Hälso- och arbetsprofilbedömning

I vårt hälsofrämjande arbete använder vi bland annat hälsoprofilbedömning och arbetsprofilbedömning, HPB och APB.
Vi har möjlighet att erbjuda föreläsning i riskbruksprevention – 
”Ett nytt sätt att tänka alkohol”.

Oftast kompletterar vi också med Audit som är ett frågeformulär om alkoholvanor där även en kort rådgivning erbjuds.


HPB är i första hand en metod på individnivå för att motivera människor till förändring av sin livsstil. Genom ett personligt samtal, under tystnadsplikt, medvetandegörs egenansvaret för individens hälsa och personliga utveckling.

HPB är också en utmärkt metod på gruppnivå för att ge underlag för specifika friskvårdssatsningar, t ex att öka de anställdas motionsvanor.

APB är ett frågeformulär och samtal kring psykosocial miljö, ledningsklimat, arbetsgemenskap, egenkontroll, stimulans i arbetet och stressnivå.

Målet med APB är att på individ- och gruppnivå öka delaktighet och skapa underlag för förbättringsåtgärder på arbetsplatsen.

LOGGA INför att fylla i hälso-och arbetsprofil samt Audit på nätet

Informationför dig som arbetar inom Folktandvården VGR

Vill du veta mer om HPB, APB och Audit?
Kontakta din enhet inom H&A

uiqt|wB&kpzq{|qvi5nziv{{wvH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5nziv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m