Månadsuppföljning

Under 2016 publiceras verksamheternas delårsrapporter för mars, maj (enbart koncernen) och augusti. Månadsfakta publiceras för alla månader förutom juni. 

Läsanvisning månadsfakta (Nytt fönster)(2013-08-22)

2016

December

Månadsfakta december 2016 (Nytt fönster)(2017-02-09)

Presentationsbilder månadsfakta december 2016 (Nytt fönster)(2017-02-09)

November

Månadsfakta november 2016 (Nytt fönster)(2016-12-22)

Presentationsbilder månadsfakta november 2016 (Nytt fönster)(2016-12-22)

Oktober

Månadsfakta oktober 2016 (Nytt fönster)(2016-11-21)

Presentationsbilder månadsfakta oktober 2016 (Nytt fönster)(2016-11-21)

September

Månadsfakta september 2016 (Nytt fönster)(2016-10-24)

Presentationsbilder månadsfakta september 2016 (Nytt fönster)(2016-10-24)

Augusti

Delårsrapport augusti 2016 Västra Götalandsregionen (Nytt fönster)(2016-10-25)

Delårsrapporter förvaltningar/bolag augusti 2016

Månadsfakta augusti 2016 (Nytt fönster)(2016-09-28)

Presentationsbilder månadsfakta augusti 2016 (Nytt fönster)(2016-09-28)

Juli

Månadsfakta juli 2016 (Nytt fönster)(2016-08-23)

Presentationsbilder månadsfakta juli 2016 (Nytt fönster)(2016-08-23)

Maj

Månadsfakta maj 2016 (Nytt fönster)(2016-06-23)

Presentationsbilder månadsfakta maj 2016 (Nytt fönster)(2016-06-23)

April

Månadsfakta april 2016 (Nytt fönster)(2016-05-23)

Presentationsbilder månadsfakta april 2016 (Nytt fönster)(2016-05-23)

Mars

Delårsrapport mars 2016 Västra Götalandsregionen (Nytt fönster)(2016-05-24)

- bilagor delårsrapport mars 2016 Västra Götalandsregionen (Nytt fönster)(2016-05-24)

Delårsrapporter förvaltningar/bolag mars 2016

Månadsfakta mars 2016 (Nytt fönster)(2016-04-29)

Presentationsbilder månadsfakta mars 2016 (Nytt fönster)(2016-04-29)

Februari

Månadsfakta februari 2016 (Nytt fönster)(2016-03-21, rev 2016-04-05)

Presentationsbilder månadsfakta februari 2016 (Nytt fönster)(2016-03-21, rev 2016-04-05)

Januari

Månadsfakta januari 2016 (Nytt fönster)(2016-02-19)

Presentationsbilder månadsfakta januari 2016 (Nytt fönster)(2016-02-19)

Snabbfakta och Tidigare år

Snabbfakta

Snabbfakta förvaltningar/bolag

Månadsuppföljning 
tidigare år

Månadsuppföljning tidigare år

uiqt|wB&iovm|i5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{miovm|i5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m