Revisionsberättelser och PM

Revisorernas årspromemoria 2016

Revisorernas årspromemoria 2016

Revisionsberättelser 2016

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen

Årsrapport 2016 Regionstyrelsen

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Årsrapport 2016 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Hälso- och sjukvårdsnämnderna

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Årsrapport Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden

Årsrapport Norra hälso- och sjukvårdsnämnden

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden

Årsrapport Södra hälso- och sjukvårdsnämnden

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden

Årsrapport Västra hälso- och sjukvårdsnämnden

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Årsrapport Östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Sjukhusens styrelser

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Årsrapport Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Södra Älvsborgs Sjukhus

Årsrapport Södra Älvsborgs Sjukhus

NU- sjukvården

Årsrapport NU- sjukvården

Skaraborgs Sjukhus

Årsrapport Skaraborgs Sjukhus

Alingsås lasarett

Årsrapport Alingsås lasarett

Kungälvs och Frölunda Specialistsjukhus

Årsrapport Kungälvs och Frölunda Specialistsjukhus

Angereds Närsjukhus

Årsrapport Angereds Närsjukhus

Övriga nämnder och styrelser

Primärvårdsstyrelsen

Årsrapport Primärvårdsstyrelsen

Styrelsen för beställd primärvård

Årsrapport Styrelsen för beställd primärvård

Tandvårdsstyrelsen

Årsrapport Tandvårdsstyrelsen

Habilitering o Hälsa

Årsrapport Habilitering o Hälsa

Hälsan och Stressmedicin

Årsrapport Hälsan och Stressmedicin

Regionutvecklingsnämnden

Årsrapport Regionutvecklingsnämnden

Miljönämnden

Årsrapport Miljönämnden

Kulturnämnden

Årsrapport Kulturnämnden

Kollektivtrafiknämnden

Årsrapport Kollektivtrafiknämnden

Kultur i Väst

Årsrapport Kultur i Väst

Naturbruksgymnasierna

Årsrapport Naturbruksgymnasierna

Folkhögskolorna

Årsrapport Folkhögskolorna

Göteborgs botaniska trädgård

Årsrapport Göteborgs botaniska trädgård

Västarvet

Årsrapport Västarvet

Fastighetsnämnden

Årsrapport Fastighetsnämnden

Servicenämnden

Årsrapport Servicenämnden

Patientnämnden Göteborg

Norra patientnämnden

Södra patientnämnden

Västra patientnämnden

Östra patientnämnden

Årsrapport patientnämnderna

Folkhälsokommittén

Årsrapport Folkhälsokommittén

Kommittén för mänskliga rättigheter

Årsrapport Kommmittén för mänskliga rättigheter

Samrehabnämnden i Mark-Svenljunga

Årsrapport Samrehabnämnden i Mark-Svenljunga

Arkivnämnden

Revisionsredogörelse Arkivnämnden

 

uiqt|wBzm%vq{qwvH%vozmoqwv5{mzm%vq{qwvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivq|i5it5tiz{{wvH%vozmoqwv5{mivq|i5it5tiz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%vqtpmtu5z}vly}q{|H%vozmoqwv5{m%vqtpmtu5z}vly}q{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m