Koncernstab kommunikation och externa relationer

Kommunikationsdirektör

Erik Lagersten
Telefon: 010-441 01 68
 
Regionens hus Lillhagsparken

Martina Koch
Chefsassistent
 
Telefon: 010-441 13 03
Regionens hus Lillhagsparken 

Linn Riedl
Ledningsstöd
 
Telefon: 070 - 020 68 61
Regionens hus, Södra hamngatan

Presstjänst

Öppet vardagar kl.8-17
Telefon: 010-441 40 00
Mer om presstjänsten

 

Externa relationer

Kommunikation koncernkontoret

Nyhetsförmedling

Externa relationer

Charlotta Lundström, enhetschef
070 - 328 15 23
 
Arbetsort Göteborg.

Mikael Appelqvist
070 - 364 00 62
 
Arbetsort Göteborg.

Charlotte Beijer
070 - 020 62 92
 
Arbetsort Göteborg. Arbetar med påverkansfrågor inom transport och infrastruktur. Tjänstepersonstöd inom Den Skandinaviska arenan, Svinesundskommittén, Göteborg/Oslo-samarbetet.

Irma Ganibegovic
070 - 020 59 50
 
Arbetsort Göteborg. Samverkan med kommunerna i EU-arbetet, kommunikation (EU-webb och nyhetsbrev), tjänstemannastöd i organisationen SERN, ansvarig för Europa Direkt informationskontor.

Magnus Engelbrektsson
+46 (0)70 875 65 90
 
Arbetsort Göteborg. Generalsekreterare för Nordsjökommissionen.

Åse Nyberg
070 - 325 23 83
 
Arbetsort Göteborg. Protokoll- och representationsansvarig.

Gustaf Rehnström (-tjänstledig t.o.m. augusti 2017)
073 - 0986432
 
Arbetsort Göteborg. Ansvarig tjänsteman för den externa påverkansagendan. Tjänstemannastöd i regionorganisationerna CPMR, Nordsjökommissionen och Östersjökommissionen.

Robert Casinge
+ 32 478 20 74 69
 
Kontorsansvarig på Brysselkontoret.

Maria Grip
+46 70 082 43 63
 
Arbetsort Bryssel. Regionutvecklare.

Melissa Frödin
+46 (0)70 301 83 43
 
Arbetsort Bryssel. Regionutvecklare och biträdande generalsekreterare för Nordsjökommissionen.

Staffan Lund
070 - 081 67 10
 
Arbetsort Göteborg.

Kommunikation Koncernkontoret

Maria Bohlin, enhetschef Kommunikation Koncernkontoret
070 - 821 19 34 
 

Arbetsort Göteborg.

Lena Alexandersson
070 - 551 16 15
 

Arbetsort Göteborg. Kommunikationsutveckling, chefskommunikation, kommunikationsverktyg.

Regina Andersson
010 - 441 01 35, 070-952 61 21
 

Arbetsort Vänersborg. Kommunikationsstöd i projekt och uppdrag, driver egna uppdrag, samordnar arbetet med klarspråk i handlingar och arbetar praktiskt med text, layout och webb.

Bo Carlsson
070 - 569 51 66
 

Arbetsort Göteborg. Visuell profil, annonsering, interna nyheter.

Marie Cullberg
072 - 727 28 31
 

Arbetsort Göteborg. Kommunikatör åt västra hälso- och sjukvårdsnämnden. Internkommunikation Koncernkontoret. Stöd i projekt så som införandet av Public 360.

Åsa Elofsson
010 - 441 30 61, 070 - 880 16 19
 

Arbetsort Skövde. Kommunikationsstöd i projekt och uppdrag, chefsstöd, kommunikationsplanering, stöd till södra hälso- och sjukvårdsnämnden.

Kjell Foss
070 - 082 55 17
 

Arbetsort Göteborg. Kommunikationsansvarig i koncernstab hälso- och sjukvårds ledningsgrupp. Även kommunikationsstöd hälso- och sjukvårdsstyrelsen och Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd.

Elin Fritiofsson 
070 - 231 29 82
 

Arbetsort Vänersborg. Kommunikationsstöd inom bland annat e-hälsa och den regiongemensamma medarbetarenkäten. Samordning av VGR:s medverkan i forskningsprojektet Kommunikativa organisationer. Representerar VGR i programråd för GU:s kommunikatörsprogram.

