Revisionsenheten

Vid revisionsenheten finns 14 anställda, varav 11 är yrkesrevisorer. De är stationerade vid kontoren i Vänersborg, Göteborg och  Skövde. Utöver den revision som utförs i egen regi upphandlas såväl redovisnings- som verksamhetsrevision från externa revisionsbolag. Revisionen är också öppen för olika former av samverkan för att tillföra unik kompetens i de olika granskningsuppdragen.

Granskningen av räkenskaperna sker fortlöpande i form av redovisningsrevisionell prövning. De ska vara rättvisande med tillfredsställande kontroll. Granskningen innefattar både tillförlitlighet- och säkerhet.

Granskning görs också i särskilda förvaltningsrevisionella projekt. Då granskas om verksamheten bedrivs effektivt, hur produktivitet och kvalitet utvecklas samt om organisationen och styrsystem behöver förbättras. 

Läs mer om vårt arbetssätt!  

Ledning

Revisionsdirektör Vilhelm Rundquist
Telefon: 0767 - 80 85 06
E-post:  

Kansli

Samordnare Anita Larsson
Telefon: 010 - 441 05 90, 0727 - 21 84 09
E-post:  

Samordnare Annelie Andersson
Telefon: 010 - 441 05 91, 0706 - 03 88 74
E-post:  

Yrkesrevisorer

Kari Aartojärvi
Telefon: 0705 - 13 83 10
E-post:  

Martin Andersson
Telefon: 0700 - 82 29 47
E-post:  

Ulf Aronsson
Telefon: 0761 - 30 33 12
E-post:  

Karin Norrman Elgh
Telefon: 0700 - 20 59 68
E-post:  

Marianne Förars
Telefon: 010 - 441 30 22, 0708 - 87 56 61
E-post:  

Andreas Ivarsson
Telefon: 0700 - 82 43 64
E-post:  

Marit Käppi
Telefon: 0709 - 20 69 65
E-post:  

Anna Ljungkvist
Telefon: 0700 - 85 25 19
E-post:  

Kristoffer Lundqvist
Telefon: 0700 - 85 25 18
E-post:  

Josephine Massie
Telefon: 0769 - 40 29 33
E-post:  

Thomas Vilhelmsson
Telefon: 0767 - 80 26 48
E-post:  

Kontakt

Revisionsenheten
Västra Götalandsregionen
462 80  Vänersborg

Telefon: 010 441 05 91
E-post:  

uiqt|wB%vqtpmtu5z}vly}q{|H%vozmoqwv5{m%vqtpmtu5z}vly}q{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBivq|i5it5tiz{{wvH%vozmoqwv5{mivq|i5it5tiz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvmtqm5u|5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{mivvmtqm5u|5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBsizq5iiz|wriz%vqH%vozmoqwv5{msizq5iiz|wriz%vqH%vozmoqwv5{muiqt|wBsizq5iiz|wriz%vqH%vozmoqwv5{muiz|qv5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB}tn5izwv{{wvH%vozmoqwv5{m}tn5izwv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBsizqv5vwzzuiv5mtopH%vozmoqwv5{msizqv5vwzzuiv5mtopH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqivvm5nwziz{H%vozmoqwv5{muizqivvm5nwziz{H%vozmoqwv5{muiqt|wBivlzmi{5r5q%viz{{wvH%vozmoqwv5{mivlzmi{5r5q%viz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizq|5sixxqH%vozmoqwv5{muizq|5sixxqH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizq|5sixxqH%vozmoqwv5{mivvi5tr}vos%vq{|H%vozmoqwv5{muiqt|wB|pwui{5%vqtpmtu{{wvH%vozmoqwv5{mszq{|wnnmz5t}vly%vq{|H%vozmoqwv5{muiqt|wB|pwui{5%vqtpmtu{{wvH%vozmoqwv5{mrw{mxpqvm5ui{{qmH%vozmoqwv5{muiqt|wB|pwui{5%vqtpmtu{{wvH%vozmoqwv5{m|pwui{5%vqtpmtu{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBzm%vq{qwvH%vozmoqwv5{mzm%vq{qwvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivq|i5it5tiz{{wvH%vozmoqwv5{mivq|i5it5tiz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%vqtpmtu5z}vly}q{|H%vozmoqwv5{m%vqtpmtu5z}vly}q{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m