i maj
så fick regionfullmäktige välja andra politiker
till regionens nämnder och styrelser.
Regionfullmäktige gjorde de valen
vid sitt första möte i juni.

Regionen ska äga alla aktier i Västtrafik AB

Regionfullmäktige bestämde att regionstyrelsen
skulle komma överens med kommunerna
om hur regionen skulle äga aktierna i Västtrafik AB
som de olika kommunerna ägde tillsammans.

Mer pengar till vägar och järnvägar i Västsverige

Regionfullmäktige bestämde att regionen ska ge
45 miljoner mer till att bygga och sköta
vägar och järnvägar i Västsverige.
Det betyder att Västra Götalandsregionen
har reserverat totalt 865 miljoner kronor till det.

September

Ny skatt

Regionfullmäktige bestämde
hur mycket pengar regionen ska använda
och till vad de ska använda pengarna år 2012.
Regionfullmäktige bestämde också
vad regionen ska arbeta med år 2013 och 2014.

Den nya skatten i regionen
är 10  kronor och 88 öre
för varje hundralapp som människor i regionen ska betala skatt på. 

Regionen ska bara ha två primärvårdsstyrelser

Regionfullmäktige bestämde att från år 2012
ska regionen bara ha två primärvårdsstyrelser.
Innan har regionen haft fem primärvårdsstyrelser.

Oktober

Två organisationer blir en förvaltning

Hälsan & Arbetslivet,
som är regionens företagshälsovård,
och Institutet för stressmedicin
ska tillsammans bli en förvaltning i regionen
Förvaltningen ska ha
en nämnd som leder deras arbete.

November

Regionen samarbetar med kommuner om tolkar

Västra Götalandsregionen
och kommunerna i Göteborg, Borås,
Trollhättan, Uddevalla och Mariefred
ska bilda ett förbund som ska heta Tolkförmedling i Väst.
Förbundet ska göra det lättare
att ordna tolkar som kan olika språk.
Det är viktigt att människor i regionen
förstår det som händer
till exempel i en domstol.

Innehåll

Regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson skriver

År 2011 märkte vi av att några länder i Europa
haft problem med sina skulder.
Det påverkade företagen i Västsverige.
Ändå började året bra,
människor i Västsverige var optimistiska,
företagen sålde bra och många människor hade jobb.
Men i slutet av år 2011 var fler människor arbetslösa,
särskilt ungdomar.
Västra Götalandsregionen ska arbeta för
att fler människor har jobb.

Jag gjorde flera besök i hälso- och sjukvården
när jag började arbeta som ordförande.
Jag träffade personal som tycker
att det de arbetar med är viktigt.
Många verksamheter i Västra Götalandsregionen
skulle kunna göra ett ännu bättre jobb
om de samarbetade.
Vi har flera planer för det
som vi började arbeta med år 2011.

Vi fick veta tidigt år 2011
att Västra Götalandsregionen skulle ha omval.
Därför kunde vi politiker
träffa ännu fler medborgare
för att prata om sådant som var viktigt för valet.

Jag blev inspirerad av att träffa medborgare
och av att träffa personal
som tycker att det de gör är viktigt.
Jag vill fortsätta att arbeta för välfärd
och hållbar utveckling i Västra Götalandsregionen. 

Gert-Inge Andersson, Regionstyrelsens ordförande

Innehåll

Regiondirektören Ann-Sofi Lodin skriver

Vi förstod under år 2011
att de närmaste åren kommer att bli besvärliga
för Västra Götalandsregionen
och för alla andra landsting, regioner och kommuner.

Jag som blev ny regiondirektör den 1 oktober år 2011
måste tänka på framtiden.
Vi har börjat med flera nya idéer
som kommer att vara bra för Västra Götalandsregionen
i många år,
inte bara de besvärliga åren.

Västra Götalandsregionen arbetar med
många olika arbeten som är viktiga
för att människor ska ha ett bra liv.
De personer som arbetar för Västra Götalandsregionen
tycker att det de gör är viktigt.
De har många bra idéer och vi måste bli bättre på
att samarbeta om bra idéer i hela regionen.