Anna Hammarbäck
070 - 082 40 39
 

Arbetsort Göteborg. Projektkommunikatör.

Ingrid Horner
010 - 441 40 24, 070 - 993 48 24
 

Arbetsort Göteborg. Kommunikatör miljöavdelningen Koncernkontoret med ansvar för bland annat webbfrågor, miljönämndens kommunikation, nyheter.

Jennifer Marin Hummelin
070 - 081 65 04
 

Arbetsort Göteborg. Kommunikation med fokus på HR. Särskilt frågor och projekt som rör kommunikation med medarbetare, möjliga medarbetare och unga.

Camilla Lundén
076 - 941 44 39
 

Arbetsort Göteborg. Stöttar regional utveckling med fokus på infrastrukturfrågor. Kommunikationsstöd för regional och nationell infrastrukturplan, Sverigeförhandlingen och påverkansarbete Göteborg-Oslo samt ingår i Västsvenska paketets strategiska kommunikationsgrupp

Annika Mattsson
010 - 441 13 01, 070 - 663 04 32
 

Arbetsort Göteborg. Projektstöd.

Jonathan Neselrot
070 - 212 50 72
 

Arbetsort Göteborg. Ansvar för kulturnämndens kommunikation och att stötta medarbetare på Koncernavdelning kultur i kommunikationsfrågor.

Anneli Permer
010 - 441 40 34, 073 - 093 88 00
 

Arbetsort Göteborg. Kommunikationsstöd i projekt och uppdrag, chefsstöd, kommunikationsplanering, stöd till koncernstab regional utveckling, miljöavdelningen.

Camilla Silvesjö
070 - 082 44 81
 

Arbetsort Skövde. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden samt Folkhälsokommittén.

Maria Winther
010 - 441 00 00, 070 - 020 63 06
 

Arbetsort Göteborg. Kommunikationsstöd till HSN S och till avdelning Folkhälsa.

Tomas Zeljko
010 - 441 21 84, 070 - 200 34 41
 

Arbetsort Göteborg. Arbetar med kommunikation av i första hand kollektivtrafikfrågor på strategisk nivå, stöd till kollektivtrafiknämnden och avdelningen för kollektivtrafik och infrastruktur, Hållbart resande väst och underliggande projekt samt ElectriCity.

Nyhetsförmedling

Maria Wernstål , enhetschef Nyhetsförmedling
073 - 823 08 99
 

Arbetsort Göteborg. Ansvarar för digitala medier, externa profil och varumärkesfrågor, nyhetshantering och presstjänst.

Jörgen Andersson
010 - 441 33 48, 076 - 112 21 68
 

Arbetsort Uddevalla. Ger kommunikationsstöd åt norra hälso- och sjukvårdsnämnden. Deltar i team Hälso och sjukvårds arbete.

Maria Arup
076 - 113 22 77
 

Arbetsort Göteborg. Kommunikatör i HR-projekt, t ex kommunikation kring kompetensförsörjningsfrågor, arbetsgivarvarumärke mm. Arbetar även med facilitering samt backup i pressfrågor och kriskommunikation.

Marianne Berggren
070 - 082 23 45
 

Arbetsort Göteborg. Nyhetsgruppen och presstjänsten

Jakob Carlbring
070 - 020 66 84
 

Arbetsort Göteborg. Publicering och underhåll av medarbetarsidorna.

Anna Frykholm
070 - 082 56 82
 

Arbetsort Göteborg. Föräldravikariat för José Lagunas Vargas.

Gunnel Glännestrand
010 - 441 01 31
 

Arbetsort Vänersborg. Teamledare för team profil: VGR-övergripande profilfrågor som visuell/grafisk profil, språk, bilder, översättningar, VGR mediebank. Varumärke och arbetsgivarvarumärke, mässor och evenemang. Samordnar kommunikationsstöd till HR. 

Carl Gärdén
070 - 082 57 67
 

Arbetsort Göteborg. Marknadskommunikatör.

Gabriel Holmqvist
070 - 082 54 01
 

Arbetsort Göteborg. Pressekreterare.

