Våra enheter

Hälsan & Arbetslivets verksamhet är indelad i fyra enheter, som har lokaler med mottagningar eller filialer på många orter i länet.

Regionens verksamheter får i första hand sin företagshälsovård från den enhet som finns inom samma geografiska område.

För varje enhet presenteras nedan adresser, telefonnummer. All mottagnings-verksamhet är tidsbeställd och om inget annat anges har vi normalt öppet kontorstid vardagar.

Gemensam ledning och stab finns i Göteborg.

Fyrbodal    NÄL och Uddevalla
Göteborg  Göteborg, filial i Kungälv
Skaraborg   Skövde, filial i Lidköping
Södra Älvsborg  Borås, Alingsås, filial i Skene
Verksamhetsledning   Göteborg
uiqt|wB&kpzq{|qvi5nziv{{wvH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5nziv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m