Fyra landsting blev Västra Götalandsregionen
för 13 år sedan.
Vi måste fortfarande bli bättre på att samarbeta
och vara en region, inte fyra delar.
Jag vill arbeta med att ordna
hur det samarbetet ska fungera
för att vi ska arbeta bättre och spara pengar.
Jag hoppas att Västra Götalandsregionens arbete
under år 2012
visar att samarbete är bra för regionen.
Regionen gör mycket bra och viktigt arbete
och vi ska vara stolta över det arbetet.

Ann-Sofi Lodin, regiondirektör

Innehåll

De flesta som bor i Västra Götaland
har ett bra liv

Mer än nio av tio som bor i Västra Götaland
säger att de är ganska nöjda eller mycket nöjda
med sina liv.
Fler personer är nöjda med livet i Västra Götaland
än i många andra länder.

De personer som inte tycker att de har ett bra liv
är ofta personer som är arbetslösa,
personer som har dålig hälsa
och personer som känner sig ensamma.

Att vara frisk och att vara med i samhället

Sverige har gjort en undersökning av
hur människor i Sverige mår.
Undersökningen heter Hälsa på lika villkor.
Sommaren år 2011 svarade människor i Västra Götalandsregionen
mellan 16 och 84 år
på den undersökningen.
Tre av fyra svarade att de har bra hälsa
eller mycket bra hälsa.
Personer som har mycket utbildning
och tjänar mycket pengar
mår bäst.
Personer som är födda utanför Sverige
och personer som har lite pengar
mår sämst.
I nordöstra Göteborg
svarade flest personer att de har dålig hälsa
jämfört med resten av regionen.

Undersökningen visar också
att fler personer är överviktiga eller feta än tidigare.
Fler män än kvinnor är överviktiga
men lika många män och kvinnor är feta.
Fler personer är överviktiga eller feta
på landet än i tätorterna.

Västra Götalandsregionen arbetar tillsammans med
kommuner i Västra Götaland
för att skolbarn ska tycka bättre om maten i skolan
och lära sig mer om mat, miljö och hälsa.

En av fyra personer
mellan 16 och 29 år
har inte gått till tandläkaren fast de behöver det.
De flesta säger att de inte har pengar till det.
Västra Götalandsregionen bestämde år 2011
att ungdomar ska få gratis tandvård
till och med det år de blir 22 år.

Tillgänglighet till sjukvård

Regionen arbetar med att göra vården tillgänglig.
Med tillgänglig menar vi till exempel
att du ska få kontakt med primärvården
samma dag som du söker hjälp.

Lite mer än tre personer av fyra i Västra Götaland
tycker att den sjukvård de behöver
är tillgänglig för dem.
Det är ungefär som i hela Sverige.

Dialog med medborgarna

Hälso- och sjukvårdsnämnderna i regionen
ska ha en dialog med medborgarna.
Det betyder att de ska prata med
till exempel pensionärsråd och brukargrupper
för att höra vad de tycker.
Nämnderna arbetar lite olika.
En del nämnder arbetar med medborgarråd,
en del pratar mycket med ungdomar.

Kulturnämnden har sagt ja till
en ny plan för hur de ska arbeta med kultur.
Människor i regionen
kunde säga vad de tycker om kulturen i regionen
och om den nya planen
på facebook, i chatt
och genom att skriva i en enkät.

Mänskliga rättigheter

Kommittén för rättighetsfrågor
är en ny politisk kommitté
som började arbeta år 2011.
Kommittén ska arbeta med att skydda de mänskliga rättigheterna
och ge människor kunskap om de mänskliga rättigheterna.
Kommittén arbetar för
att alla som bor i regionen
ska kunna vara med i samhället som andra.
År 2011 undersökte kommittén
om alla får den information de behöver.
Personer med funktionsnedsättning
har sagt vad de tycker
om hur regionens information ska vara för att vara tillgänglig
och hur regionen ska ordna att medborgarna får informationen.

Arbete och möjlighet till utbildning

Fler människor i Västra Götalandsregionen
har mer utbildning än tidigare.
För 20 år sedan
hade lite mer än en av fem personer
utbildning efter gymnasiet.
Nu är det nästan två av fem
som har utbildning efter gymnasiet.
Mer än 800 tusen människor i Västra Götalandsregionen
hade jobb i slutet av år 2011.
Det är fler än någonsin tidigare.
Men samtidigt är många människor arbetslösa
och fler blir arbetslösa.