Lars Karlsson
073 - 025 13 19
 

Arbetsort Uddevalla. Jobbar i huvudsak med Koncernkontoret på nya vgregion.se som en av projektledarna, men också med publiceringar till webb och sociala medier för avdelning mänskliga rättigheter och regional utveckling.

Karin Kristenson
010 - 441 21 87, 070 - 082 39 82
 

Arbetsort Göteborg. Kommunikativt projektstöd, främst webb.

Helena Kryssman
070 - 607 45 06
 

Arbetsort Göteborg. Ansvarar för kommunikationen med vårdgivare inom VG Primärvård och Vårdval Rehab, främst via webb, nyhetsbrev och dialogforum. Ingår i kommunikationsteamet för hälso-och sjukvårdsfrågor. Är en av Ann-Sofi Lodins unga rådgivare år 2015-2016.

José Lagunas Vargas
070 - 214 24 80
 

Arbetsort Göteborg. 

Lars Mossberg
070 - 085 25 70
 

Arbetsort Vänersborg.

Annakarin Rosengren
070 - 082 37 66
 

Arbetsort Vänersborg. Nyhets- och budskapsarbete för regiongemensamma kanaler, t ex Insidan, vgregion.se och facebook. Chefskommunikation i I-linjen och på den VGR-gemensamma chefsplatsen. Teamledare.

Niclas Samsioe
010 - 441 21 96, 070 - 698 06 35
 

Arbetsort Göteborg. Press-/mediafrågor, presstjänst, pressverktyg (Cision AB), pressbilder, kriskommunikation, omvärldsbevakning och pressklipp (Opoint AB och Aitellu AB), bevakning av regionstyrelse och regionfullmäktige samt utskott, organisationsbilder.

Sara Schörling
073 - 350 20 50
 

Arbetsort Göteborg. Ansvarig för visuell profil, HR-projekt

Kenny Stolpe
073 - 688 54 21
 

Arbetsort Vänersborg. Bland annat sammankallande för webbstrategiska gruppen. Arbetar med övergripande frågor och projekt inom webbutveckling och digital kommunikation.

Lars Thor
010 - 441 01 37, 070-082 26 16
 

Arbetsort Vänersborg. Teamledare för digitala medier, syftet med teamet är underhålla och utveckla digitala kanaler både operativt och strategiskt. Arbetsuppgifter, hantera frågor kring externa webben www.vgregion.se. Goda kunskaper i EPiServer, Dokumentpublicering (iFeed), FotoWeb, Mediaservern, Youtube.

Sarah Öfwerström
010 - 441 36 60, 070 - 277 75 31
 

Arbetsort Mariestad. Ingår i team digitala medier, ansvarar för Koncernkontorets intranät. Ger kommunikationsstöd till östra hälso- och sjukvårdsnämnden.

Kontakt

Vänersborg
Postadress:
Regionens Hus
462 80 Vänersborg
Besöksadress:
Residenset Torget 

Fax: 010-435 74 30

Göteborg
Postadress:
Regionens Hus
405 44 Göteborg
Besöksadress:
Lillhagsparken 5

Fax. 031-63 08 25

Skövde
Postadress:
Regionens Hus
541 80 Skövde
Besöksadress:
Hertig Johans gata 6

