Historik länkar budgetunderlag

Länkar Budgetunderlag 2014-2016

Kapitel 6.1.3

Statsbidrag 2013 (Nytt fönster)

Kapitel 6.2.2

Beskrivningar över större fastighetsinvesteringar (Nytt fönster)

Länkar Budgetunderlag 2013-2015

Kapitel 4.2.2

Specialdestinerade och vissa generella statsbidrag (Nytt fönster)

Kapitel 4.2.3

Pensioner (Nytt fönster)

Kapitel 4.2.5

Investeringar (Nytt fönster)

Kapitel 4.3

Jämförelser med andra landsting (Nytt fönster)


 

Länkar Budgetunderlag 2012-2014  

Kapitel 1.1

Clark et al: Adaption to life events, VOX www.voxeu.org (2008)

Kapitel 1.2

Environmental Protection Index (EPI) rangordnar 149 länder på 25 indikatorer fördelade på miljöns påverkan på människors hälsa samt utifrån livskraften i de ekologiska systemen, http://epi.yale.edu

Kapitel 1.4

Se exempelvis BAK Basel Economics - Lasting competitiveness – global trends and their impact on European regions från Storstadsregioner i framtiden via www.vgregion.se

Kapitel 2.1

www.almi.se/vast/

http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Regionutveckling/Naringsliv/Program/Forskning-och-utveckling-i-sma-och-medelstora-foretag/

CSR i Väst, http://csrvastsverige.se

http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Regionutveckling/Naringsliv/Maritim-strategi/

Västsvenska Turistrådet AB, helägt av Västra Götalandsregionen, www.vastsverige.com

Kapitel 2.2

Life Science är studiet av levande varelser. The life sciences comprise all fields of science that involve the scientific study of living organisms , like plants , animals , and human beings . Livsvetenskaperna omfattar alla vetenskapsområden som involverar det vetenskapliga studiet av levande organismer , såsom växter , djur och människor

http://eit.europa.eu/

Kapitel 2.3

http://www.vgregion.se/kompetensplattform

www.earlall.org

Kapitel 2.4

www.vgregion.se/vastsvenskapaketet

http://www.coinconorth.com/

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) står för Asymmetrisk DSL

Bandbredden

Abonnenten 

Kapitel 2.5

http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_SV_ACT_part1_v1.pdf

www.sweden.gov.se/sb/d/2498/a/91298

Kapitel 2.6

www.vgregion.se/kultursamverkan

http://www.som.gu.se/publicerat/rapporter/

Kapitel 2.7

www.vgregion.se/miljostrategi

www.vgregion.se/energieffektivabyggnader

www.vgregion.se/smartenergi

Kapitel 2.9

Hörselnerven

Hörselskadade

Döva

Kapitel 2.10

www.vgregion.se/beslutstod

Patienter

Akutmottagningar 

Koagulering

Kapitel 3.3

Beskrivning av det kommunalekonomiska utjämningssystemet (wordfil öppnas i nytt fönster)

Kapitel 3.4

Statsbidrag 2011 (wordfil öppnas i nytt fönster)

Kapitel 3.7

Pensioner och pensionskostnader (wordfil öppnpas i nytt fönster)

Kapitel 3.13

Strategiska fastighetsinvesteringar (wordfil öppnas i nytt fönster)

Kapitel 4.3

SKL-rapport Framtidens utmaning (pdf öppnas i nytt fönster)

uiqt|wB&iovm|i5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{miovm|i5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m