Information och kommunikation

Koncernstab kommunikation och externa relationer arbetar med regionövergripande frågor som intern och extern kommunikation, påverkansagendan, utformningen av kommunikativt stöd till politiken och högre chefer, utveckling och strategier för digitala medier, kommunikationsstrategier och -planer samt regionens gemensamma varumärke.

Medarbetarna finns i Bryssel, Göteborg, Mariestad, Skövde, Stockholm, Uddevalla och Vänersborg.

Du är alltid välkommen att kontakta oss!

 

Den öppna regionen

I Västra Götalandsregionen skall det vara gott att leva. Det är - i korthet - visionen för regionen. Om medborgare och anställda känner engagemang för Västra Götalandsregionens utveckling och aktivt deltar i den, skapas förutsättningarna för att uppnå målen om förstärkt demokrati, ökat välstånd och tillväxt.

God kommunikation med invånare och anställda i Västra Götalandsregionen är en förutsättning för att nå Västra Götalandsregionens mål och för att sprida kunskap om de beslut politikerna fattar och de konsekvenser besluten får. De besluten och den demokratiska process som ligger bakom styr regionens verksamhet.

För att politikerna skall kunna fatta väl underbyggda och förankrade beslut krävs en dialog och ett samspel med en mängd olika aktörer  och invånare i Västra Götalandsregionen.

Kommunikation och kommunikationsprocessen bidrar till  en positiv utveckling i Västra Götalandsregionen.

Kontakt

Regionens Hus
405 44 Göteborg
Besöksadress: Lillhagsparken 5
Tel: 010-441 00 00

Regionens Hus
405 23 Göteborg
Besöksadress: Södra Hamngatan 37-41
Tel. 010-441 16 00

 Brysselkontoret

Epost:
 

Pressjour: 010-441 40 00

Kontaktuppgifter medarbetare

Praktik och uppsatsuppdrag kommunikation och externa relationer

uiqt|wBswvkmzvswv|wzm|{5swuu}vqsi|qwv{i%vlmtvqvoH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5swuu}vqsi|qwvH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5swuu}vqsi|qwvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuiz|qvi5swkpH%vozmoqwv5{muiz|qvi5swkpH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m