Marit Käppi i orange soffa med pärmar i knät, vänligt leende.- Trots att ordet revision betyder tillbakablick försöker vi alltid arbeta framåtsyftande, säger Marit Käppi , sakkunnig yrkesrevisor vid regionens revisionsenhet.

uiqt|wB&pqttm%vq5o}{|in{wvH%vozmoqwv5{mpqttm%vq5o}{|in{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%vqtpmtu5z}vly}q{|H%vozmoqwv5{m%vqtpmtu5z}vly}q{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m