Certifiering

För att garantera att kommuner, landsting och regioner får en revision av hög kvalitet, har yrkesföreningen Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV) inrättat en certifiering.

Certifieringens syfte är att säkerställa yrkesrevisorernas förutsättningar att som sakkunniga biträden till de valda revisorerna självständigt åta sig och leda såväl den yrkesmässiga revisionen i en kommun som enskilda granskningsprojekt.

Krav

För certifiering krävs att den sökande har en utbildning lämplig för revisionsverksamhet i kommuner, landsting och regioner. Den sökande ska dessutom ha minst fem års praktisk yrkeserfarenhet. Till den praktiska yrkeserfarenheten får till viss del även erfarenhet från privat revisionsverksamhet och annan kommunal verksamhet räknas.

Nämnd

Certifieringen sköts av en särskild certifieringsnämnd. Certifieringen förnyas vart femte år. Då krävs att yrkesrevisorn under den gångna perioden i betydande omfattning varit yrkesverksam i kommunal revision.

uiqt|wBivq|i5it5tiz{{wvH%vozmoqwv5{mivq|i5it5tiz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%vqtpmtu5z}vly}q{|H%vozmoqwv5{m%vqtpmtu5z}vly}q{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m