Västra Götalandsregionen arbetar på ett särskilt sätt
för att ordna jobb åt personer med funktionsnedsättning.
År 2011 fick 171 personer med funktionsnedsättning praktik
och 140 personer blev anställda med lönebidrag.

Vi arbetar för att ungdomar
ska lära sig mer om att starta företag
Vi arbetar också för att fler kvinnor
och fler personer som är födda utomlands
ska starta eller sköta företag.
Vi har arbetat tillsammans med ALMI Företagspartner Väst AB
för att ge inspiration och stöd till kvinnor
så att de köper ett företag som redan finns
i stället för att starta ett eget företag.
Vi har också betalat för en IFS-rådgivare.
IFS är en stiftelse som ger stöd till
personer som är födda utomlands
som startar eller sköter ett företag.

Ansvar för klimat och miljö

Västra Götalandsregionen ska arbeta för
bättre miljö och fler jobb i Västra Götaland.
Det är viktigt att människor i Västra Götaland
lätt kan välja att göra sådant som är bra för miljön.
Vi har ordnat fler tankställen
för bilar som använder biogas.
Vi ska också ordna fler tankställen
för bilar som använder el.
Vi vill använda vindkraft och solkraft
för att få el och värme.
Vi vill göra plast som inte är gjord av olja.
En stor kedja med mataffärer
har redan  nu en plastpåse som är gjord av sockerrör.

Fler människor i Västra Götaland

Under år 2011 blev människorna i Västra Götaland
lite mer än 10 tusen fler.
Lite mer än hälften av de personerna
flyttade hit från andra länder.
År 2011 föddes nästan 19 tusen barn
i Västra Götaland.
Det är tusen färre barn än år 2010.

Innehåll

Företag, forskning och kunskap

Vi vill att företagen i Västra Götalandsregionen
ska har mer kunskap och fler nya idéer
för att kunna sälja och arbeta bra
i alla länder i världen.

Flera hundra skolor i Västra Götaland och Halland
har arbetat med att lära eleverna
mer om hur de kan starta företag.
Västra Götalandsregionen har givit pengar till Ung Företagsamhet
som har lärt mer än 3 tusen ungdomar
hur de ska sköta ett företag.

Västra Götalandsregionen har arbetat mycket för
att kvinnor och personer som är födda utomlands
ska starta företag.
Västra Götalandsregionen har gett pengar till Almi IFS,
som ger stöd och bidrag till
personer som är födda utomlands som vill starta företag.

Västra Götalandsregionen ger stöd till
små och medelstora företag
så att de kan prova sina nya idéer.

I Västra Götaland finns många företag
som arbetar med till exempel hälsa,
transporter, biomedicin och kemi.
De företagen ska samarbeta
för att göra reklam för sig själva
i Sverige och i andra länder.

Många företag i Västra Götaland
arbetar också med mat.

Många turister kommer till Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar för
att Västra Götaland ska vara
populärt hos turister.

Forskning

Under år 2011 har Västra Götalandsregionen
fortsatt att arbeta för att Västra Götaland
ska ha mycket och bra forskning och utveckling.
Det är särskilt viktigt att Västra Götalandsregionen
kan ha många företag som är bra på
till exempel biomedicin och biokemi.

Västra Götaland ska också arbeta för
att ta fram nya idéer
som handlar om hälsovård och sjukvård.
Vi har anställt sex personer som ska arbeta med
olika nya idéer som personal i vården har.

Vi ska arbeta med att städer utvecklas
på ett hållbart sätt.
Mistra Urban Futures är ett centrum i Göteborg
som arbetar med det.

Vi ska arbeta tillsammans med andra länder i EU
om forskning och utveckling.
Vi har fått pengar från EU för att arbeta med
att göra transporter på väg trygga och bra för miljön.

Kunskap

Det är viktigt att personer i Västra Götalandsregionen
kan ha bra kunskaper
som de kan använda när de arbetar.
Västra Götalandsregionen arbetar med
att ordna bra utbildning efter gymnasiet
som passar för de jobb som finns i regionen.

Kunskap utan betyg

Många personer har kunskap
som inte finns i betyg eller andra papper.
Västra Götalandsregionen arbetar med
att ordna ett sätt för de personerna
att få papper på det de kan.
Göteborgsregionens kommunalförbund
har ansvar för det.

