Revisionsrapporter 2013

Du kan läsa och skriva ut våra revisionsrapporter via länkarna på denna sida.
Du kan också beställa dem per post, men då tar vi betalt för kopieringskostnaden, enligt beslut i regionfullmäktige.
Avgiften för en beställning av 10 sidor är 50 kronor. För varje sida därutöver är avgiften 2 kronor.

Västfastigheters kontroll av svartarbete december 2013 / januari 2014

 Regionstyrelsen och uppsiktsplikten december 2013

VG Primärvård november 2013

Läkemedelsgenomgångar i primärvården november 2013 

Alingsås lasarett, basgranskning november 2013

Barn- och ungdomspsykiatri  november 2013

Barn- oc h ungdomsmedicin, förstudie september 2013

Bisysslor juni 2013

Uppföljning av IT-granskningar juni 2013

Regionens hantering av immateriella tillgångarmars 2013

Förstudie av projekt för effektivare IT-verksamhetmars 2013

Ekonomistyrning vid fyra av regionens sjukhusmars 2013

Hantering av dataintrångmars 2013

Effektiviteten i hälso- och sjukvårdenjanuari 2013

Miljöarbete i regionens hel- och delägda bolagjanuari 2013

Redovisning av hjälpmedel i SESAMjanuari 2013

Marknadsplatsenjanuari 2013

Kontakt

Revisionen
Västra Götalandsregionen
462 80  Vänersborg

Telefon: 010 441 05 91
E-post:  

uiqt|wBzm%vq{qwvH%vozmoqwv5{mzm%vq{qwvH%vozmoqwv5{muiqt|wBpisiv5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{mpisiv5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%vqtpmtu5z}vly}q{|H%vozmoqwv5{m%vqtpmtu5z}vly}q{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m