Datakällor och verktyg

    

Statistikdatabas Västra Götaland

Statistikdatabasen

I databasen finns uppgifter t.ex. om senaste befolkningsprognosen, befolkingens hälsa, arbetspendlingen över gränsen till Norge, personalstatistik för Västra Götalandsregionen m.m.

Statistikdatabasen

Fakta om Västra Götaland

Omslag Fakta VGI skriften Fakta om Västra Götaland finns ett urval av senast tillgängliga fakta och statistik om de tre dimensionerna och de fem fokusområden som ”Vision Västra Götaland” bygger på. Fakta illustreras med diagram, kartor och tabeller.

Läs mer och ladda ner "Fakta om Västra Götaland". Den finns både som app och pdf-fil.

Regionfakta

Regionfakta.comRegionfakta är en webbsida som finansieras av Västra Götalandsregionen, med statistik om Västra Götaland dels per kommun, dels för hela länet. Databasen har ett stort antal variabler som också finns framtagna för flera andra län. 

Regionfakta

uiqt|wBsizqv5it|pwnnH%vozmoqwv5{msizqv5it|pwnnH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m