Samarbete med andra länder

Västra Götaland är med och samarbetar
med andra länder i Europa,
särskilt länder vid Nordsjön och Östersjön.
Samarbetet ger regionen mer kunskap om europeisk politik
och gör att regionen blir mer känd i andra länder.
Västra Götalandsregionen arbetar till exempel med
vad båtar får släppa ut i vattnet i Östersjön
och i alla vatten i EU.

Innehåll

Infrastruktur och kollektivtrafik

Infrastruktur

Infrastruktur är sådant som gör
att människor i ett land kan resa,
transportera saker och skicka information.
Infrastruktur är till exempel vägar och järnvägar,
men också telefonnät och bredband.
Västra Götalandsregionen är med och planerar
vägar, järnvägar och bredband i Västra Götaland.

Transporter

Sverige har en plan för transporter i hela landet
och Sverige kommer att arbeta med att ändra den planen
år 2014.
Därför undersöker Västra Götalandsregionen nu
hur transporter i regionen fungerar
så att den informationen kommer att vara med
när Sverige arbetar med planen.

Västra Götalandsregionen bestämde år 2010
att ge pengar till att bygga fler gångbanor och cykelbanor.
Trafikverket gav också pengar till det.
Kommunerna i regionen var mycket intresserade
och år 2011 gav både regionen och kommunerna
ännu mer pengar till att bygga gångbanor och cykelbanor.

Regionen arbetar mycket med
att göra transporter med järnväg bättre och enklare.
Nu har regionen tillsammans med Göteborgs Stad,
Göteborgs Hamn och Volvo
gjort ett avtal med Trafikverket
om att bygga en ny järnvägsbro vid Marieholm.
Arbetet med bron ska börja senast år 2014.

Bredband

Västra Götalandsregionen
och kommunerna i regionen
arbetar för att alla ska kunna ha bredband.
Svenska staten har också gett pengar till det.

Kollektivtrafik

Från och med 1 januari år 2012
har Västra Götalandsregionen hela ansvaret
för Västtrafik AB
och för all kollektivtrafik i regionen.
Västra Götalandsregionen samarbetar med kommunerna
och med Västtrafik AB och Trafikverket
om hur bussar och tåg ska fungera.
Västra Götalandsregionen gör också planer för
hur mycket det ska kosta att resa.

Många människor reser med kollektivtrafik
och kanske kommer ännu fler att resa med kollektivtrafik
när staden Göteborg börjar med trängselskatt för bilar.
Pengarna från trängselskatten
ska vi använda till det byggande av vägar och järnvägar
och de förbättringar av kollektivtrafiken
som heter Västsvenska paketet.

Västra Götalandsregionen gav mer pengar till Västtrafik AB
under år 2011 jämfört med år 2010.
Västtrafik AB började köra fler bussar
på platser där många människor ville resa.
Meningen är att göra det enklare för människor
att pendla till jobbet och att ta sig fram i stadstrafiken.
Västra Götalandsregionen ger pengar
så att studenter och ungdomar under 26 år
kan resa billigare med kollektivtrafiken i regionen.

Innehåll

En ledande kulturregion

Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen vill
att alla som bor i Västra Götalandsregionen ska känna
att de kan vara med i kulturen i regionen.
Kulturnämnden har bestämt
att regionen ska ha en plan för kulturen i framtiden.

Teater och konst i Västra Götaland

Västra Götalandsregionen ger stöd
till kulturen i Västra Götaland.
Västra Götaland har mycket bra
och populär teater,
till exempel Folkteaterns föreställning Katitzi.
Fler människor såg föreställningar på teatern
år 2011 än år 2010.

Göteborgs konstbiennal år 2011
fick mycket uppmärksamhet
och många människor kom dit.
Konstbiennalen är en konstutställning
som Göteborg ordnar vartannat år.

Film

Västra Götalandsregionen gav pengar
till 20 biografer i regionen
så att de kunde bli digitaliserade.
En digitaliserad biograf kan visa fler filmer
och kan visa till exempel
opera i direktsändning.
Nu har Västra Götaland 40 digitaliserade biosalonger.

En undersökning år 2011 säger
att Västra Götaland är bra på att göra film
och att Västra Götalandsregionen är känd
i hela världen för att vara med och betala
för att göra film.

