Finans

Finansenheten är Västra Götalandsregionens internbank. Enheten hanterar all kapitalförvaltning, finansiell riskhantering och upplåning.

Finansenheten har ansvar för att säkerställa Västra Götalandsregionens likviditet. Det innebär att tillgång till likviditet alltid måste finnas för att kunna fullgöra betalningsskyldighet till motparter som anställda, leverantörer, banker med flera.

Finansenheten ansvarar också för koncernkontosystemet. Det är ett centralt bankkontosystem som alla Västra Götalandsregionens förvaltningar är kopplade till. Alla betalningsrutiner och andra finansiella tjänster är centraliserade till finansenheten som därmed ansvarar för koncernkontosystemet.

Kapitalförvaltning

Upplåning

Kreditrating

uiqt|wBtiz{5pqttmz{|zwuH%vozmoqwv5{mtiz{5pqttmz{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvi4uizqi5jmzo{|zwuH%vozmoqwv5{mivvi4uizqi5jmzo{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvmtqm5uwomv{mvH%vozmoqwv5{mivvmtqm5uwomv{mvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&iovm|i5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{miovm|i5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m