Årlig säkerhetsredovisning

Regionfullmäktige beslutade den 22 april 2008 att nämnder, styrelser och bolag årligen ska redovisa en översikt av säkerhetsläget och säkerhetsarbetet till regionstyrelsen,

 

Från 2008 har redovisning tagits fram utifrån gällande säkerhetspolicy

Redovisningen utgår från de sju strategiska mål som finns i säkerhetsstrategin och syftar till att utvärdera det samlade säkerhetsarbetet i Västra Götalandsregionen.

Säkerhetsredovisning för 2014

 

Säkerhetsredovisning för 2013

Säkerhetsredovisning för 2012

Säkerhetsredovisning för 2011

Säkerhetsredovisning för 2010

Säkerhetsredovisning för 2009

Säkerhetsredovisning för 2008

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kräver i sin föreskrift MSBFS 2015:4 (tidigare 2010:6) att kommuner och landsting ska redovisa sin förmåga att hantera extraordinära händelser.

Den regionala redovisningen baseras på verksamheternas svar.

Redovisning till MSB 2014

Redovisning till MSB 2013

Redovisning till MSB 2012

Redovisning till MSB 2011

 

 

 

uiqt|wB&ivv4kpzq{|qv5pmtomozmvH%vozmoqwv5{mivv4kpzq{|qv5pmtomozmvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m