Samarbete med andra länder

 Västra Götalandsregionen samarbetar
med andra länder i EU om kultur.
Konstnärer från andra länder reser till Västra Götalandsregionen
och konstnärer från Västra Götalandsregionen
reser till de länderna för att se och göra nya saker.

Västra Götalandsregionen samarbetar
sedan flera år tillbaka
med en delstat i landet Mexiko som heter Querétaro.
Under hösten år 2011
hade Västra Götalandsregionen  mexikanska kulturveckor.
Då kunde människor i Västra Götaland uppleva
konstutställningar, dans, mat,
musik, konserter, film och föreläsningar
på flera orter i Västra Götaland.
Göteborgs konstmuseum hade en stor utställning
med tavlor av konstnärerna Frida Kahlo
och Diego Rivera från Mexiko.

Innehåll

Vi fortsätter att arbeta med miljön

Västra Götaland ska inte behöva olja

År 2030 ska Västra Götaland inte behöva
olja att värma hus med
eller bensin att köra bilar med.
Vi ska använda till exempel vindkraft
för att värma hus och tända lampor
och biogas för att köra bussar och bilar
i stället för bensin.

Vindkraft

Västra Götalandsregionen arbetar för
att Västra Götaland ska ha mer
och bättre vindkraft.
Nu har Västra Götaland 449 vindkraftverk.

Biogas

Biogas är mer miljövänligt
som bränsle för att köra buss och bil
än vad bensin är.
Västra Götalandsregionen arbetar för
att Västra Götaland ska göra mer biogas.
En av fyra bilar och en av fyra lätta lastbilar
som Västra Götalandsregionen kör
använder biogas som bränsle.

Solenergi

Västra Götalandsregionen vill
att Västra Götaland ska använda mer solenergi.
Västra Götalandsregionen ska använda
mer solenergi i sina verksamheter.

Hus som sparar energi

Västra Götalandsregionen arbetar för att nya hus
ska vara byggda så att de sparar mer energi
än gamla hus
och mer energi än lagen kräver.
Västra Götalandsregionen arbetar också med
att bygga om hus och bostäder
så att de sparar mer energi.
Människor behöver lära sig mer om
att bygga hus som sparar energi.
Västra Götalandsregionen har ordnat utbildningar
för personal på företag som arbetar med
att bygga hus.

Västra Götalandsregionen arbetar också med
att spara energi i sina verksamheter,
både i nya hus och i hus som regionen redan har.

Vi väljer miljövänlig energi

Västra Götalandsregionen och 25 kommuner i regionen
har krav på att de bilar och lätta lastbilar de köper
ska vara miljövänliga.
Fler produkter har blivit miljövänliga
och det blir enklare att köpa miljövänligt.
Många företag och produkter vill vara med
på listan över miljövänliga företag och produkter
som kommunerna använder när de ska köpa saker och tjänster.

Vi har en plan för vårt arbete med miljön

I september 2011 sade regionfullmäktige
i Västra Götalandsregionen ja till
en plan för hur regionen ska arbeta med miljön.

Vården påverkar miljön
mest med att använda och släppa ut lustgas.
Därför bestämde regionstyrelsen
att ge 20 miljoner kronor till
arbete med att förstöra lustgas på ett bra sätt
efter att vården har använt lustgasen.
Vården arbetar också med
att använda mindre narkosgas och lustgas.
Meningen är att vården i regionen
bara ska släppa ut en fjärdedel så mycket lustgas
år 2020 som den gjorde år 2011.

Innehåll

Fler patienter får vård i rätt tid

Den nationella vårdgarantin,

som bestämmer hur länge människor ska vänta på vård,
blev lag år 2010.
Västra Götalandsregionen har också egna regler
för hur länge människor ska vänta.
År 2011 fick fler patienter vård
utan att behöva vänta längre
än vad lagen och reglerna säger.

Alla ska få god och säker vård

Västra Götalandsregionen arbetar med vård
så som Socialstyrelsen säger
i sin föreskrift God Vård,
som handlar om att vården ska vara bra och trygg för patienterna.

Västra Götalandsregionen arbetar med
att patienterna ska vara trygga i vården.
Vi arbetar till exempel med
att patienterna inte ska få infektioner i vården.
Vi arbetar också med att patienter
som får vård på sjukhus
inte ska få trycksår.

