Revisionsrapporter 2006

Du kan läsa och skriva ut våra revisionsrapporter via länkarna på denna sida. Du kan också beställa dem per post, men då tar vi betalt för kopieringskostnaden, enligt beslut i regionfullmäktige (Avgiften för en beställning av 10 sidor är 50 kronor. För varje sida därutöver är avgiften 2 kronor.)

Analys av regionens fastighetsförsäljning till Kungsleden Vårdfastigheter AB november 2005

Revision av revisionen februari 2006

Rutiner för hantering av externa forskningsmedel vid sahlgrenska universitetssjukhuset februari 2006

Utvärdering av styrkort och dess verksamhetsnytta vid Sahlgrenska universitetssjukhuset februari 2006

Samverkan inom barnpsykiatrin mellan regionen och kommunerna maj 2006

Sahlgrenska universitetssjukhusets roll som motor i den regionala sjukvården juni 2006

Hälso- och sjukvårdens utvecklingsstrategi ur ett beställar- och ägarperspektiv juni 2006

Verksamhetsnära revision av Thoraxkirurgin och TOP/TIVA inom område Hjärta-Kärl vid SU september 2006

Riskanalys SU - Risk för oegentligheter september 2006

Riskanalys NU-sjukvården - Risk för oegentligheter oktober 2006

Kontakt

Revisionen
Västra Götalandsregionen
462 80  Vänersborg

Telefon: 010 441 05 91
E-post:  

uiqt|wBzm%vq{qwvH%vozmoqwv5{mzm%vq{qwvH%vozmoqwv5{muiqt|wBpisiv5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{mpisiv5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%vqtpmtu5z}vly}q{|H%vozmoqwv5{m%vqtpmtu5z}vly}q{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m