Delårsrapporter och månadsfakta

Under 2015 publiceras delårsrapporter för mars och augusti.  

Läsanvisning månadsfakta (Nytt fönster)(2013-08-22)

2015

April

Månadsfakta april 2015 (Nytt fönster)(2015-05-25)

Presentationsbilder månadsfakta april 2015 (Nytt fönster)(2015-05-25)

Mars

Delårsrapport mars 2015 (Nytt fönster) (2015-05-19)

- bilaga 1 Resultaträkning, kassaflödesanalys, balansräkning och noter (Nytt fönster) (2015-05-19)
- bilaga 2 Driftredovisning: Verksamheternas resultat och eget kapital (Nytt fönster) (2015-05-19)
- bilaga 3 Snabbfakta (Nytt fönster) (2015-05-19)
- bilaga 4 Redovisningsprinciper (Nytt fönster) (2015-05-19)

Delårsrapporter förvaltningar/bolag mars 2015

Månadsfakta mars 2015 (Nytt fönster)(rev 2015-04-30)

Presentationsbilder månadsfakta mars 2015 (Nytt fönster)(rev 2015-04-30)

Februari

Månadsfakta februari 2015 (Nytt fönster)(2015-03-26)

Presentationsbilder månadsfakta februari 2015 (Nytt fönster)(2015-03-26)

Januari

Månadsfakta januari 2015 (Nytt fönster)(2015-02-24)

Presentationsbilder månadsfakta januari 2015 (Nytt fönster)(2015-02-24)

2014

December

Månadsfakta december 2014 (Nytt fönster)(2015-02-10)

Presentationsbilder månadsfakta december 2014 (Nytt fönster)(2015-02-10)

November

Månadsfakta november 2014 (Nytt fönster)(2015-01-02)

Presentationsbilder månadsfakta november 2014 (Nytt fönster)(2014-12-22)

Oktober

Månadsfakta oktober 2014 (Nytt fönster)(2014-11-21)

Presentationsbilder månadsfakta oktober 2014 (Nytt fönster)(2014-11-21)

September

Månadsfakta september 2014 (Nytt fönster)(2014-10-22)

Presentationsbilder månadsfakta september 2014 (Nytt fönster)(2014-10-22)

Augusti

Delårsrapport augusti 2014 (Nytt fönster) (2014-10-14)

- bilaga 1 Redovisningsprinciper, resultaträkning, kassaflödesanalys, balansräkning och noter (Nytt fönster) (2014-10-14)
- bilaga 2 Driftredovisning: Verksamheternas resultat och eget kapital (Nytt fönster) (2014-10-14)
- bilaga 3 Snabbfakta (Nytt fönster) (2014-10-14)

Delårsrapporter förvaltningar/bolag augusti 2014

Månadsfakta augusti 2014 (Nytt fönster)(2014-09-22)

Presentationsbilder månadsfakta augusti 2014 (Nytt fönster)(2014-09-22)

Juli

Månadsfakta juli 2014 (Nytt fönster)(2014-08-20)

Presentationsbilder månadsfakta juli 2014 (Nytt fönster)(2014-08-20)

Maj

Månadsfakta maj 2014 (Nytt fönster)(2014-05-19)

Presentationsbilder månadsfakta maj 2014 (Nytt fönster)(2014-05-19)

April

Månadsfakta april 2014 (Nytt fönster)(2014-05-23)

Presentationsbilder månadsfakta april 2014 (Nytt fönster)(2014-05-23)

Mars

Delårsrapport mars 2014 (Nytt fönster) (2014-05-20)

Delårsrapporter förvaltningar/bolag mars 2014

Månadsfakta mars 2014 (Nytt fönster)(2014-04-28)

Presentationsbilder månadsfakta mars 2014 (Nytt fönster)(2014-04-25)

Februari

Månadsfakta februari 2014 (Nytt fönster)(2014-03-24)

Presentationsbilder månadsfakta februari 2014 (Nytt fönster)(2014-03-24)

Januari

Månadsfakta januari 2014 (Nytt fönster)(rev 2014-02-25)

