Revisionsrapporter 2009

Du kan läsa och skriva ut våra revisionsrapporter via länkarna på denna sida. Du kan också beställa dem per post, men då tar vi betalt för kopieringskostnaden, enligt beslut i regionfullmäktige. Avgiften för en beställning av 10 sidor är 50 kronor. För varje sida därutöver är avgiften 2 kronor.

Granskning av ekonomistyrning, VGR IT december 2009

Granskning av resultatdelning, Folktandvården november 2009

Riskhantering, styrning och internkontroll, GöteborgsOperan november 2009

Rapport över granskning av projektet Elektronisk handel vid Västra Götalandsregionen - en riskanalys oktober 2009

Granskning av kapacitetsstyrning och vårdlogistik vid vårdcentraler i Västra Götalandsregionen september 2009

Granskning av vårdlogistik vid sjukhusmottagningar och akutmottagningar i Västra Götalandsregionen september 2009

Genomlysning av utvärdering av utförsäljning av fastigheter till Kungsleden år 2005 juni 2009

Granskning av införande av processorientering vid NU-sjukvården, Skaraborgs sjukhus och Södra Älvsborgs sjukhus april 2009

Uppföljning av användningen av projektmedel vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, Skaraborgs sjukhus och Södra Älvsborgs sjukhus mars 2009

Granskning av IT-visionen och verkligheten mars 2009

Granskning av underlag till KPA för pensionsberäkningar mars 2009

Granskning av personalskulder, NU-sjukvården mars 2009

Styrning av VGRnet mars 2009

Riskanalys i beredningen av idéskissen Vägen till medborgarnas primärvård februari 2009

GAP-analys för Närservice, rapport februari 2009

GAP-analys för Närservice, sammanfattning februari 2009

Jämförelser på miljöområdet mellan Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen och Region Skåne januari 2009

Intern kontroll - resekostnader, kost och logi januari 2009

Granskning av Folkhälsokommitténs mål, verksamhet och verksamhetsuppföljning januari 2009

Kontakt

Revisionen
Västra Götalandsregionen
462 80  Vänersborg

Telefon: 010 441 05 91
E-post:  

uiqt|wBzm%vq{qwvH%vozmoqwv5{mzm%vq{qwvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&uiqt|wB%vqtpmtu5z}vly}q{|H%vozmoqwv5{m%vqtpmtu5z}vly}q{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m