Revisionsrapporter 2015

Du kan läsa och skriva ut våra revisionsrapporter via länkarna på denna sida.
Du kan också beställa dem per post, men då tar vi betalt för kopieringskostnaden, enligt beslut i regionfullmäktige.
Avgiften för en beställning av 10 sidor är 50 kronor. För varje sida därutöver är avgiften 2 kronor.

Granskning Jämlik cancervård - psykosocialt stöd december 2015

Granskning Styrning och ledning i nämnder och styrelser - Delsyfte 1 december 2015

Granskning Regionens riktlinjer för redovisning december 2015

Granskning Tillgängligheten på akutmottagningarna december 2015

Granskning Verksamhetsanpassad bemanning november 2015

Granskning Samverkan angående barn och unga med psykisk ohälsa november 2015

Granskning Basgranskning Skaraborgs Sjukhus oktober 2015

Granskning av hanteringen av den ökade sjukfrånvaron september 2015

Granskning av samordnad vårdplanering för sjuka äldre  mars 2015

Granskning av risker relaterade till avtalstvister Fas II mars 2015

Granskning av risker relaterade till avtalstvister Fas I mars 2015

Närakuten i Uddevalla januari 2015

uiqt|wB&uiqt|wB%vqtpmtu5z}vly}q{|H%vozmoqwv5{m%vqtpmtu5z}vly}q{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m