Presentationsbilder månadsfakta januari 2014 (Nytt fönster)(rev 2014-02-25)

2013

December

Bokslutskommuniké december 2013 (Nytt fönster)(2014-02-04)

Månadsfakta december 2013 (Nytt fönster)(2014-02-05)

November

Månadsfakta november 2013 (Nytt fönster)(2013-12-20)

Oktober

Månadsfakta oktober 2013 (Nytt fönster)(2013-11-22)

September

Månadsfakta september 2013 (Nytt fönster)(2013-10-18)

Augusti

Delårsrapport augusti 2013 (Nytt fönster) (2013-10-09)

Delårsrapporter förvaltningar/bolag augusti 2013

Månadsfakta augusti 2013 (Nytt fönster)(2013-09-20)

Juli

Månadsfakta juli 2013 (Nytt fönster)(2013-08-21, rev 2013-08-22)

Maj

Månadsfakta maj 2013 (Nytt fönster)(2013-06-21)

April

Månadsfakta april 2013 (Nytt fönster)(2013-05-23)

Mars

Delårsrapport mars 2013 (Nytt fönster)(2013-05-21)

Delårsrapporter förvaltningar/bolag mars 2013

Månadsfakta mars 2013 (Nytt fönster)(2013-04-22, rev 2013-04-23)

Februari

Månadsfakta februari 2013 (Nytt fönster)(2013-03-22)

Snabbfakta och Tidigare år

Snabbfakta

Snabbfakta förvaltningar/bolag

Tidigare år - rapporter 

December 2012

Bokslutskommuniké/månadsfakta december 2012 (Nytt fönster)(2013-02-12)

November 2012

Månadsfakta november 2012 (Nytt fönster)(2012-12-21)

Oktober 2012

Månadsfakta oktober 2012 (Nytt fönster)(2012-11-21)

September 2012

Månadsfakta september 2012 (Nytt fönster)(2012-10-23)

Augusti 2012

Delårsrapport augusti 2012 (Nytt fönster)(2012-10-09)

Interim Report August 2012 (Nytt fönster)(2012-12-04)

Delårsrapporter förvaltningar/bolag augusti 2012

Månadsfakta augusti 2012 (Nytt fönster)(2012-09-24, rev 2012-10-09)

Juli 2012

Månadsfakta juli 2012 (Nytt fönster)(2012-08-22)

Maj 2012

Månadsfakta maj 2012 (Nytt fönster)(2012-06-21)

April 2012

Månadsfakta april 2012 (Nytt fönster)(2012-05-22)

Mars 2012

Delårsrapport mars 2012 (Nytt fönster)(2012-05-22)

Delårsrapporter förvaltningar/bolag mars 2012

Månadsfakta mars 2012 (Nytt fönster)(2012-04-20)

Februari 2012

Månadsfakta februari 2012 (Nytt fönster)(2012-03-22)

November 2011

Månadsfakta november 2011 (Nytt fönster)(2011-12-21)

Oktober 2011

Månadsrapport oktober 2011 (Nytt fönster)

Delårsrapporter förvaltningar/bolag oktober 2011

Månadsfakta oktober 2011 (Nytt fönster)

September 2011

Månadsfakta september 2011 (Nytt fönster)(rev 2011-10-24)

Augusti 2011

Delårsrapport augusti 2011 (Nytt fönster)

Interim Report August 2011 (Nytt fönster) 

Delårsrapporter förvaltningar/bolag augusti 2011

Månadsfakta augusti 2011 (Nytt fönster)

Juli 2011

Månadsfakta juli 2011 (Nytt fönster)(rev 2011-08-25)

Maj 2011

Månadsfakta maj 2011 (Nytt fönster)

April 2011

Månadsfakta april 2011 (Nytt fönster)

Mars 2011

Delårsrapport mars 2011 (Nytt fönster)

Delårsrapporter förvaltningar/bolag mars 2011

Månadsfakta mars 2011 (Nytt fönster. Reviderad 2011-05-05)

Februari 2011

Månadsfakta februari 2011 (Nytt fönster)  

uiqt|wB&iovm|i5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{miovm|i5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m