Revisionsrapporter 2014

Du kan läsa och skriva ut våra revisionsrapporter via länkarna på denna sida.
Du kan också beställa dem per post, men då tar vi betalt för kopieringskostnaden, enligt beslut i regionfullmäktige.
Avgiften för en beställning av 10 sidor är 50 kronor. För varje sida därutöver är avgiften 2 kronor.

Sahlgrenska universitetssjukhusets patientsäkerhetsarbete december 2014

Ägarstyrning i bolagen december 2014

Bedömning av internkontroll vid Agnesbergs folkhögskolanovember 2014

Samverkan avseende barn och unga med neuropsykiatriska diagnoser november 2014

Basgranskning av Kungälvs sjukhus november 2014

Utbetalningsunderlag till privata vårdgivare augusti 2014

Ändamålsenlig uppföljning av vårdverksamhet augusti 2014

Patientnämnderna juni 2014

Anropsstyrd trafik, Västtrafik mars 2014

Redovisning av statliga projektmedel mars 2014

Representation i utlandet mars 2014

Intern styrning och kontroll i regionens bolag mars 2014

Resursfördelning till hälso- och sjukvård februari 2014

Bisysslor, uppföljande granskning februari 2014

Konsultanvändning februari 2014

Regionens övergripande arbetsmiljöarbete februari 2014

Vårdplatsstrategierfebruari 2014

Oegentligheter och korruption - uppföljning av tidigare granskningar februari 2014

Äldrevårdskedjan februari 2014

Västfastigheters kontroll av svartarbete december 2013 / januari 2014

Kontakt

Revisionen
Västra Götalandsregionen
462 80  Vänersborg

Telefon: 010 441 05 91
E-post:  

uiqt|wBzm%vq{qwvH%vozmoqwv5{mzm%vq{qwvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&pqttm%vq5o}{|in{wvH%vozmoqwv5{mpqttm%vq5o}{|in{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%vqtpmtu5z}vly}q{|H%vozmoqwv5{m%vqtpmtu5z}vly}q{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m