Verksamhetsledning, kontakt

Verksamhetschef och Enhetschefer

Mirko Ivanovic
Verksamhetschef, Hälsan & Arbetslivet
Tel: 0700- 85 25 91

Tore Gustafsson
Enhetschef, Fyrbodal och
Stf. verksamhetschef
Tel: 0709- 46 07 16
 

Kristina Dahlberg
Enhetschef, Göteborg
Tel: 010- 441 46 11
 

Pernilla Carlsson
Enhetschef, Göteborg
Tel: 010 - 441 45 76 
 

Artur Tenenbaum
Enhetschef, Skaraborg
Tel: 0708- 31 45 67
 

Ewa Book
Enhetschef, Södra Älvsborg
Tel: 0705- 16 20 43
 

Gemensamt telefonnummer

Tel: 010- 441 45 00

Kontakt

Hälsan & Arbetslivet
Ledning och stab
Lilla Bommen 1, vån. 19 
411 04 Göteborg

Telefon
010- 441 45 00

E-post
 

Vägbeskrivning

uiqt|wBuqzsw5q%vivw%vqkH%vozmoqwv5{muqzsw5q%vivw%vqkH%vozmoqwv5{muiqt|wB|wzm5o}{|in{{wvH%vozmoqwv5{m|wzm5o}{|in{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBszq{|qvi5liptjmzoH%vozmoqwv5{mszq{|qvi5liptjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBxmzvqtti5kizt{{wvH%vozmoqwv5{mxmzvqtti5kizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBiz|}z5|mvmvji}uH%vozmoqwv5{miz|}z5|mvmvji}uH%vozmoqwv5{muiqt|wBm%wi5jwwsH%vozmoqwv5{mm%wi5jwwsH%vozmoqwv5{muiqt|wBpit{iv5izjm|{tq%vm|H%vozmoqwv5{mpit{iv5izjm|{tq%vm|H%vozmoqwv5{muiqt|wB&kpzq{|qvi5nziv{{wvH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5nziv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m