Om oss och vårt uppdrag

I vårt uppdrag ingår också att

  • Bevaka och analysera hot eller risker som kan påverka eller påverkat Västra Götalandsregionen
  • Samordna analys av och utvärdera Västra Götalandsregionens samlade arbete före, under och efter en kris
  • Ansvara för årlig rapportering till regionstyrelsen och andra myndigheter gällande Västra Götalandsregionens krishanteringsförmåga

Vårt arbete innefattar olika typer av sakområden, som till expemel

  • krishantering
  • personsäkerhet – patienter, personal, besökande, elever, politiker
  • driftsäkerhet – t ex el-, tele-, data- och vattenförsörjning
  • brandsäkerhet
  • fysiskt skydd, inbrott och stöld
  • informationssäkerhet
  • ekonomisk säkerhet

Ta gärna kontakt med någon av oss

Medarbetarna är placerade vid Regionens Hus i Skövde, Vänersborg och Göteborg.  

Koncernsäkerhetschef Valter Lindström
Tel: 010-441 30 40
Mobil: 0708-52 33 36
Adress: Regionens Hus, 541 80 Skövde
Besöksadress: Hertig Johans gata 6

 

Regionutvecklare Anne-Lii Kivi
Mobil: 0761-35 56 91
Adress:  Regionens Hus, 405 44 Göteborg
Besöksadress: Lillhagsparken 5, Göteborg
 

Regionutvecklare Maria Björn
Tel: 010-441 31 05
Mobil: 0709-56 72 77
Adress: Regionens Hus, 541 80 Skövde
Besöksadress: Hertig Johans gata 6
 

Regionutvecklare Ann-Christin Helgegren
Tel: 010-441 04 96
Mobil: 0702-63 10 99
Adress: Regionens Hus, 462 80 Vänersborg
Besöksadress: Residenset, Torget, Vänersborg

 

Regionutvecklare Jan S Svensson
Tel: 010-441 20 28
Mobil: 0708-63 06 42
Adress: Regionens Hus, 405 44 Göteborg
Besöksadress: Lillhagsparken 5
  

Regionutvecklare Monika Göransson
Tel: 010-441 20 27
Mobil: 0703-09 49 69
Adress:  Regionens Hus, 405 44 Göteborg
Besöksadress: Lillhagsparken 5, Göteborg
 

 

Tillbaka till sidan för Säkerhet

uiqt|wB%vit|mz5tqvl{|zwuH%vozmoqwv5{m%vit|mz5tqvl{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvmtqq5sq%vqH%vozmoqwv5{mivvmtqq5sq%vqH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqi5jrwzvH%vozmoqwv5{muizqi5jrwzvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivv4kpzq{|qv5pmtomozmvH%vozmoqwv5{mivv4kpzq{|qv5pmtomozmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBriv5{5{%vmv{{wvH%vozmoqwv5{mriv5{5{%vmv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuwvqsi5owziv{{wvH%vozmoqwv5{muwvqsi5owziv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivv4kpzq{|qv5pmtomozmvH%vozmoqwv5{mivv4kpzq{|qv5pmtomozmvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m