Delårsrapporter och månadsfakta

Under 2015 publiceras delårsrapporter för mars och augusti.  

Läsanvisning månadsfakta (Nytt fönster)(2013-08-22)

2015

Augusti

Månadsfakta augusti 2015 (Nytt fönster)(2015-09-22, rev 2015-09-24)

Presentationsbilder månadsfakta augusti 2015 (Nytt fönster)(2015-09-22)

Juli

Månadsfakta juli 2015 (Nytt fönster)(2015-08-21)

Presentationsbilder månadsfakta juli 2015 (Nytt fönster)(2015-08-21)

Maj

Månadsfakta maj 2015 (Nytt fönster)(2015-06-23)

Presentationsbilder månadsfakta maj 2015 (Nytt fönster)(2015-06-23)

April

Månadsfakta april 2015 (Nytt fönster)(2015-05-25)

Presentationsbilder månadsfakta april 2015 (Nytt fönster)(2015-05-25)

Mars

Delårsrapport mars 2015 (Nytt fönster) (2015-05-19)

- bilaga 1 Resultaträkning, kassaflödesanalys, balansräkning och noter (Nytt fönster) (2015-05-19)
- bilaga 2 Driftredovisning: Verksamheternas resultat och eget kapital (Nytt fönster) (2015-05-19)
- bilaga 3 Snabbfakta (Nytt fönster) (2015-05-19)
- bilaga 4 Redovisningsprinciper (Nytt fönster) (2015-05-19)

Delårsrapporter förvaltningar/bolag mars 2015

Månadsfakta mars 2015 (Nytt fönster)(rev 2015-04-30)

Presentationsbilder månadsfakta mars 2015 (Nytt fönster)(rev 2015-04-30)

Februari

Månadsfakta februari 2015 (Nytt fönster)(2015-03-26)

Presentationsbilder månadsfakta februari 2015 (Nytt fönster)(2015-03-26)

Januari

Månadsfakta januari 2015 (Nytt fönster)(2015-02-24)

Presentationsbilder månadsfakta januari 2015 (Nytt fönster)(2015-02-24)

Snabbfakta och Tidigare år

Snabbfakta

Snabbfakta förvaltningar/bolag

Tidigare år - rapporter 

2014

December

Månadsfakta december 2014 (Nytt fönster)

Presentationsbilder månadsfakta december 2014 (Nytt fönster)

November

Månadsfakta november 2014 (Nytt fönster)

Presentationsbilder månadsfakta november 2014 (Nytt fönster)

Oktober

Månadsfakta oktober 2014 (Nytt fönster)

Presentationsbilder månadsfakta oktober 2014 (Nytt fönster)

September

Månadsfakta september 2014 (Nytt fönster)

Presentationsbilder månadsfakta september 2014 (Nytt fönster)

Augusti

Delårsrapport augusti 2014 (Nytt fönster)

- bilaga 1 Redovisningsprinciper, resultaträkning, kassaflödesanalys, balansräkning och noter (Nytt fönster)
- bilaga 2 Driftredovisning: Verksamheternas resultat och eget kapital (Nytt fönster)
- bilaga 3 Snabbfakta (Nytt fönster)

Delårsrapporter förvaltningar/bolag augusti 2014

Månadsfakta augusti 2014 (Nytt fönster)

Presentationsbilder månadsfakta augusti 2014 (Nytt fönster)

Juli

Månadsfakta juli 2014 (Nytt fönster)

Presentationsbilder månadsfakta juli 2014 (Nytt fönster)

Maj

Månadsfakta maj 2014 (Nytt fönster)

Presentationsbilder månadsfakta maj 2014 (Nytt fönster)

April

Månadsfakta april 2014 (Nytt fönster)

Presentationsbilder månadsfakta april 2014 (Nytt fönster)

Mars

Delårsrapport mars 2014 (Nytt fönster)

Delårsrapporter förvaltningar/bolag mars 2014

Månadsfakta mars 2014 (Nytt fönster)

Presentationsbilder månadsfakta mars 2014 (Nytt fönster)

Februari

Månadsfakta februari 2014 (Nytt fönster)

Presentationsbilder månadsfakta februari 2014 (Nytt fönster)

Januari

Månadsfakta januari 2014 (Nytt fönster)

Presentationsbilder månadsfakta januari 2014 (Nytt fönster)

2013

December

Bokslutskommuniké december 2013 (Nytt fönster)

Månadsfakta december 2013 (Nytt fönster)

November

Månadsfakta november 2013 (Nytt fönster)

Oktober

Månadsfakta oktober 2013 (Nytt fönster)

September

Månadsfakta september 2013 (Nytt fönster)

Augusti

Delårsrapport augusti 2013 (Nytt fönster)

Delårsrapporter förvaltningar/bolag augusti 2013

Månadsfakta augusti 2013 (Nytt fönster)

Juli

Månadsfakta juli 2013 (Nytt fönster)

Maj

Månadsfakta maj 2013 (Nytt fönster)

April

Månadsfakta april 2013 (Nytt fönster)

Mars

Delårsrapport mars 2013 (Nytt fönster)

Delårsrapporter förvaltningar/bolag mars 2013

Månadsfakta mars 2013 (Nytt fönster)

Februari

Månadsfakta februari 2013 (Nytt fönster)

uiqt|wB&iovm|i5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{miovm|i5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m