Certifierat ledningssystem

Hälsan & Arbetslivet har ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö certifierat enligt,

ISO 9001:2008 Kvalitet
ISO 14001:2004 Miljö
OHSAS 18001:2007 Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet
AFS 2001:1  Arbetsmiljö, systematiskt arbetsmiljöarbete

Certifieringen innebär att vi har ett kraftfullt styrsystem för att skapa rutiner och tydliga instruktioner för arbetet. Detta ger en stabil grund för utvecklingen av verksamheten såväl i kundarbetet som i det egna arbetsmiljö- och miljöarbetet.  
Vi granskas och revideras med jämna mellanrum både av interna och externa revisorer för att vara säkra på att vi svarar upp till de krav som certifieringen innebär.

För våra samarbetspartners är det kontinuerliga certifierings/ förbättringsarbetet den bästa garantin för att de tjänster vi levererar uppfyller högt ställda krav.

 

 

uiqt|wB&kpzq{|qvi5nziv{{wvH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5nziv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m