Nytt arbete och nya mediciner

Vi har gjort nya regler för
hur personal i vården ska arbeta,
speciellt hur personalen ska göra
för att börja ge nya mediciner till patienterna.
Vi kommer att ordna så att all den här informationen
finns så att personalen enkelt kan hitta den på datorn.

Vård som fungerar bra

Vi arbetar med att ordna
bra och effektiva sätt att ge vård för vanliga sjukdomar,
till exempel godartad prostataförstoring,
stroke och diabetes.

Vänta på vård

Patienter ska bara behöva vänta på vård
en viss tid.
De patienter som väntar längre än den tiden
ska ha kontakt med vården varje månad.
I början av år 2011
hade 2519 patienter väntat för länge på vård.
I slutet av år 2011
hade 1762 patienter väntat för länge på vård.
Det betyder att en tredjedel färre patienter
fick vänta för länge på vård
i slutet av året jämfört med i början av året.

Vänta på vård för att behandla cancer

Vårdgarantin säger att vuxna
som kanske har cancer
ska få tid till en första undersökning
inom två veckor,
och barn som kanske har cancer
ska få tid till en första undersökning
inom två dagar.
I Västra Götalandsregionen
fick lite mer än nio av tio vuxna
en tid inom två veckor.
Tiden som patienterna måste vänta
har blivit kortare
även om några patienter fortfarande får vänta för länge.

Nya regler för utredning på BUP

I januari år 2011 blev det nya regler
för vårdgarantin på BUP, barn- och ungdomspsykiatrin.
Ingen ska behöva vänta mer än 30 dagar
på besök, utredning och behandling.
Västra Götalandsregionen har haft svårt
att nå vårdgarantin på BUP.

Ett nytt system för att ordna besök till hälsokontroller

Västra Götalandsregionen har ett bra system nu
för att kalla människor till kontroller
för vanliga problem.
Till exempel så får kvinnor i en viss ålder
kallelse till mammografi
för att undersöka om de har bröstcancer
och män i en viss ålder får kallelse
för att undersöka om de har
bråck på kroppspulsådern i magen.

Fler människor kommer till sin undersökning
med det nya systemet
och de flesta använder det nya systemet
om de behöver ändra på sin tid för undersökning.
Personalen kan lättare planera hur de ska arbeta.

Jämlikhet i vården

Västra Götalandsregionen arbetar för
att vården ska vara jämlik för alla.
Jämställd vård heter ett kunskapscentrum
som forskar och utbildar i frågor om jämlikhet.
Alla patienter och brukare har rätt till lika vård.
Det ska inte spela någon roll vilket kön, ålder,
etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning
eller social bakgrund som personen har.

Under år 2011 arbetade regionen mycket
med att ge information om sitt arbete med jämlik vård.
Många delar av vården
arbetade också speciellt med frågor om jämlikhet.
Ett sådant exempel är projektet ”Ta med en vän”.
Projektet vill få fler kvinnor från nordöstra Göteborg
att ta cellprov för cancer i livmodershalsen.

Patienter svarar på enkät om vården

Det är viktigt att veta vad patienterna tycker om vården.
Därför får patienterna svara på frågor
om hur de tycker att vården fungerar.
De får frågor om hur de blir bemötta,
vilken information de får,
om det är lätt eller svårt att få tillgång till vården
och om de tycker att de har nytta av vården.
Patienternas svar är viktiga för
att kunna göra vården ännu bättre.

Besök i vården

Lite fler personer använde vården
år 2011 än år 2010.

Lite fler personer gjorde besök i VG primärvård.
Det var den privata primärvården som fick fler besök.
Den offentliga primärvården fick lite färre besök.

Patienter kan välja att få vård
i ett annat landsting än det där de bor.
Fler patienter från andra landsting kommer till Västra Götaland
än vad patienter från Västra Götaland åker till andra landsting för vård. 

Innehåll

Personal och jämställdhet i regionen

Lite fler personer arbetade för Västra Götalandsregionen
i slutet av år 2012
jämfört med i slutet av år 2011.
De flesta av den nya personalen arbetar med vård.
Till exempel har de flesta sjukhusen
anställt lite mer personal
och folktandvården har anställt fler tandläkare och tandhygienister.
Lite fler personer är anställda per timme
eller för en viss tid
och lite färre personer är fast anställda.

Färre kvinnor har blivit fast anställda
och fler män har blivit fast anställda.
Fortfarande är ungefär fyra av fem i personalen kvinnor.

