Revisionsberättelser och PM 2014

Revisorernas årspromemoria 2014

Revisorernas årspromemoria 2014

Revisionsberättelser 2014

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen

Hälso- och sjukvårdsnämnderna 1-12

Hälso- och sjukvårdsnämnden 1, norra Bohuslän

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2, Dalsland

Hälso- och sjukvårdsnämnden 3, Trestad

Hälso- och sjukvårdsnämnden 4, mellersta Bohuslän

Hälso- och sjukvårdsnämnden 5, Göteborg Centrum-Väster

Hälso- och sjukvårdsnämnden 6, mellersta Älvsborg

Hälso- och sjukvårdsnämnden 7, södra Bohuslän

Hälso- och sjukvårdsnämnden 8, Sjuhäradsbygden

Hälso- och sjukvårdsnämnden 9, västra Skaraborg

Hälso- och sjukvårdsnämnden 10, östra Skaraborg

Hälso- och sjukvårdsnämnden 11, Göteborg Hisingen

Hälso- och sjukvårdsnämnden 12, Göteborg nordöstra

Sjukhusens styrelser

Styrelsen för Alingsås lasarett

Styrelsen för Angereds närsjukhus

Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda specialistsjukhus

Styrelsen för NU-sjukvården

Styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset

Styrelsen för Skaraborgs sjukhus

Styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus

Övriga styrelser och nämnder

Tandvårdsstyrelsen

Primärvårdsstyrelsen

Styrelsen för beställd primärvård

Styrelsen för Habilitering och hälsa

Regionutvecklingsnämnden

Miljönämnden

Kollektivtrafiknämnden

Kulturnämnden

Styrelsen för Kultur i Väst

Styrelsen för Göteborgs botaniska trädgård

Styrelsen för Västarvet

Styrelsen för naturbruksgymnasierna

Fastighetsnämnden

Servicenämnden

Patientnämnden i Borås

Patientnämnden i Göteborg

Patientnämnden i Mariestad

Patientnämnden i Uddevalla

Arkivnämnden

Samrehabnämnden Mark/Svenljunga

Folkhögskolornas styrelser

Styrelsen för Agnesbergs folkhögskola

Styrelsen för Billströmska folkhögskolan

Styrelsen för Dalslands folkhögskola

Styrelsen för Fristads folkhögskola

Styrelsen för Grebbestads folkhögskola

Styrelsen för Göteborgs folkhögskola

Styrelsen för Vara folkhögskola

uiqt|wBzm%vq{qwvH%vozmoqwv5{mzm%vq{qwvH%vozmoqwv5{muiqt|wBpisiv5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{mpisiv5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%vqtpmtu5z}vly}q{|H%vozmoqwv5{m%vqtpmtu5z}vly}q{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m