Revisionsrapporter 2012

Du kan läsa och skriva ut våra revisionsrapporter via länkarna på denna sida. Du kan också beställa dem per post, men då tar vi betalt för kopieringskostnaden, enligt beslut i regionfullmäktige. Avgiften för en beställning av 10 sidor är 50 kronor. För varje sida därutöver är avgiften 2 kronor.

 

Registeranalys och intern kontroll i löneprocessendecember 2012

Konsultanvändning i servicenämnden december 2012

Granskning av tillämpning av reglementen och delegationsordningar november 2012

Granskning av regionens målstyrning november 2012

Granskning av sjukhusens prestationsredovisning i Västra Götalandsregionen september 2012

Granskning av intern kontroll september 2012

Granskning av fakturahantering vid de fyra storsjukhusen samt Habilitering & Hälsa september 2012

Riskanalys av Västra Götalandsregionens arbete med tillväxt och utveckling maj 2012

Systemstödet inom VG Primärvård april 2012

Granskning av konsultanvändning i Västra Götalandsregionen mars 2012

Granskning av arvoden och ersättningar mars 2012

Ägarutskottets utförande av sitt nya uppdrag mars 2012

Effektiv vårdkedja för personer med psykisk funktionsnedsättning mars 2012

Fortsatt granskning, fördjupad juridisk bedömning av avtal februari 2012

Uppföljning av granskning av Inköpsprocessen januari 2012

Kontakt

Revisionen
Västra Götalandsregionen
462 80  Vänersborg

Telefon: 010 441 05 91
E-post:  

uiqt|wBzm%vq{qwvH%vozmoqwv5{mzm%vq{qwvH%vozmoqwv5{muiqt|wBpisiv5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{mpisiv5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%vqtpmtu5z}vly}q{|H%vozmoqwv5{m%vqtpmtu5z}vly}q{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m