Det är svårt för Västra Götalandsregionen
att ha lika många kvinnor och män anställda
eftersom fler kvinnor har de yrkena
som regionen ger arbete till.

Västra Götalandsregionen arbetar för
att ha ungefär lika många kvinnor och män
anställda i alla olika yrken.

Men det är svårt för Västra Götalandsregionen
att ha lika många kvinnor och män anställda
eftersom fler kvinnor har de yrkena
som regionen ger arbete till.

Västra Götalandsregionen arbetar för
att skillnaden på lön till män och lön till kvinnor
ska vara mindre.
Den skillnaden blir mindre i regionen,
mest för att fler kvinnor blivit anställda
i yrken som har högre lön.
Västra Götalandsregionen arbetar också för
att personer som har vissa yrken i vården
ska få högre lön.
Det är mest kvinnor som har de yrkena.

Västra Götalandsregionen arbetar för
att färre personer som arbetar för regionen ska vara sjuka
och att färre personer ska vara sjukskrivna länge.
Ungefär lika många personer var sjuka
år 2011 som år 2010,
men färre personer var sjukskrivna länge.

Västra Götalandsregionen arbetar för
att regionen inte ska hyra så mycket personal
från bemanningsföretag.
Men år 2011 så betalade regionen
mer pengar för personal från bemanningsföretag
än år 2010.
Det var sjukhusen i regionen
som hyrde mer personal från bemanningsföretag.
Vårdcentralerna hyrde mindre personal från bemanningsföretag.

Innehåll

Ekonomi

Sveriges ekonomi har varit ganska bra
under år 2011
men många länder i Europa som använder pengarna euro
har haft dålig ekonomi.
Därför tror vi att ekonomin i Europa
kommer att vara sämre i några år.
Ekonomin i Sverige kommer också att vara lite sämre
eftersom Sverige inte kan sälja lika mycket
till andra länder i Europa.

Ungefär lika många personer är utan jobb i Västra Götalandsregionen
som på alla andra platser i hela Sverige.
Det är fler män än kvinnor som är arbetslösa.

Västra Götalandsregionens planer för framtiden

Vi vill att Västra Götalandsregionen
ska ha en bra ekonomi
och så mycket sparade pengar
att vi klarar av dåliga tider.

Det ska finnas sparade pengar
som vi kan använda om det händer något
som vi inte har kunnat planera för.

Våra pengar under år 2011

År 2011 så ändrade vi på
hur vi räknar ut hur mycket pengar
vi måste betala för pensioner
när våra anställda blir pensionerade.
Därför fick vi ett stort minus i vår ekonomi.
Men vi fick mer pengar i skatt
än vi trodde att vi skulle få
och vi fick pengar från staten
eftersom färre patienter har stått i kö för att få vård.  

Vi har använt mycket pengar till
att bygga nya hus för vård
och köpa mark för nya hus.
Vi har också använt mycket pengar
till att köpa nya saker och maskiner
till vården och till kollektivtrafiken.

Men vi behöver fortfarande bygga om många hus
och skaffa mer modern utrustning i vården.

Vi har inte lika mycket pengar på banken
år 2011 som vi hade år 2010.

Så här tror vi att framtiden blir

Västra Götalandsregionens ekonomi
har blivit lite sämre.
Därför måste vi arbeta på ett effektivt sätt
och använda de pengar vi har bra.
Vi kommer att använda mycket pengar
till att sköta Västtrafik AB.
Vi måste ordna så att sjukhusen i regionen
får bättre ekonomi.

Innehåll

En av landets största organisationer

Västra Götalandsregionen har 60 nämnder,
förvaltningar och bolag.
Flest personer arbetar med
hälso- och sjukvård.
Primärvård är den öppna vården,
dit du först går om du behöver hjälp
av läkare eller sjuksköterska.
På sjukhusen finns det också specialiserad vård.
Folktandvård och Habilitering och hälsa
är andra delar av hälso- och sjukvården.

Regionen har också ansvar för tillväxt
och utveckling.
Att bygga ut kollektivtrafiken är en viktig fråga.

Serviceverksamheterna hjälper Västra Götalandsregionen
och andra kunder
att arbeta på ett bra och effektivt vis.

Innehåll 

uiqt|wB&iovm|i5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{miovm|i5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m