Ledningssystem för säkerhet

Ledningssystemet för säkerhet utgår från Policy och Ramverk för säkerhet. För att kontretisera och följa upp säkerhetsarbetet finns en strategi.

Allt säkerhetsarbete följer processen:
Före - förebyggande och förberedande arbete
Under - hantering av den akuta situationen
Efter - återgång till normal verksamhet, uppföljning och utvärdering

och syftet är hela tiden att det skyddsvärda ska få det skydd som är lämpligt.

Bild som illustrerar ledningssystemet för säkerhet

 

Klicka på länkarna till höger, så kommer du till styrande dokument, verktyg, råd och stöd inom olika säkerhetsområden.

  

Lokalt arbete

Dessutom finns lokala dokument och lokalt stöd för respektive verksamhet. De är förtydliganden och mer detaljerade anvisningar, som är anpassade till den egna verksamhetens arbete och lokalisering. Respektive verksamhet informerar om dessa.

uiqt|wB&ivv4kpzq{|qv5pmtomozmvH%vozmoqwv5{mivv4kpzq{|qv5pmtomozmvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m