Revisionsrapporter 2011

Du kan läsa och skriva ut våra revisionsrapporter via länkarna på denna sida. Du kan också beställa dem per post, men då tar vi betalt för kopieringskostnaden, enligt beslut i regionfullmäktige. Avgiften för en beställning av 10 sidor är 50 kronor. För varje sida därutöver är avgiften 2 kronor.

Uppföljande granskning av externa utförare inom primärvården december 2011

Förstudie av upphandling av hjälpmedel december 2011

Uppföljande granskning av personaladministrativa systemet Heroma november 2011

Fördjupad juridisk bedömning av avtal och bedömning av skydd mot oegentligheter oktober 2011

Granskning av ekonomisystemet Raindance oktober 2011

Granskning av säkerhetsarbetet i Västra Götalandsregionens hel- och delägda bolag oktober 2011

Granskning av hantering av mervärdesskatt i Västra Götalandsregionen juni 2011

Granskning av externa intäkter juni 2011

Granskning av verkställande av beslut om enhetlig företagshälsovård mars 2011

Granskning av investeringsprocessen avseende utrustning mars 2011

Granskning av projektredovisning för externa medel vid regionens sjukhus mars 2011

Granskning av intern kontroll avseende interna överenskommelser med Regionservice februari 2011

Granskning av gränssnittet mellan den specialiserade psykiatrin och primärvården i Göteborgsområdet februari 2011

Granskning av skyddet mot oegentligheter vid fastighetsnämnden, servicenämnden och regionstyrelsen februari 2011

Ungdomsmottagningarnas tillgänglighet på Internet februari 2011

Hur säkerställer regionen att hälso- och sjukvården är jämlik och jämställd? februari 2011

Tillgängligheten för funktionsnedsatta i Västra Götalandsregionens bolag januari 2011

Sammanfattande rapport av granskning av avtalsstyrning i Västtrafik AB januari 2011

Utarbetande av produktionsplaner - granskning av åtgärd 22 i God vård januari 2011

Granskning av resursutnyttjande - personal och utrustning januari 2011

Sammanfattning av ovanstående två rapporter januari 2011

Kontakt

Revisionen
Västra Götalandsregionen
462 80  Vänersborg

Telefon: 010 441 05 91
E-post:  

uiqt|wBzm%vq{qwvH%vozmoqwv5{mzm%vq{qwvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&uiqt|wB%vqtpmtu5z}vly}q{|H%vozmoqwv5{m%vqtpmtu5z}vly}q{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m