Kemikaliehantering

Miljö- och arbetsmiljölagstiftningen kräver att alla verksamheter som hanterar kemikalier och kemiska produkter ska föra register över dels vilka ämnen/produkter som hanteras, dels dessa kemikaliers farlighet.

För inmatning av inventeringsdata samt administration i systemet krävs inloggning. På hemsidan kan man utan inloggning under "KLARA Produktregister" läsa om olika kemikalier och kemiska produkter.
Kemikaliehanteringssystemet, KLARA

Nationella substitionsgruppen är ett nätverk för sammanställning och spridning av tips om substition av hälso- och miljöfarliga kemikalier.
Länk till Nationella substitutionsgruppen (NSG)NSG

NSG

NSG

NSG

uiqt|wB&kpzq{|qvi5nziv{{wvH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5nziv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m