Hälsan & Arbetslivet

Hälsan & Arbetslivet är Västra Götalandsregionens interna företagshälsovård som riktar sig till förvaltningar och bolag.

Hälsan & Arbetslivet ska stödja Västra Götalandsregionens verksamheter i deras arbete med att uppnå arbetsmiljömålen samt personalpolitiska visioner.

Gemensamt telefonnummer

Tel: 010- 441 45 00

Kontakt

uiqt|wBkpzq{|qvi5nziv{{wvH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5nziv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m