Information för Folktandvården VGR

Här har vi samlat information för dig som deltar i Folktandvårdens projekt med hälso- och arbetsprofilbedömningar samt Audit.

Informationsbrev till klinikchefer/koordinatorer

HPB, APB och Audit med pappersformulär

HPB/APB och Audit med inloggning på nätet

Informationsbrev till dig som erbjuds delta 

HPB/APB och Audit med pappersformulär

HPB/APB och Audit med inloggning på nätet

Informationsbrev om Audit

För att besvara formulären på nätet

Logga in

uiqt|wB&kpzq{|qvi5nziv{{wvH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5nziv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m