Fax. 010-441 30 92

uiqt|wBmzqs5tiomz{|mvH%vozmoqwv5{mmzqs5tiomz{|mvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuiz|qvi5swkpH%vozmoqwvuiz|qvi5swkpH%vozmoqwv5{muiqt|wBtqvv5zqmltH%vozmoqwv5{mtqvv5zqmltH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpiztw||i5t}vl{|zwuH%vozmoqwv5{mkpiztw||i5t}vl{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBuqsimt5ixxmty%vq{|H%vozmoqwv5{muqsimt5ixxmty%vq{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBkpiztw||m5jmqrmzH%vozmoqwv5{mkpiztw||m5jmqrmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBqzui5oivqjmow%vqkH%vozmoqwv5{mqzui5oivqjmow%vqkH%vozmoqwv5{muiqt|wBuiov}{5mvomtjzms|{{wvH%vozmoqwv5{muiov}{5mvomtjzms|{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBi{m5v%yjmzoH%vozmoqwv5{mi{m5v%yjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBo}{|in5zmpv{|zwuH%vozmoqwv5{mo}{|in5zmpv{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBzwjmz|5ki{qvomH%vozmoqwv5{mzwjmz|5ki{qvomH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqi5s5ozqxH%vozmoqwv5{muizqi5s5ozqxH%vozmoqwv5{muiqt|wBumtq{{i5nzwlqvH%vozmoqwv5{mumtq{{i5nzwlqvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{|inniv5t}vlH%vozmoqwv5{m{|inniv5t}vlH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqi5sz5jwptqvH%vozmoqwv5{muizqi5sz5jwptqvH%vozmoqwv5{muiqt|wBtmvi5itm%xivlmz{wvH%vozmoqwv5{mtmvi5itm%xivlmz{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBzmoqvi5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{mzmoqvi5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBjw5kizt{{wvH%vozmoqwv5{mjw5kizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqm5k}ttjmzoH%vozmoqwv5{muizqm5k}ttjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBi{i5mtwn{{wvH%vozmoqwv5{mi{i5mtwn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBsrmtt5nw{{H%vozmoqwv5{msrmtt5nw{{H%vozmoqwv5{muiqt|wBmtqv5nzq|qwn{{wvH%vozmoqwv5{mmtqv5nzq|qwn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvi5piuuizjiksH%vozmoqwv5{mivvi5piuuizjiksH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvozql5pwzvmzH%vozmoqwv5{mqvozql5pwzvmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBrmvvqnmz5uizqv5p}uumtqvH%vozmoqwv5{mrmvvqnmz5uizqv5p}uumtqvH%vozmoqwv5{muiqt|wBkiuqtti5t}vlmvH%vozmoqwv5{mkiuqtti5t}vlmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvqsi5p5ui||{{wvH%vozmoqwv5{mivvqsi5p5ui||{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBivvmtq5xmzumzH%vozmoqwv5{mivvmtq5xmzumzH%vozmoqwv5{muiqt|wBkiuqtti5{qt%vm{rwH%vozmoqwv5{mkiuqtti5{qt%vm{rwH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqi5%wqv|pmzH%vozmoqwv5{muizqi5%wqv|pmzH%vozmoqwv5{muiqt|wB|wui{5%zmtrswH%vozmoqwv5{m|wui{5%zmtrswH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqi5%wmzv{|itH%vozmoqwv5{muizqi5%wmzv{|itH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwzomv5i5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{mrwzomv5i5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqi5iz}xH%vozmoqwv5{muizqi5iz}xH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqivvm5m5jmzoozmvH%vozmoqwv5{muizqivvm5m5jmzoozmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBriswj5kiztjzqvoH%vozmoqwv5{mriswj5kiztjzqvoH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvi5nz%yspwtuH%vozmoqwv5{mivvi5nz%yspwtuH%vozmoqwv5{muiqt|wBo}vvmt5otivvm{|zivlH%vozmoqwv5{mo}vvmt5otivvm{|zivlH%vozmoqwv5{muiqt|wBkizt5oizlmvH%vozmoqwv5{mkizt5oizlmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBoijzqmt5pwtuy%vq{|H%vozmoqwv5{moijzqmt5pwtuy%vq{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBtiz{5m5sizt{{wvH%vozmoqwv5{mtiz{5m5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBsizqv5szq{|mv{wvH%vozmoqwv5{msizqv5szq{|mv{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{mpmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{muiqt|wBrw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{mrw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{muiqt|wBtiz{5uw{{jmzoH%vozmoqwv5{mtiz{5uw{{jmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvisizqv5zw{mvozmvH%vozmoqwv5{mivvisizqv5zw{mvozmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{mvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{muiqt|wB{izi5{kpwztqvoH%vozmoqwv5{m{izi5{kpwztqvoH%vozmoqwv5{muiqt|wBsmvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{msmvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{muiqt|wBtiz{5|pwzH%vozmoqwv5{mtiz{5|pwzH%vozmoqwv5{muiqt|wB{izip5wn%wmz{|zwuH%vozmoqwv5{m{izip5wn%wmz{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m